Terveydenhoitajan työnkuvan tulevaisuus

Terveydenhoitajakoulutuksen aikana on usein noussut esiin terveydenhoitajan työn tulevaisuus; kuinka terveydenhoitajan työtä voisi jalkauttaa nykyistä laajemmalle toimintakentälle ja kuinka perinteisen vastaanottotyön rinnalle voisi pohtia myös paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia palvelumuotoja. Esiin on myös noussut huoli siitä, onko terveydenhoitajille tarvetta tulevaisuudessa.

Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhoitotyön erikoisosaaja. Tällaiselle ammattilaiselle on ehdottomasti tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Vaikuttavinta ja kustannustehokkainta on juuri sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisy verrattuna niiden hoidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Tulevaisuudessa terveydenhoitajia tarvitaan, mutta missä he työskentelevät? Perinteinen vastaanottotyö ei välttämättä saavuta asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Vastaanotolle ajan varaaminen ja saapuminen edellyttää kuitenkin aina asiakkaan omaa aktiivisuutta, jolloin kynnys palvelujen pariin hakeutumiseen nousee. Tulevaisuudessa voisikin miettiä, kuinka terveydenhoitajat hakeutuisivat asiakkaiden luo. Perinteisen vastaanottotyön ohelle voisi kehittää laajempia asiakasryhmiä tavoittavia matalan kynnyksen palveluja.

Terveydenhoitajia täytyisi myös saada kaikkien ikäryhmien palveluihin nykyistä laajemmin. Terveyden edistäminen on erilaista, mutta kuitenkin tarpeellista kaikille ikäryhmille. Terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitotyötä tarvitaan kaikkialla, missä vain on ihmisiä. Työikäisillä ravitsemukseen ja elintapoihin liittyvät asiat ovat tärkeitä, mutta ikääntyneillä merkityksellisiä voivat olla esimerkiksi uneen ja toimintakyvyn ylläpitoon liittyvät seikat. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat taas korostuvat kaikissa ikäryhmissä.

Terveydenhoitotyön jalkauttaminen nykyistä laajemmalle toimintakentälle takaisi terveydenhoitajan ammatin tarpeellisuuden myös tulevaisuudessa. Samalla se toisi terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhoitotyön kaikkien ikäluokkien saataville. Koska terveyden edistäminen käsittää useita eri osa-alueita, voisivat terveydenhoitajat tehdä tulevaisuudessa työtään oman ammattiosaamisensa edustajana osana moniammatillista työskentelyä mm. fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien yms. ammattilaisten kanssa.

Valmiita vastauksia siihen, kuinka terveydenhoitotyötä voisi tulevaisuudessa toteuttaa, ei ole. Voisiko se olla nykyistä enemmän terveystavoitteisia ryhmiä, käyntejä ja asiantuntijaluentoja työpaikoilla, sosiaalisen median hyödyntämistä tai eri ikäryhmille kohdennetun terveystiedon jakamista? Terveydenhoitajien jalkautuminen ihmisten pariin ja erilaisten palvelumuotojen tarjoaminen voisi kuitenkin edesauttaa asiakkaiden saavutettavuutta.

 

Valmistuvat terveydenhoitajat

Elina Hiltunen ja Tiia Martiskainen

 

Mielipidekirjoitus tarjottu julkaistavaksi myös Terveydenhoitaja-lehdessä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *