Perhehoitotyön harjoittelun moninaisuus

Heippa,

Olen Kati, toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritan Voimalassa Perhehoitotyön harjoittelua. Halusin harjoitteluun Voimalaan useasta eri syystä. Toiveena oli tehdä yksi täysin erilainen harjoittelu sairaanhoitajaopintoihini liittyen. Halusin päästä näkemään ja osallistumaan monipuolisesti erilaisiin toimintoihin ja ryhmiin, joissa Voimalan opiskelijat toimivat asiantuntijaroolissa. Voimalassa pääsee myös työskentelemään moniammatillisessa tiimissä. Pääsin toteuttamaan kaipaamaani monikulttuurista yhteistyötä vaihto-opiskelijoiden ja maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Harjoittelujakso oli mahdollista sijoittaa loppukevääseen, jolloin oman lukujärjestykseni opinnot olivat pääasiallisesti päättyneet. Siten kokonaisopiskeluaika lyhenee, mikä tuo puolestaan suurta helpotusta perheellisenä opiskelevan elämäntilanteeseen.

Nuorimmat asiakkaat olivat Oma aika -palvelun piirissä olevat kolmen kuukauden ikäiset kaksosvauvat. Oma aika -palvelu on suunnattu perheille, joissa on jonkinlainen erityisen tuen tarve. Palvelun tarkoituksena on tarjota kuntouttavaa ja tavoitteellista toimintaa omaishoidettavalle ja samalla mahdollistaa omaishoitajalle vapaa-aikaa, jonka hän voi käyttää haluamallaan tavalla. Monikkoperheessä tavoitteellinen toiminta kohdistui sekä vauvoihin että perheen hyvinvointiin kokonaisuutena. Lisäksi perheen äiti sai fysioterapeutti-opiskelijoiden toimesta kaipaamiaan jumppaohjeita. Toinen Oma aika -palvelun piirissä oleva perhe oli myös antoisa tuttavuus minulle. Tässä perheessä sain syventää oppimiani tietoja erityislapsiperheen elämästä kaikilta osa-alueilta.

Ikähaarukaltaan toista ääripäätä edustava kohderyhmä olivat Nuorisoverstaan asiakkaat. Nuorisoverstaan toiminta on tarkoitettu 16–25-vuotiaille työttömille nuorille. Voimalan opiskelijat toteuttivat kevään aikana viisi hyvinvointia edistävää toiminta-iltapäivää, joista viimeiselle kerralle pääsin itse mukaan. Iltapäivän teemana oli itsetunto sekä siihen vaikuttavat ja vahvistavat tekijät. Teema herätti paljon keskustelua ryhmässä ja uskon iltapäivän olleen antoisa osallistujille.

Harjoittelun myötä pääsin kohtaamaan eri-ikäisiä lapsia ja vanhempia eri paikoissa. Perheentalolla työskentely oli rentoa ja iloista puuhastelua lasten kanssa. Leikin taitoja yhtenä hoitotyön auttamismenetelmistä tuli harjaannutettua aktiivisesti. Perheentalolla tapahtuville työpäiville itse asettamani tavoite oli huomioida äidit, jotka olivat tulleet Perheentalolle yksin ensimmäisen lapsensa kanssa. Voi olla, ettei tuttavapiirissä ole vielä samassa elämäntilanteessa olevia ystäviä tai perhe on vasta muuttanut paikkakunnalle. Saattaa olla yksinäisyyttä, jolloin juttuseura tulee tarpeeseen. Erilaisista ryhmistä kertominen voi auttaa äitiä jaksamaan uudessa elämäntilanteessa. Perheentalo luo hyvät edellytykset tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin.

Ryhmänohjaustaitoja pääsin harjaannuttamaan toteuttamassamme Hyvinvointipäivässä Lehmon koululla. Päivän aikana toteutimme viisi 45 minuutin pituista teematuokiota hyvinvointiteemalla. Oppilaat olivat 4-6 luokkalaisia ja joukossa oli myös pienluokkia. Päivän aikana saimme arvokasta kokemusta ryhmänohjauksesta sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta.

Pelastakaa lapset ry:n toimintaan pääsin osallistumaan Minä olen tärkeä -tyttöjen kerhossa, jossa roolini oli olla turvallinen aikuinen muiden ohjaajien rinnalla. Myös MLL:n tärkeä vapaaehtoistyön rooli selkeytyi Perheentalolla työskentelyn myötä.  Rantakylässä sijaitsevaan Lähiötaloon tutustuin Perheentalon kanssa yhteistyössä järjestetyn pihapelipäivän myötä.

Voimala-harjoitteluun kuului edellä mainittujen toimintojen lisäksi paljon muutakin, muun muassa koulutuspäiviä, kokouksia ja uusien syksyllä aloittavien ryhmien suunnittelua. Lisäksi sovimme oma-aloitteisesti kaksi vierailua meitä kiinnostaviin paikkoihin: Utran turvakotiin ja Paiholan vastaanottokeskukseen. Käyntien jälkeen ideoimme aihioita tulevan syksyn toimintaa ajatellen. Kaikki kokemukset ja vierailut olivat hyvin avartavia ja kyseisen paikan toiminta hahmottui konkreettisemmin. Oli mielenkiintoista päästä näkemään, miten erilaisissa paikoissa sairaanhoitajana voi työskennellä.

Kati, sairaanhoitajaopiskelija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *