Siilainen, kotiutumisen tukeminen

Olen neljännen lukukauden fysioterapeuttiopiskelija Milla ja suoritin Voimalassa toista käytännön harjoittelun jaksoa. Harjoittelun aikana olin mukana monessa erilaisessa hankkeessa, mutta päällimmäisenä mieleen jäi Siilaisen kotiutumisen tukemisen hanke kehittämisyhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli tukea ikäihmisen kotiutumisprosessia sekä asiakasta kotona kotiutumisen jälkeen.

Työskentelimme kyseisessä hankkeessa moniammatillisissa pareissa ja vaihtelevasti meitä oli kotikäynnillä myös kolmen opiskelijan porukka. Kävimme aluksi tutustumassa asiakkaaseen Siilaisilla, jonka jälkeen olimme mukana hänen kotiutumistilanteessa yhdessä Siilaisen fysioterapeutin kanssa. Kotiutumistilanteessa teimme yhdessä asiakkaan ja fysioterapeutin kanssa kotikäynnin hänen luokse, jonka aikana tutustuimme asiakkaaseen, pohdimme kodissa tarvittavia muutostöitä ja teimme yhdessä tavoitteet työskentelylle. Kotikäynneillä keskityimme tukemaan asiakkaan toimintakykyä pääasiassa hänen kotona. Arvioimme aluksi asiakkaan fyysistä toimintakykyä ja elämänlaatua erilaisilla mittareilla, joiden perusteella valitsimme asiakkaan toimintakyvylle sopivat harjoitteet ja menetelmät.

Meillä on ollut fysioterapiaopintoihin liittyen asiakkaita, mutta kotikäyntejä en ole itse aiemmin tehnyt. Nyt pääsin hankkeen mukana työskentelemään asiakkaan kanssa hänen omassa toimintaympäristössään, pääasiassa siis hänen omassa kodissaan. Työympäristönä asiakkaan oma koti oli haasteellinen ja kaikkia harjoitteita sekä testejä oli mahdotonta toteuttaa muun muassa tilan puutteen vuoksi. Jouduimme siis paljon miettimään erilaisia vaihtoehtoja ja variaatioita. Asiakkaan oma koti työympäristönä asetti tälle myös tietynlaisia vaatimuksia. Emme voineet pistää tavaroiden järjestystä uuteen uskoon sen takia, että saisimme tehtyä tietyt testit. Aina piti muistaa se, että olimme toisen ihmisen omassa kodissa, jossa noudatetaan asiakkaan omia toimintatapoja.

Kotiutumisen hanke oli itselle oppimiskokemus jo siinä mielessä, että en ollut aiemmin työskennellyt asiakkaan kotona. Kehityin myös ammatillisesti ja opin erityisesti moniammatillisuutta. Se antoi uutta näkökulmaa muun muassa omaan työskentelyyn. Hankkeen aikana ymmärsin myös, että iäkkään asiakkaan kotiutumisen tukeminen ei ainoastaan sisällä fyysisen toimintakyvyn tukemista. Meidän asiakkaan kohdalla esimerkiksi keskusteleminen, kuulumisten vaihtaminen ja mielekkäiden asioiden jakaminen olivat asiakkaalle itselleen tärkeitä asioita.

Milla, fysioterapeuttiopiskelija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *