Puraisu moniammatillisuutta

Aloitin Voimala-harjoitteluni sairaanhoitajaopintojeni kolmannen vuoden alussa. Meille on sairaanhoitajaopintojemme aikana puhuttu kovasti moniammatillisesta yhteystyöstä, ja sen tärkeydestä, mutta kahden ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana en ollut kokenut koulumaailmassa a opintoihin liittyvää yhteistyötä toiseen koulutusohjelmaan kuuluvan opiskelijan kanssa. Moniammatillisuutta ja yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä on siis pidetty hyvinkin tärkeänä, mutta valitettavasti emme ole oman koulutusohjelman kautta sitä kuitenkaan päässeet käytännössä juuri toteuttamaan.

Voimala-harjoitteluni alkaessa huomasin ilokseni että pääsin tekemään hypyn maailmaan, jossa moniammatillinen työryhmä, vaihtelevilla kokoonpanoilla, työskenteli yhdessä erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa. Ensimmäisten harjoitteluviikkojeni aikana työskentelin Voimalassa pääosin fysioterapeutti opiskelijoiden kanssa, mutta jo harjoitteluni puolivälissä olin päässyt työskentelemään myös sosionomi-, terveydenhoitaja-, tradenomi- ja lähihoitajaopiskelijoiden sekä monia eri ammattiryhmiä edustavien henkilöiden kanssa, jotka liittyivät jollain tavoin eri Voimala-projektien toimintakenttään.

Oli ilo huomata miten moniammatillinen tiimi- ja yhteistyö alkoi heti alusta alkaen toimimaan saumattomasti yhteen, riippumatta projektista tai esimerkiksi ryhmän ammatillisesta kokoonpanosta. Eri ammatillisten suuntauksien mukanaan tuomat näkökulmat ja nyanssit toivat omaan ajatteluun täysin uudenlaisia ulottuvuuksia, ja samalla ymmärrys toisen ammattialan tekemistä kohtaan kasvoi huomattavasti.

Myös tärkeitä, ammatillisessa mielessä hyödynnettäviä kädentaitoja, on Voimala-harjoittelusta jäänyt rutkasti käteen. Fysioterapeutti-opiskelijoilta opittuja peruskuntoutusmenetelmiä tulen varmasti jatkossa hyödyntämään jollain tavoin tulevaisuudessa ammattini parissa, kuten myös esimerkiksi sosionomiopiskelijoilta omaksuttuja vuorovaikutustaitoja asiakkaiden parissa. Apuvälinetietämys, sekä kuntoutuksessa käytettävät laitteistot ja välineet ovat myös tulleet tutummiksi moniammatillisen toiminnan kautta.

Moniammatillinen yhteistyö ja toiminta Voimalassa on tarjonnut paljon sellaista, mitä en uskoisi saavani ainakaan tässä mittakaavassa kovinkaan helposti Voimalan seinien ulkopuolella. Laaja-alaisempi ja avarampi näkemys ammatillisia asioita kohtaan on kasvanut merkittävästi, sekä tähän liittyen myös ymmärrys ja arvostus toisen ammattiryhmän tekemän työn tärkeyttä kohtaan on noussut uudelle tasolle. Myös moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet tulen ottamaan varmasti myös tulevaisuudessa huomioon ammatillisessa toiminnassani. Moniammatillisuus on tätä päivää ja siinä on myös VOIMAA!

Jukka, sairaanhoitajaopiskelija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *