Mielenkiintoisia oppimiskokemuksia Voimalassa

Hei!

Olen sairaanhoitajaopiskelija Suvi ja suoritin perhehoitotyön harjoittelun Voimalassa. Harjoittelupaikkaa varatessa pohdin, että Voimala on mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta projektityyppisestä työskentelystä. Harjoittelua suorittamaan lähdin avoimin mielin ja uusia oppimiskokemuksia odottaen. Ensimmäisen viikon aikana kalenteri alkoi täyttyä erilaisista projekteista ja niiden suunnittelusta. Kerran viikossa oleva Voimaa äitiyteen-ryhmä tuoreille äideille antoi meille mahdollisuuden harjaantua ryhmän ohjaamisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Osallistuimme ryhmän suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Toinen viikoittaisista työtehtävistäni oli Oma aika-palvelu. Meillä oli työparini kanssa perhe, jossa vierailimme kerran viikossa. Oma aika-palvelu mahdollisti sen, että perheen vanhemmat saivat omaa aikaa ja hetken hengähdystauon arjesta. Järjestimme sillä aikaa mukavaa tekemistä lapsille. Oma aika-palvelun myötä saimme kokemusta perheen voimavarojen tunnistamisesta ja tukemisesta. Meillä oli myös harjoittelun aikana projekteja, joissa pääsimme ohjaamaan eri-ikäisiä. Nalleneuvolaa pidimme joensuulaisessa päiväkodissa, jonka avulla 1-3 vuotiaat lapset pääsivät tutustumaan sairaanhoitajan työhön. Pidimme kumikoulua 8. luokkalaisille, jossa pääsimme edistämään nuorten seksuaaliterveyttä. Meillä oli myös tapahtuma nuorille, jonka teemana oli unen merkitys ja stressin hallinta. Osallistuimme ALISA-projektin järjestämään yökylätoimintaan, jossa pääsimme tukemaan lasten ja nuorten arjessa jaksamista haasteellisessa elämäntilanteessa.

Voimalassa työskentelyn myötä pääsin tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä tutustumaan heidän toimintaansa. Voimalassa meillä oli myös mahdollisuus saada kokemusta monikulttuurisesta asiakastyöstä ja kansainvälisyysosaamisesta. Teimme yhteistyötä Paiholan vastaanottokeskuksen kanssa ja meidän Voimala tiimissämme oli vaihto-opiskelijoita harjoittelua suorittamassa.

Harjoittelu Voimalassa edellyttää opiskelijalta työelämävalmiuksia ja antaa mahdollisuuden kehittyä niissä. Voimalassa työskennellessä tiimityöskentely ja oman aikataulun suunnittelu korostuivat. Tiimin yhteistyö on tärkeässä roolissa projektien suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa. Myös oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus on tärkeä osa työskentelyä. Omalla asenteella on paljon merkitystä siihen, millainen kokemus harjoittelusta tulee. Koin, että Voimala tarjosi minulle paljon uusia oppimiskokemuksia ja mahdollisuuden ohjata eri-ikäisiä lapsia ja nuoria (2kk-25v) sekä perheitä. Voimalassa kliinisten taitojen harjoittelu jäi taka-alalle, mutta pääsin oppimaan paljon muita tärkeitä taitoja, joita sairaanhoitajan ammatissa tarvitaan.

Suvi, sairaanhoitajaopiskelija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *