Laitalan lomat, esteettömyyskartoitus

Olemme kaksi toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelijaa, jotka suorittivat toista harjoitteluamme Voimalassa. Saimme harjoittelussamme yhdeksi projektiksi tehdä esteettömyyskartoituksen matkailu- ja majoitusalan yritykselle Laitalan lomille. Projektin alussa saimme aikaisemmalta opiskelijaryhmältä heidän työstämäänsä materiaalia käsiimme, jonka perusteella aloimme paneutua aiheeseen. Alussa olikin hieman ihmettelemistä, että mitä tuleman pitää, sillä aikaisemmat opiskelijat eivät olleet vielä päässeet kovinkaan pitkälle projektissa. Projektin alussa käytimmekin paljon aikaa tiedonhankintaan ja itsemme perehdyttämiseen, jotta esteettömyyskartoituksen käytännön toteuttaminen mahdollistui. Jaoimme kartoitukseen vaadittavia osa-alueita tiimimme kesken sillä periaatteella, että kukin hankkii tietoa omasta kartoitusalueestaan. Tämän perusteella saimme rakennettua ns. tietoperustan ja kartoituslomakkeen, jonka avulla käytännön toteuttamista oli mahdollista lähteä tekemään.

Ensimmäisen kartoituskäynnin valmistelu vaati monien tuntien työtä. Haasteeksi osoittautui itse kartoituksen tilaajan rajoitetut aikataulut. Saimme kuitenkin sovittua kaikille sopivan ajankohdan, jonka mukaan pystyimme varaamaan Karelian auton liikkumisvälineeksemme.

Lähdimme toteuttamaan kartoitusta moniammatillisessa tiimissä, joka koostui kolmesta fysioterapia- ja yhdestä sairaanhoitajaopiskelijasta. Kartoitus suoritettiin Laitalan lomien pyynnöstä kahteen eri rakennukseen, kotaan sekä piha-alueille. Ensimmäisenä paneuduimme tilan päärakennukseen, joka on pääasiassa tarkoitettu erilaisten juhlien pitopaikaksi. Rakennuksesta tuli tarkastaa esteetöntä liikkumista rajoittavat tekijät. Kävimme läpi rakennuksen ruokasalin, wc-tilat, eteistilat, sekä suihkutilat, kuistin ja luiska-portaikko yhdistelmän. Samalla tarkastimme päärakennuksen edustan parkkipaikan.

Seuraavana vuorossa oli yhden vuokrahuoneiston kartoittaminen. Laitalan lomien pyynnöstä tarkastimme huoneiston kauttaaltaan esteetöntä elämistä ja liikkumista ajatellen. Rakennukseen sisältyi portaikko-luiskayhdistelmän suunnittelu, eteisen, aulatilan, kahden makuuhuoneen, olohuoneen, keittiön, wc-tilan, pukuhuoneen sekä suihku- ja saunatilojen tarkastus ja raportointi. Kävimme tarkastamassa vielä vuokrahuoneiston läheisyydessä olevan kotarakennuksen esteettömyyden kannalta.

Paikanpäällä tehtyjen havaintojen pohjalle olemme laatineet raportin, jossa ilmenevät tekemämme havainnot sekä kriteerien mukaisen korjauskehotukset. Samalla olemme laatineet dia-esityksen, joka koostuu n. 100:sta kuvasta havainnollistavien tekstien kera. Esittelimme Laitalan lomille havaintomme ja raporttimme, sekä dia-esityksemme toukokuussa 2017. Koimme projektin erittäin kehittäväksi ja mielenkiintoiseksi.

Fysioterapeuttiopiskelijat Olli-Pekka & Sera

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *