Palkan perusteella merkityksetöntä työtä?

Hoitajien palkka-asiat ovat puhututtaneet viime aikoina mediassa paljon. Hoitajien
työtä kritisoidaan ja monet ovat muodostaneet omat mielipiteensä hoitajille kuuluvasta
palkasta. Hoitajien työnkuvaa voi olla hankalaa hahmottaa, sillä kaikki tehty työ ei ole
potilaan tai asiakkaan nähtävillä. Niihin lukeutuu esimerkiksi lääkkeiden jakaminen ja
tarkistaminen, hoitosuunnitelmien tekeminen, päivittäinen kirjaaminen vuoroissa,
näytteenottojen järjestäminen sekä tärkeänä hoidon arviointi ja jatkosuunnitelmien
tekeminen. Omaisetkin yritetään huomioida parhaan mukaan.

Hoitoalalta pois jättäytymisen syynä voi olla heikko henkilöstömitoitus, raskas
työkuormitus sekä stressaava työ. Vähemmästäkin uupuu, jos sijaisia ei saada
esimerkiksi helpottamaan tilannetta. Alalle tarvittaisiin mielestäni kannustumia, joilla
voitaisiin tukea työntekijän jaksamista ja mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla.
Henkilöstömitoitukseen pitäisi puuttua, eikä tiukentaa sitä. Vastavalmistuneiden
hoitajien ohjaamiseen tulisi olla myös riittävästi resursseja, sillä on hankalaa siirtyä
oikeisiin töihin heti koulun penkiltä. Harjoittelut tukevat hyvin hoitajaksi kasvamista ja
opettavat taitoja, mutta työssä opittavaksi jää vielä paljon. Palkka toimii osaltaan
monelle myös motivoivana tekijänä. Kaikkihan meistä haluavat saada työnsä
vaativuutta vastaavan palkan.

Hoitajien työ voi olla mielestäni raskasta niin fyysisesti kuin henkisestikin. Hoitajat
saattavat kokea työssään väkivaltaa, ahdistelua ja loukkaavia sanoja. Näitä asioita
olen itsekin saanut kokea hoitotyötä toteuttaessani. Hoitajista sanotaan, mihin he
tarvitsevat hyvää palkkaa saati palkankorotusta, sillä kyseessähän on
kutsumusammatti. Olipa kyse kutsumuksesta tai ei, itse ajattelen, että kutsumus
johonkin ammattiin ei riitä elättämään ketään. Hoitajat tekevät monissa paikoissa
kolmivuorotyötä, olipa sitten kyseessä pyhäpäivät tai loma-ajat. Joskus tuplavuoronkin
tekeminen tulee kyseeseen.

Mielestäni hoitajien palkkatasoa tulisi nostaa, sillä
ovathan he vastuussa sentään toisten ihmisten terveydestä ja hoidosta. Hoitajat ovat
kuitenkin arvostettu ammattiryhmänä, joten miksi ei suotaisi meille hoitajille parempaa
palkkaa? Emmekö ansaitse sitä?

Siira Jyrkilä
Valmistuva terveydenhoitaja
Mielipidekirjoitus osana Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö -kurssia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *