Korttelikerhotoiminnasta sisältöä elämään

Olemme kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat, Hanne ja Sanna. Kehittämistyön harjoitteluun liittyvässä kehittämisprojektissa käynnistimme korttelikerhotoiminnan Rantakylässä. Korttelikerhotoiminnalla pyrimme saattamaan yhteen lähialueen ikäihmisiä ja tätä kautta vahvistamaan heidän yhteisöllisyyden tunnetta, osallisuuden- ja vertaistuen kokemusta sekä ottamaan yhteisön jäsenten omia voimavaroja käyttöön. Sosiaalisia kontakteja vahvistamalla voidaan lievittää yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemuksia sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Lisäksi tuttu ja esteettömäksi rakennettu toimintaympäristö oman kodin lähellä mahdollistaa heikompikuntoistenkin ikäihmisten osallistumisen toimintaan.

Kehittämisprojektia suunnitellessa ajattelimme, että ikäihmisille suunnatussa vapaaehtoisuuteen perustuvassa toiminnassa on tärkeää, että jokaiselle löytyy heitä itseään kiinnostavaa tekemistä. Tästä syystä lähdimme suunnittelemaan toimintaa asiakaslähtöisesti, kerholaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, toimintakykyä ja toimijuutta vahvistavalla tavalla.

Teimme kehittämistyön harjoittelun ensimmäisessä vaiheessa suunnitelman, johon kartoitimme yhteisön tarpeita ja toiveita toiminnalle. Lisäksi kartoitimme mahdollisia yhteistyötahoja ja loimme toiminnalle raamit. Harjoittelun toisessa vaiheessa aloimme hankkimaan materiaalia toimintaamme varten. Koska toimimme nollabudjetilla, niin materiaalin kokoon saaminen vaati lahjoitusten hankintaa. Tässä hyödynsimme Facebookia hyvin onnistuneesti. Onnistuimme saamaan mukavasti yhteistyötahoja mukaan. Vierailevina tähtinä kerhossa kävi muun muassa Voimalan opiskelijoita, Kisällit, Ikäneuvolan terveydenhoitaja ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Pataluodon koulun draamaluokka sekä järjestääpä siellä Rantakylän ev.lut. seurakunta vielä adventtihartaudenkin ennen joulua.

Kerhossa oli myös Tehdään yhdessä -kertaluontoinen vuorovaikutteinen taidetoimintatapaaminen, joka koostui naurujooga-, tanssi-, liike- ja rentoutumisharjoituksista. Tämä kuului Joensuun kaupungin kulttuuripalvelujen ja Ikäneuvolan yhdessä koordinoimaan Kulttuuria Ikäihmisille syksyllä 2016. Tämä oli osa isompaa Kulttuurikunnat-hanketta.

Näiden kaikkien vierailijoiden lisäksi meillä on ollut ohjelmassa muun muassa muistelua, erilaisia muistiharjoituksia, jumppaa, tietovisoja, olympialaiset, askartelua, levyraati ja erilaisia pelejä. Olemme antaneet myös tilaa vapaalle keskustelulle ja kuulumisten vaihtamiselle.

Kävijämäärät ovat vaihdelleet kahdeksan ja kuudentoista kävijän välillä. Keskimäärin paikalla on ollut yleensä noin kymmenestä kahteentoista kävijää, joten tarvetta tällaiselle toiminnalle on. Kokosimme osallistujien mietteitä viimeisellä ohjaamallamme kerhokerralla ja saimme varmistuksen toiminnan mielekkyydestä. Kerhoon osallistuminen on monelle syy lähteä pois kotoa ja tavata ihmisiä. Ilman kerhotoimintaa sitä helposti jäisi vaan yksin kotiin. Kerhossa on ollut mukavaa seuraa, mielekästä jutustelua, monipuolista ohjelmaa, kaiken kaikkiaan toiminta piristää mieltä.

Tässä kerholaisten lausahduksia:

”Ainakin saa ja tulee aamulla noustua ylös vuoteesta, mietittyä mitä tänään tapahtumia on odotettavissa. Ahaa! Nouse ylös ja korttelikerho on tänään. Mars matkaan ja menoksi! Onhan ainakin tiedossa kaikenlaista mukavaa ja tai ainakin tarinanpoikasta.”

”On tullut tunne, että tämä on todellakin korttelikerho.”

”Syksy on ollut lyhyempi, olen tutustunut naapureihin ja saanut uusia juttukavereita.”

”Olen tutustunut uusiin ihmisiin, olen voinut harjoitella ryhmässä olemista ja opin tunteiden hallintaa.”

Toivomme, että kerhotoiminta jatkuu ilman vakituista ohjaajaa ja opiskelijat hyödyntäisivät kerhoa harjoittelupaikkana.

Terkuin, Hanne ja Sanna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *