Aihearkisto: Yleinen

Muistipäivä 3.4.2019

Karelia-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön opintoihin kuuluu ”mipä-projekti”. Tänä vuonna projekti suuntautui Lieksaan, jossa järjestimme yhdessä Pohjois-Karjalan Muisti ry:n kanssa Muistipäivän. Ryhmästämme oli valittu kaksi vastuuopiskelijaa, jotka toimivat yhteyshenkilöinä Muisti ry:n ja opiskelijoiden välillä. Muistipäivän tarkoituksena oli järjestää muistisairaille ja heidän omaisilleen erilaista toimintaa. Muistisairaille suunniteltiin heidän toimintakykyänsä aktivoivaa tekemistä, muun muassa tuolijumppaa ja askartelua. Omaisille puolestaan suunniteltiin rentouttavaa ja voimavaroja tukevaa toimintaa, kuten rentoutumisharjoituksia, hierontaa ja ryhmässä keskustelua.

”Päivä oli kiva ja iloinen. Aika meni nopeasti, kiitos!”

Tapahtumapaikkana toimi Riveria-ammattioppilaitoksen tilat Lieksassa. Terveydenhoitajaopiskelijaryhmä jaettiin pienempiin ryhmiin, joista osalle jaettiin muistisairaiden ja osalle heidän omaistensa toiminnan suunnittelu ja toteutus. Ryhmiä oli viisi, joista kahdessa oli muistisairaiden omaisia ja kolmessa muistisairaita.

 

 

”Hauska päivä. Nuoret opiskelijat ovat mestareita seurustelemaan ja ohjaamaan vanhuksia. Teimme mielellämme voimisteluliikkeet ja muut tehtävät. Uskomme niiden auttavan elämäämme. Myös ruokailu oli onnistunut ja ravitseva – sopiva. Onnea kouluun ja työhön.”

Koska pääsiäinen on pian, moni ryhmistämme oli suunnitellut jotain pääsiäiseen liittyvää, esimerkiksi pääsiäiskorttien askartelua ja pääsiäismunien maalaamista ja koristelua. Tapahtuman aikana vastuuhenkilöt kiertelivät ryhmissä ja pyrkivät varmistamaan, että ryhmien toiminta oli jouhevaa ja heillä oli tarvittavat välineet. Tunnelma ryhmissä vaikutti lämpimältä ja kaikilla vaikutti olevan mukavaa.

 

 

”Nuoret vetäjät, hyviä keskusteluja, lisää tällaisia ja ikää lisää.”

-Vastuuopiskelijat Henni & Iira

Hei!

Olen Kaisa, neljännen lukuvuoden sairaanhoitajaopiskelija. Olin viisi viikkoa perhehoitotyönharjoittelussa Voimalassa. Työ Voimalassa oli erilaisempaa, kuin mitä työ olisi ollut ”perinteisellä” kentällä. Voimalan harkkaan kuului viikoittain erilaisten projektien tekeminen, suunnittelu ja reflektointi. Mm. Nuorisoverstaalle ryhmän pitäminen, Nalleneuvolan pitäminen päiväkoti-ikäisille, ALISA-yökyläily, oma aika-perhe, Voimaa äitiyteen-ryhmä ja kumikoulun pitämistä 8-luokkalaisille.

Viiden viikon harjoittelu meni tosi nopeasti voimalassa ja olen tyytyväinen harjoitteluun. Harjoittelussa pääsi tutustumaan kolmannen sektorin palveluihin ja yhteistyökumppaneihin. Oma aika-perheessä pääsin tutustumaan eri-ikäisiin lapsiin 1x/viikossa.

Voimalassa samaan aikaan tiimissäni oli viisi sairaanhoitajaopiskelijaa, kolme fysioterapeuttiopiskelijaa ja kaksi vaihto-opiskelijaa. Voimalassa työilmapiiri oli aika rento ja työvuoroihin pystyi itse vaikuttamaan.  Itselleni jäi positiivinen kuva Voimala-harjoittelusta.

Kaisa, sairaanhoitajaopiskelija

Voimala opinnäytetyön toimeksiantajana

Hei!

Kirjoitettu 5.3.19.

Olen Roosa, kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelija. Suoritin Voimalassa osan neljännestä käytännön harjoittelustani tiimissä 1. Voimalaan hakeuduin harjoitteluun opinnäytetyöni saattelemana, koska Voimala toimii minun ja luokkakaverini opinnäytetyön toimeksiantajana.  Opinnäytetyömme on toiminnallinen uuden ryhmätoimintamallin kehittämistyö.

Opinnäytetyömme idea lähti minun ja ystäväni mielenkiinnosta äitiysfysioterapiaa kohtaan keväällä 2018. Sen hetkisen yliopettajan kannustuksesta tarjosimme Voimalalle uutta ryhmätoimintamalli-ideaa synnyttäneille äideille. Tästä Voimala kiinnostui ja saimme Voimalan opinnäytetyömme toimeksiantajaksi. Syksyllä 2018 sovimme koordinaattorin kanssa ryhmänpilotoinnin keväälle 2019. Harjoittelua ennen ja sen aikana olemme tiivisti pitäneet yhteyttä Voimalan koordinaattoriin sekä opettajaan ryhmän suunnitteluun sekä toteutukseen liittyen. On ollut ilo huomata, miten itsenäisesti olemme saaneet toimia Voimalaa kuunnellen. Olemme myös saaneet tarvittaessa todella helposti tukea toimeksiantajaltamme.

Ryhmän pilotointi toteutetaan moniammatillisesti Voimalan opiskelijoiden kanssa.  Tämän vuoksi olemme pyrkineet kuuntelemaan ja ottamaan huomioon myös harjoittelussa olevien opiskelijoiden näkemykset ryhmäntoteutukseen. Ryhmä on ensimmäinen tiimin 1 ryhmä. Tämän on mielestäni hyvin tärkeä pilotointi, jotta tiimille 1 saataisiin ryhmätoimintaa. Ryhmä alkaa ensi viikolla nimellä Voimaa äitiyteen. Teemme ryhmästä Voimalalle osana opinnäytetyötämme ryhmätoimintamallin ohjeet, joiden pohjalta Voimala pystyy toteuttamaan kyseisen ryhmän kaltaista toimintaa uudestaan.

Opinnäytetyön työstäminen Voimalan kanssa on ollut mielestäni mutkatonta ja oppilaita kannustavaa ja tukevaa. Voin siis ainakin tähän mennessä saadulla opinnäytetyökokemuksellani suositella Voimalaa opinnäytetyön toimeksiantajaksi.

 

Roosa, fysioterapeuttiopiskelija

Projektityöskentely Voimalassa

Hei!

Olen Jenna, kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja suoritan Voimalassa viiden viikon perhehoitotyönharjoittelua. Jos rehellisiä ollaan, en alun perin ollut innoissani menossa Voimalaan harjoitteluun, mutta tässä sitä ollaan jo suorittamassa toiseksi viimeistä harkkaviikkoa ja voin kyllä sanoa, että aika Voimalassa on mennyt nopeasti ja olen kaiken kaikkiaan ollut tyytyväinen harjoitteluuni.

Harjoitteluni aikana olen päässyt suunnittelemaan paljon erilaisia projekteja ja joka viikko on ollut jonkun projektin toteutuskin. Suunnittelu on ollut ihan mukavaa, kun ei tarvitse yksin kaikesta selviytyä, vaan tiimin kanssa yhdessä pähkäillään millä tavalla mikäkin olisi toimiva systeemi ja mitä toteutuksessa olisi hyvä ottaa huomioon. Joihinkin projekteihin olemme saaneet jo valmiit pohjat, jolloin meille on vain jäänyt tehtäväksi toteutus ja joitakin projekteja suunnitellessamme olemme saaneet olla hyvinkin luovia ja keksiä omat tavat toteuttaa projekti. Sekä suunnitelmat että toteutukset olemme päässeet tekemään moniammatillisesti, mikä on ollut mielenkiintoista. Itse pääsin toteuttamaan pariin otteeseen Joensuun normaalikoulun 8.luokkalaisille pidettävää kumikoulua, jossa kerroimme oppilaille mm. klamydiasta ja HIV:stä ja harjoittelimme kondomin laittoa tekopeniksen päälle. Kerran kävin myös Kontiolahdella Karhunpesässä pitämässä pienille lapsille tunteisiin liittyvää toimintaa ja myöskin Lähiötalon synttärit osuivat omille harkkaviikoille, missä pidimme erilaisia rasteja lapsille. Pääsin myös osallistumaan SotePedan työpajaan, jossa pohdimme sote-alan digitalisaation eettisyyttä ja sen lisäksi pääsin tutustumaan vr-laseihin ja pohtimaan mitä niillä voi tehdä ja miten niitä voisi hyödyntää sote-alalla.

Voimalassa pääsi pienten lasten kanssa tekemisiin myös Oma aika- käynneillä, joita oli omalla kohdalla kerran viikossa viisi tuntia kerrallaan. Silloin sai leikkiä lasten kanssa ja vanhemmat saivat rauhassa viettää omaa aikaa haluamallaan tavallaan. Näin myös Diarium-järjestelmästä tuli tutumpi, kun käynnit piti kirjata sinne. Voimalassa voi osallistua myös seminaareihin, jos sopivia seminaareja sattuu harkan aikana olemaan. Itse kävin kuuntelemassa Tiedepuistolla Takaisin luontoon-seminaarin, mikä oli todella mielenkiintoinen ja teemaltaan omaan harjoitteluuni liittyvä. Itsenäistä opiskelua suoritin lähinnä lukemalla eri-ikäisten lasten kehitystasoista, lasten lääkehoidosta ja vr-lasien käytöstä sote-alalla.

Tiimityöskentely teki Voimalasta omalta osaltaan mukavan harkkapaikan, koska verrattuna muihin harkkapaikkoihin, Voimalassa kaikki työntekijät ovat opiskelijoita lukuun ottamatta Voimalan koordinaattoria. Ilmapiiri on rento ja työajoista voi aika vapaasti päättää. Myös projekteissa on valinnanvaraa mihin haluaa osallistua. Minulle jäi kaiken kaikkiaan positiivinen fiilis tästä harjoittelusta!

Jenna, terveydenhoitajaopiskelija

Voimala perhehoitotyön harjoittelupaikkana

Moi vaan kaikille! Olen Minna, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritin perhehoitotyön harjoitteluni Voimalassa. Vaikka Voimalaa olikin aiemmin mainostettu eri harjoitteluiden yhteydessä, oli sen toiminta minulle edelleenkin hieman epäselvää. Paikasta pääsi kuitenkin vähitellen hyvin perille.

Voimalassa siis suoritetaan erilaisia projekteja eli tapahtumia eri toimeksiantajille. Kehittelimme ja järjestimme ohjelmaa mm. Lähiötalon syntymäpäiville ja Nuorisoverstaalle. Välillä toimeksiantajilla oli valmis sapluuna tapahtumien sisällöstä, jonka Voimalan väen tuli toteuttaa. Joidenkin toimeksiantajien kohdalla opiskelijat saavat suunnitteluun puolestaan täysin vapaat kädet.

Koska omalta osaltani kyseessä oli perhehoitotyön harjoittelu, työskentelin eri ikäisten lapsien, nuorien ja erilaisten perheiden parissa. Itselläni ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta lapsista, joten harjoittelu auttoi minua hahmottamaan lasten ikätasoja, sekä ymmärtämään paremmin lasten ajatusmaailmaa. Samalla pääsin ohjaamaan nuorille kumikoulua yläasteella ja antamaan neuvoja, kuinka suoritetaan ensiapua Nuorisoverstaan nuorille.

Harjoittelupaikkana Voimala tarjoaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet verkostoitua kolmannen sektorin palveluihin ja tutustua muihin eri alojen opiskelijoihin. Samalla Voimalassa oppii hyvin aikatauluttamaan päiviä, sekä työskentelemään osana moniammatillista työyhteisöä, että suunnitelmien luomista ja niiden toteuttamista. Voimalassa on myös mahdollista oppia ryhmänohjaustaitoja. Voimalassa ei valitettavasti kuitenkaan pääse oppimaan sairaalassa suoritettavaa hoitoa, eikä lääkehoitoa käytännössä, mutta itsenäinen opiskelu katsotaan osaksi harjoittelutunteja.

Loppupeleissä oma asenne ja työskentelymotivaatio määrittelevät melko pitkälle, kuinka paljon Voimalasta on mahdollista saada irti harjoittelupaikkana.

Jos joku miettii Voimalaa harjoittelupaikkana ja tykkää työskennellä erilaisten tapahtumien ja ihmisten parissa, voin suositella Voimalaa lämpimästi harjoittelupaikkana.

Onnea matkaan siis tuleville Voimalan opiskelijoille ja lämmin kiitos omille tiimiläisilleni!

Minna, sairaanhoitajaopiskelija

Voimalan antia

Olen Jenna, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritin perhehoitotyön harjoitteluni Voimalassa. Olin aluksi hyvin skeptinen Voimalan suhteen, oppisinko mitään uutta tai olisiko nämä viisi viikkoa täysin turhaan hukattua aikaa. Nämä ajatukset osoittautuivat kuitenkin vääriksi, kun pääsin aloittamaan harjoittelua jo ennen virallista aloitusta tapaamalla perheitä Oma aika –projektin nimissä. Ensimmäisen viikon aikana pääsin osallistumaan todella moneen projektiin, ja pikkuhiljaa kalenteri täyttyi kaikenlaisesta mielenkiintoisesta tekemisestä.

Ehdottomaksi lempparikseni muodostui Oma aika –käynnit. Minun ja parini perhe oli todella ihana. Kolme lasta ottivat meidät innolla vastaan ja saimme touhuta heidän kanssaan paljon. Koen, että myös opetimme heille jotain suorittamiemme harjoituksien ja tekemisten avulla. On ollut mielenkiintoista tutkailla lapsen kehitystä ja toimintatapoja.

Vaikka työskentely Voimalassa on ollut välillä hyvin sekavaa eivätkä kaikki asiat ole sujuneet suunnitellusti, on harjoittelu ollut mielenkiintoinen ja antoisa.

Jenna, sairaanhoitajaopiskelija

Voimala – uusia näkökulmia ja erilaisia oppimistilanteita

Hei!

Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Piia, ja tarkoitukseni on valmistua tänä keväänä. Suoritin Voimalassa viisi viikkoa perhehoitotyön harjoittelua. Valitsin harjoittelupaikaksi Voimalan käytännön syistä. Vaikkakin harjoittelupaikka valikoitui käytännön syistä, lähdin harjoitteluun avoimin mielin ja positiivisella asenteella.

Ensimmäinen harjoitteluviikko meni varsin sekavissa tunnelmissa. Tietoa oli paljon ja kaiken sisäistäminen vei oman aikansa. Harjoittelun toisella viikolla sain pariksi fysioterapeuttiopiskelijan, jonka kanssa lähdettiin laittamaan alulle kevään uusia projekteja. Melko pian toisella viikolla alkoi ymmärtämään, mitä Voimalassa oikein tapahtuu. Seuraavat viikot kuluivatkin huomaamatta ja yksikään päivä ei ollut samanlainen.

Kokonaisuudessaan harjoitteluni Voimalassa oli varsin antoisa ja mielenkiintoinen, jopa silmiä aukaiseva, että kuinka monipuolista toimintaa Voimala pitää sisällään. Sain olla mukana monenlaisissa tilanteissa ja tutustua uusiin ihmisiin sekä tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Mielenkiintoisimmiksi asioiksi koin Oma-aika perheiden kanssa vietetyt ajat ja Minä olen tärkeä -pienryhmätoiminnan.

Kokemani jälkeen voin vahvasti suositella Voimalaa muille opiskelijoille. Voimala opettaa erinomaisesti vastuuta, tiimityötä, moniammatillista yhteistyötä ja toimii turvallisena oppimisympäristönä kokeilla omia ideoita. Pääpaino ei ole kliinisillä taidoilla vaan voi hyvillä mielin keskittyä harjoittelemaan muita taitoja ja etsiä omia vahvuuksia tätä kautta.

Tulevaisuutta ja edessä olevaa työelämää ajatellen Voimalasta saa mukaansa valtavasti tietoa, jota voi hyödyntää edelleen työelämässä. Harjoittelun jälkeen varmasti kykenee laajemmin ja monipuolisemmin etsimään ja ehdottamaan tuen tarpeessa oleville ihmisille juuri heitä vastaavia palveluita.

Piia, sairaanhoitajaopiskelija

Monessa mukana

9.12.2018

Hei,

Olen Miia ja suoritin perhehoitotyön harjoittelun Voimalassa. Opintoni alkavat olla jo loppupuolella ja tarkoitukseni on valmistua sairaanhoitajaksi keväällä 2019 täältä Karelia-ammattikorkeakoulusta. Opiskelen monimuoto ryhmässä ja harjoitteluni täällä Voimalassa mahdollisti myös omien meneillään olevien opintojen samanaikaisen suorittamisen.

Harjoittelussa kuuluin tiimi 1:een, jossa tehdään töitä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Projektityöskentely ei ollut minulle entuudestaan tuttua ja harjoittelun aikana sainkin hyvän käsityksen projekteissa työskentelystä lukuisten ja erilaisten eri projektien kautta. Harjoittelun aikana kerkesin olla mukana myös muutamassa 2 tiimin projektissa. Työ tiimi 2:n kanssa sujui hienosti ja yhteyden pito Whats Appin kautta oli mutkatonta.

Kaikkiaan harjoittelun aikana kerkesin olla mukana karhunpesä projektissa, Alisa-projektin perhekurssia pitämässä, Lehmon hyvinvointipäiviä suunnittelemassa, kaatumisklinikan suunnittelussa ja toteutuksessa Nepenmäen koululla, sekä ennakoivaa perhetyötä tekemässä Aulis-hankkeen tiimoilta. Juuri nämä eri luontoiset projektit ja yhteistyö sekä yhteistyökumppaneiden että eri alojen opiskelijoiden kanssa olivat harjoittelun parasta antia minulle. Lisäksi tällainen vapaamuotoisempi harjoittelu antaa hyviä valmiuksia ryhmänohjaamiseen, vastuun ottamiseen, moniammatilliseen työskentelyyn sekä yleisesti eri työelämätaitojen harjoittamiseen. Vaikka työ Voimalassa onkin moniammatillista ja eri projektit suunnitellaan ja toteutetaan vähintäänkin parin kanssa, niin toisaalta se on myös omien töiden aikatauluttamista ja vastuunottamista omasta toiminnasta ja juuri näiden taitojen kehittämiseen Voimalan harjoittelu on omiaan. Ja mikä parasta, niin tulevaisuudessa nämä ovat juurikin niitä työelämässä tarvittavia taitoja.

Miia, sairaanhoitajaopiskelija

Voimaannuttavaa stressinhallintaa

Hei!

Olen Oliver, toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritin Voimalassa 5.viikon MiPä-harjoittelun. Voimala oli minulle ennestään täysin tuntematon mutta harjoittelun kuluessa kyseinen ruljanssi kasvoi minuun ja kalenteriini kiinni kovemmin kuin äidin rakkaus esikoiseen. Voimalassa korostui tiimityöskentelyn tärkeys. Oli mahtavaa päästä tutustumaan ja työskentelemään eri ammattiryhmien opiskelijoiden kanssa. Voimala tarjoaa hyvät eväät työelämän taitoihin!

Voimalassa pääsee todella laajasti työskentelemään erilaisten projektien parissa, joissa oppii uusia asioita ja kertaamaan jo aiemmin opittua. Jokaiselle on varmasti tarjolla jotain, joka kiinnostaa. Voimalassa korostuu myös oma aktiivisuus sekä vastuunotto. Pieni pilkesilmä kulmassa ja kalenteri käden ulottuvilla takaavat mielekkään harjoittelun. Hyvällä asenteella ja työskentelyllä projektien parissa on mahdollista luoda hyödyllisiä suhteita ja verkostoja tulevaisuutta ajatellen.

Yhtenä projektinani oli vetää Voimaannuttavaa stressinhallintaa-kurssi, joka kokoontui kerran viikossa, neljän viikon ajan. Projekti oli sangen antoisa, sillä sen aikana oppi paljon stressistä ja stressaantuneista ihmisistä. Erityisesti tätä ryhmää vetäessä tietynlainen herkkyys sekä auktoriteetti korostui omassa vuorovaikutuksessa. Projektin aikana pääsi tutustumaan erilaisiin stressinlievittämisen työkaluihin ja yleisen elämänlaadun sekä arjenhallinnan ohjeisiin.

Oliver, sairaanhoitajaopiskelija

Fysioterapeuttiopiskelijana Voimalassa

Hei, 

Olen Jannika ja toisen vuoden fysioterapeutti opiskelija. Harjoitteluni Voimalassa on ensimmäinen työharjoittelu, ja päädyin tänne muutaman mutkan kautta. Voimala tarjosi minulle vaihtoehtoisen työharjoittelupaikan, koska olin toipumassa olkapään leikkauksesta. Yksikätisenä pääsin toteuttamaan harjoitteluni, eikä valmistumiseni myöhästyisi. Olenkin kiitollinen Voimalan koordinaattoreille, kun he tekivät poikkeuksen ja ottivat minut ensimmäiseen harjoitteluun!  

Ennakkoluulot. Niitä minulla oli paljon ennen Voimalaan saapumista. En osannut yhtään olettaa mitä viikot toisivat tullessaan. Ilokseni kaikki ennakkoluulot kääntyivät positiiviseksi ja viihdyin Voimalan ympäristössä. Työskentelin moniammatillisessa yhteisössä sairaanhoitaja- ja sosionomi opiskelijoiden kanssa. Sain erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja kohtaamistilanteita yhdessä työskentelystä. Vaikka jokainen meistä opiskelijoista toi oman näkemyksensä ja kokemuksensa saimme yhdessä luotua hyviä luentoja, projekteja ja asiakastapaamisia. Voimala opetti minulle lisää yhdessä työskentelyä ja kaikkien erilaisten ajatusten kokoamista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Mielestäni Voimalasta tekee erityisen opiskelijoiden luoma omanlainen työskentely ympäristö. Teemme päätöksiä itse, toimimme itsenäisesti, johdamme projekteja ja olemme vastuussa itse tekemisistämme.  

Voimalasta saamani kokemukset nappaan mukaani tulevaisuuteen iloisin mielin! 

Jannika, fysioterapeuttiopiskelija