TERVEYDENEDISTÄMISEN HAASTEET JA HYÖDYT

Elämäntapamuutosten toteuttaminen on usein haastavaa – kaikissa ikäryhmissä. Vanhemmalla iällä olemme saattaneet elää tietyllä tavalla vuosikymmenien ajan, mutta terveyttä uhkaavat tilanteet luovat tarvetta joskus suurillekin elämäntapamuutoksille.  Tietoa ja ohjeistusta terveellisistä elintavoista on saatavilla paljon, mutta niiden siirtäminen omaan arkeen onkin toinen asia.

Tätä kaikkea sain tilaisuuden miettiä perinpohjaisesti Voimala-harjoitteluni aikana. Olen Sanni, 3. vuoden sairaanhoitajaopiskelija ja suoritin Voimalassa ikäosaamisen harjoittelun syksyn 2019 aikana. Keskeisimmäksi työtehtäväkseni muodostui sydänkuntoutujille suunnatun viikoittaisen Hyvä sydän –ryhmän suunnittelu ja toteutus yhdessä toisen Voimalan sairaanhoitajaopiskelijan sekä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. 14 sydänkuntoutujaa kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa ja kaikki osallistujat olivat ikäihmisiä. Jokainen tapaamiskerta keskittyi tietyn terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän teeman ympärille. Tapaamisten aikana ehdimme käsitellä monipuolisesti terveellisten elintapojen kulmakivien, kuten liikunnan ja terveellisen ruokavalion merkitystä ja toteutusta omassa elämässä. Ryhmän alkaessa nousi keskeiseksi se seikka, että tosiasiassa ryhmäläisillä oli jo etukäteen paljon tietoa näistä aiheista. Ohjeistusta ja neuvoja on helppo löytää tänä päivänä esimerkiksi verkon välityksellä. Suuremmaksi haasteeksi nousi kysymys siitä, mitä keinoja ja vinkkejä voimme tarjota ryhmäläisille, jotta he löytäisivät motivaation soveltaa saamaansa tietoa myös käytäntöön ja osaksi omaa arkea.

Juuri tästä syystä tiedon tarjoamisen lisäksi pyrimme löytämään ohjelmaan mukaan asiaa muutoksesta ja muutoksen tekemisen vaikeudesta sekä motivaatiosta ja sen löytämisestä – haastavia aiheita niin ohjaajalle kuin asiakkaalle! Mielestäni nämä ovat vähintään yhtä tärkeitä terveydenedistämisen ja ohjauksen osatekijöitä, kuin varsinaiseen terveyshaasteeseen liittyvien ohjeiden ja neuvojen jakaminenkin. Tiedon antaminen on tärkeää ja toisten kohdalla se riittää, mutta monille voi olla hyvin vaikeaa ottaa ensimmäinen ratkaiseva askel elämäntapamuutoksen tekemisessä, varsinkin jos se täytyy tehdä yksin. Määräaikainen ja kerran viikossa kokoontuva ryhmä ei välttämättä pysty ihmeisiin, mutta voi olla silti ensimmäinen vaihe muutoksen polulla.

Ryhmän toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa minulla oli opiskelijana mahdollisuus perehtyä aihealueisiin syvällisesti ja miettiä parhaita ohjauksen toteuttamiskeinoja juuri tälle kohderyhmälle. Haasteena oli tietenkin ryhmäohjaus ohjauksen muotona, eli ohjelmaa ei pystynyt räätälöimään yksilöllisesti. Voimalassa on aikaa pohtia, muokata, toteuttaa ja reflektoida, mikä ei välttämättä ole aina mahdollista työelämän tehtävissä ja projekteissa. Voimalan harjoittelun etuna onkin mahdollisuus keskittyä asiakkaiden tarpeisiin ja kohtaamiseen ilman kiireen tuntua. Tämä koskee myös yksilöasiakaskäyntejä, jotka olivat myös osa harjoitteluani ryhmätoiminnan ohella. Ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä terveydenedistämisen oppiminen, asiakkaiden kiireetön kohtaaminen ja aiheisiin syvällinen paneutuminen ovatkin mielestäni Voimalan harjoittelun parhaita puolia.

 

 

 

 

Sanni, sairaanhoitajaopiskelija

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *