Fysioterapia osana yhteiskunnallista ja ennaltaehkäisevää työtä

En osannut kuvitella, kuinka paljon uutta tulen kokemaan harjoitteluni aikana. Olen päässyt tapaamaan hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja laajentamaan näkemystäni fysioterapeutin työnkuvan mahdollisuuksista.

Keväällä 2018 Voimala on käynnistänyt yhteistyöhankkeita Paiholan vastaanottokeskuksen asukkaiden kanssa. Vastaanottokeskuksessa asuvat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotimaansa ja odottavat Suomessa päätöstä mahdollisesta turvapaikasta. Suurin osa Paiholan asukkaista on nuoria miehiä Lähi-Idän alueelta, mutta lisäksi vastaanottokeskuksessa asuu myös naisia sekä perheitä. Kevään aikana Voimalan harjoittelijat ovat järjestäneet teemapäiviä niin vastaanottokeskuksen aikuisille kuin lapsiperheille. Tapaamisissa tunnelma on ollut välitön ja positiivinen, vaikka useimmiten yhteistä kieltä osallistujien ja ohjaajien välillä ei ole ollutkaan.  Tapaamisten tarkoituksena on ollut tarkoitus lisätä perheiden ja turvapaikanhakijoiden välistä vuorovaikutusta sekä tarjota aktiviteetteja ja vaihtelua vastaanottokeskuksen arkeen.

Toukokuun lopussa Voimalan harjoittelijat kävivät vierailemassa Paiholassa, missä kaksi vastaanottokeskuksen asukasta esittelivät meillä aluetta ja kertoivat omia kokemuksiaan turvapaikanhakijana sekä elämästään kotimaassaan ja Suomessa. Vierailun myötä ymmärsin, kuinka tärkeitä erilaiset yhteistyöprojektit turvapaikanhakijoiden ja yleisestikin maahanmuuttajien kanssa ovat.  Turvapaikkapäätöksen hakeminen on usein pitkä ja odottajalle psyykkisesti raskas prosessi. Etenkin, jos kielteinen turvapaikkapäätös tarkoittaisi palaamista kotimaahan, missä oma turvallisuus on vaarassa. Epätietoisuus omasta ja läheisten tulevaisuudesta voi ilmetä monina psyykkisinä oireina, kuten passiivisuutena tai konflikteina muiden asukkaiden välillä. Olosuhteet vastaanottokeskuksessa ovat ankeat ja suurin osa arjesta on turvapaikkapäätöksen odottamista. Voimalan järjestämien teemapäivien kaltaiset tilaisuudet voivat lisätä turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Harjoitteluni aikana ymmärsin, kuinka paljon annettavaa fysioterapialla olisi osana turvapaikanhakijoiden kotouttamista. Useat turvapaikanhakijat ovat joutuneet kotimaassaan väkivallan tai sen uhkan kohteeksi, joutuneet todistamaan traumaattisia tapahtumia sekä joutuneet jättämään kotimaansa ja joutuneet eroon läheisistään. Useat turvapaikanhakijat ovat kärsineet pitkään psyykkisestä stressitilasta, mikä voi ilmetä erilaisina somaattisina oireina. Traumaattinen tilanne vaikuttaa ihmisen kehon kuvaan, kipukokemuksiin ja kokonaisvaltaisesti myös toimintakykyyn. Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien sopeutumista uuteen kotimaahan voitaisiin tukea moniammatillisilla työryhmillä. Fysioterapian avulla voitaisiin tukea fyysistä toimintakykyä ja aktiivisuutta sekä hyödyntää psykofyysisiä menetelmiä mm. psyykkisten oireiden hoidon tukena ja kehontuntemuksen lisäämisessä.

Voimalan käynnistämät projektit ovat hyvä alku vastaanottokeskuksen ja opiskelijoiden väliselle yhteistyölle. Voimalan harjoittelijoilla on loistava mahdollisuus olla osana yhteiskunnallisesti tärkeää työtä sekä kokeilla ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja.

Katri, fysioterapeuttiopiskelija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *