Terveydenhoitaja varhaisen vuorovaikutuksen edistäjänä

Terveydenhoitajien tulisi saada jo opiskeluaikana sekä työuran varrella koulutusta varhai-sen vuorovaikutuksen arviointiin ja tukemiseen, sillä tiedetään, että varhaisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys lapsen hyvinvoinnin ja kokonaiskehityksen kannalta. Tämän vuoksi varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat erityisen tärkeitä sekä äitiys- että lastenneuvolatyössä.

Varhainen vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä alkaa jo raskausaikana. Terveydenhoitajan olisi tärkeää kertoa vanhemmille vuorovaikutuksen merkityksestä ja kannustaa vanhempia muodostamaan suhdetta lapseen jo raskausaikana. Terveydenhoitajan on hyvä tiedostaa, että vanhemman omat vuorovaikutuskokemukset voivat vaikuttaa vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen ja kiintymyssuhteen syntymiseen. Terveydenhoitajalla tulisi olla taitoa puuttua varhaisen vuorovaikutuksen haasteisiin ja ohjata perheitä tarvittaessa niiden palveluiden pariin, jotka tukevat vanhempien voimavaroja.

Vuorovaikutuksen havainnointi lapsen ja vanhempien välillä ja mahdollisiin vuorovaikutushaasteisiin puuttuminen vievät paljon aikaa, joten terveydenhoitajalla tulisi olla mahdollisuus kohdata perhe rauhassa ja heitä kuunnellen. Tämän vuoksi neuvolakäynneille pitäisi pystyä varaamaan riittävästi aikaa, jotta saadaan syntymään hyvä luottamussuhde terveydenhoitajan ja vanhempien välille, jolloin myös haastavimmista asioista on helpompi keskustella avoimesti.

Katja Hujanen ja Tanja Halonen
Valmistuvat terveydenhoitajat, Karelia-ammattikorkeakoulu
Kirjoitus on osa Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö -kurssia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *