Aihearkisto: Yleinen

Monipuolinen Voimala-työskentely

Heippa kaikille!

Olen Anni ja opiskelen Karelia ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta terveydenhoitajaksi. Suoritin Voimalassa Ikäosaamisen harjoittelua. Voimala valikoitua harjoittelu paikakseni, koska olen aikaisemmin toiminut lähihoitajana työskennellessä ikäihmisten parissa osasto olosuhteissa, joten Voimala oli minulle kuin uusi maailma. Mikä hieman alkuun jännittikin, koska en kokenut sen olevan oma vahvuuteni.

Harjoittelun alkamispäivänä koronaviruspandemia iski Suomeen ja muuhun maailmaan rajusti. Poikkeusolotila alkaisi, eikä Voimalan harjoittelua saataisi toteutettua normaalilla tapaa. Koululle ei ollut lupaa mennä ja asiakkaitakin oli karsiintunut runsaasti pois. Tätä harjoittelua en tule varmasti koskaan unohtamaan harjoittelun alkamisen ollessa niin pysäyttävä kokemus, kun tuntui, ettei tästä tule mitään ja harjoittelukin tulee lykkääntymään ja sitä myötä myös koko valmistuminen. Covid-19 toi omat haasteensa toteutukseen, mutta kuitenkin antoi myös paljon uutta. Pääsimme enemmän perehtymään etätyöskentelyyn sekä tutustumaan internetin välityksellä toimiviin ryhmätyötiloihin. Olihan työskentely tietenkin haastavaa, kun ei päässyt näkemään muita Voimalan harjoittelijoita eikä asiakkaita vaan kaiken sai hoitaa omalta kotisohvalta.

Meidän onneksemme saimme kuitenkin projektin Voimalan kautta ja kivi vierähti sydämeltä, kun huomasinkin, että harjoittelun suorittaminen onnistuisi. Ei kuitenkaan siinä aikataulussa, missä olisin halunnut, mutta se ei paljoa haitannut, kunhan vaan jossain vaiheessa se hyväksytty merkintä napsahtaisi opintosuoritusotteeseeni. Ja sieltä se tulee hitaasti, mutta varmasti.

Haluan kannustaa kaikki opiskelijoita, keillä on jo kokemusta osastotyöskentelystä, ottamaan haasteen vastaan ja hyppäämään Karelia ammattikorkeakoulun Voimalan messiin. Työskentely ei ole yksinäistä eikä mitään tarvitse tehdä yksin. Sinulla on apuna aivan mahtava tiimi sekä ohjaava opettaja, joilta voit kysyä tarvittaessa apua. Pääset kokeilemaan ihmisten kanssa aivan uudenlaista toimintaa, jota et välttämättä muuten pääse kokemaan.

 

 

 

 

 

Anni, terveydenhoitajaopiskelija

Voimalan asiakastarinat – Nuorisoverstas

Joensuun Nuorisoverstas ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia ja arjentaitoja sekä tukea siirtymistä koulutukseen ja työelämään.

Haastattelin Nuoristoverstaan Voimala-yhdyshenkilönä toimivaa Iina Frimania sähköpostin välityksellä tehdystä yhteistyöstä. Friman on toiminut yhteistyössä Voimalan kanssa jo kolmen vuoden ajan ja toimintaa on ollut sekä syys- että kevätlukukaudella säännöllisesti. Voimalan opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Nuorisoverstaan nuorille eri hyvinvointiteemaisia kokonaisuuksia. Voimalan opiskelijat ovat itse suunnitelleet ja toteuttaneet toimintaa monipuolisin menetelmin yhteistyössä Nuorisoverstaan kanssa. Nuoret ovat itse saaneet osallistua teemojen valintaan ja niitä ovat vuosien varrella olleet esimerkiksi:

Terveellinen ravinto, liikunta, uni, rentoutuminen ja stressin hallinta, päihteet, itsetuntemus ja omat voimavarat, työturvallisuus, ergonomia ja ensiaputaitojen perusteet

Yhteistyö on ollut antoisaa puolin ja toisin. Opiskelijamme ovat saaneet mahdollisuuden työskennellä uudenlaisen kohderyhmän kanssa ja Nuorisoverstaan nuoret ovat saaneet toimia vuorovaikutuksessa toistensa sekä opiskelijoidemme kanssa, sekä saaneet uutta tietoa erilaisista hyvinvoinnin teemoista. Toiminta on tuonut nuorille mukavan lisän työpajapäiviin ja käsitellyt aiheet ovat herättäneet ajatuksia ja mielenkiintoa.

Tärkeänä seikkana yhteistyössä on korostunut avoin ja rento ilmapiiri. Nuoret saavat osallistua toimintaan juuri sen verran kuin itse haluavat, ja näin ollen saavat siitä myös kaikista eniten irti. Toiminta on myös aina pyritty suunnittelemaan niin, että teeman ympärille heräisi avointa keskustelua ja vuorovaikutusta. Tämä onkin onnistunut hyvin, ja nuoret ovat lähteneet mielellään keskustelemaan päivän teemoista.

Onnistunut ja pitkäaikainen yhteistyö Voimalan ja Nuorisoverstaan välillä on luonut hyvän pohjan tulevaisuutta varten, ja yhteistyötä tullaan jatkossakin jatkamaan ja kehittämään.

 

Emma, Markkinoinnin tradenomiopiskelija

Harjoittelun suorittaminen poikkeusoloissa, Covid-19

Moikka!

Täällä kirjoittelee kolmannen vuoden sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat, jotka suorittavat Voimalassa sairaanhoitajien perhehoitotyön harjoittelua sekä fysioterapeuttien kolmatta harjoittelua. Kumpikin ehdittiin aloittaa harjoittelu Voimalassa tänä keväänä maaliskuun alussa ja tehdä yhdessä paikan päällä töitä viikon ajan. Covid-19 myötä Voimalan toiminta siirtyi etätyöskentelyyn, joka tarkoitti myös meidän harjoitteluiden vaihtuvan etätyöhön.

Projektityö ei ollut meille kummallekaan ennakkoon kovin tuttua, mutta olimme mielenkiinnolla odottaneet, mitä valmiuksia Voimala meille tulevaan työelämään antaa. Ensimmäisen viikon aikana ehdittiin tutustua toisiimme ja tiimiimme, sekä myös työstämään erilaisia projekteja eteenpäin ja jopa pitämään Nuorisoverstaalla ohjaustuokion. Iloksemme huomasimme Voimalan olevan mukava ja rento harkkapaikka, jossa moniammatillinen työskentely on suuressa osassa.

Covid-19 tuomien rajoitusten mukaan siirryttiin siis aika pian harjoitteluiden alkamisesta etätyöskentelyyn. Etätyöskentely sujui odotettua paremmin ja yhteydenpito tiimiin ja toisiin opiskelijoihin oli merkittävässä osassa. Harmiksemme kaikkia jo suunniteltuja projekteja emme pystyneet yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttamaan etätyön takia, mutta saimme onneksi myös uusia projekteja käyntiin. Olemme muun muassa kuvanneet erilaisia videoita, pitäneet kotoa käsin etänä Nuorisoverstaalle verkkoverstasta, sekä vieneet jo käynnissä olleita projekteja eteenpäin mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kirjallisten osuuksien muodoissa. Fysioterapiaopiskelijoiden on ollut myös mahdollista osallistua projektiin, jossa tarjotaan vallitsevan tilanteen mukaisesti etänä fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa etätyötä tekevien näyttöpäätetyöhön. Loppuvaiheessa pääsimme myös palvelumuotoilun kanssa työskentelemään yhdessä palvelumuotoilun projektissa.

Työskentely Voimalassa on näinä aikoina ollut varmasti erityisen ainutlaatuista, ja on näin myös samalla antanut erittäin paljon. Projektit ovat olleet monipuolisia ja töitä on päässyt tekemään erilaisten ihmisten kanssa. Myös vastuuta on päässyt kantamaan, mutta sen myötä on saanut myös vapautta työskentelyyn – ja se on mukavaa!

Voimme lämmöllä suositella Voimalaa harkkapaikaksi sekä sairaanhoitajille että fysioterapeuteille. Tiimissä ja toisten tuella on kiva työskennellä!

 

Aurinkoista kesää toivottaen,
sairaanhoitajaopiskelija Jessica ja fysioterapeuttiopiskelija Antton

Millaista on työskennellä Voimalassa?

Moikka!

Olen toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija Roosa ja suoritin mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua Voimalassa keväällä 2020.

Mikä Voimala on? Voimala on vähän hankala selittää, sillä siihen sisältyy niin monia eri asioita. Miulle Voimala on ollut harjoittelupaikka, jossa kehitän harjoittelun aihepiiriin liittyvän tietotaidon lisäksi mm. moniammatillisuustaitoja ja itseohjautuvuutta. Oon saanut osallistua laajasti erilaisiin projekteihin, jotka ovat opettaneet paljon. Oon ollut mukana ohjaamassa erilaisia ryhmiä, viriketuokioita (mielenterveyskuntoutujille sekä ikäihmisille), terveystarkastuksia, luentoja sekä paljon muuta. Oon myös saanut kokemuksen asiakastyöstä, sillä jokaiselle Voimalan opiskelijalle annetaan ainakin yksi yksilöasiakkuus. Yksilöasiakkuudet toteutetaan moniammatillisissa pareissa.  Itselläni oli harjoittelun aikana kaksi yksilöasiakasta, molemmat erilaisia ja eri syistä Voimalan palveluiden pariin päätyneet. Yksilöasiakkuuksissa korostuu yksilöllisyys, läsnäolo/kuunteleminen, voimavarat ja kuntouttava työote, jotka tuntuivat osuvan aika hyvin tämän harjoittelun tavoitteisiin.

Koin, että harkkapaikkana Voimala opettaa tosi laajasti erilaisia muita taitoja, mitä ei välttämättä kentällä niinkään tule vastaan. Oman ajankäytön hallinta, aikataulujen yhteensovittaminen, moniammatillisuus ja suunnittelu ovat osa arkipäivää Voimalassa ja sellaisia asioita, joita ei ole aiemmin juurikaan päässyt harjoittelemaan. Yhdessä tekeminen korostuu myös, sillä Voimalassa toimitaan tiimeissä (tiimit 1 ja 2). Asioista sovitaan tiimin kesken ja yhdessä järkätään esim. isompia tapahtumia ja moniammatillisuuden ansiosta saa kuulla tosi erilaisia näkökulmia, joka on ollut tosi iso rikkaus.

Pähkinänkuoressa Voimalassa työskentely on luovaa, itsenäistä ja tiimissä tehtävää työtä, rentoa ja hyvin monipuolista. Suosittelen Voimalaa harkkapaikaksi! 😊

Roosa, terveydenhoitajaopiskelija

Voimalan asiakastarinat – Voimaa äitiyteen-ryhmä opiskelijan näkökulmasta

Voimaa äitiyteen on Voimalan opiskelijoiden ohjaama pienryhmä, joka pohjautuu Kareliassa Voimalaan aikaisemmin tehtyyn opinnäytetyöhön. Keväällä 2020 toteutuneessa ryhmässä oli mukana kuusi äitiä ja heidän vauvansa. Ryhmän tavoitteena on tarjota tukea ja tietoa tuoreille äideille muun muassa liikkunnan turvallisesta aloittamisesta synnytyksen jälkeen. Ryhmä tarjoaa myös vertaistukea äideille muilta samassa tilanteessa olevilta ryhmäläisiltä.

Kevään ryhmää ohjasi Voimalan harjoittelijoista kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa sekä terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelija. Haastattelin ohjaajista fysioterapian kolmannen vuoden opiskelijaa, Anssi Kiljusta, joka osallistui ryhmän suunnitteluun, ohjaukseen sekä reflektointiin.

Fysioterapeuttiopiskelijan näkökulmasta ryhmä oli täysin uudenlainen kokemus. Äitiysfysioterapia oli aihealueena uusi, joten ryhmän toteuttaminen antoi paljon uusia näkökulmia omiin opintoihin liittyen. Myöskin lasten ja varsinkin vauvojen kanssa ammatillisesti toimiminen oli uutta ja täten myös kehittävää. Tämän takia ensimmäinen ohjauskerta hieman jännitti, mutta hyvän suunnittelun ja reippaan tiimityön ansioista alkujännitys laantui nopeasti. Ryhmä järjestettiin viikottain, ja ohjaaminen tuntui kerta kerralta luonnollisemmalta.

Voimaa äitiyteen-ryhmä alkoi heti Anssin harjoittelun alkaessa, joten ryhmän suunnittelu oli myös ensikosketus moniammatillisessa tiimissä työskentelyyn. Tämä toi aloitukseen hieman haasteita, mutta uuteen tiimiin ja työskentelytapoihin tutustuttuaan moniammatillinen työskentely oli jokaisen alan opiskelijalle silmiä avaavaa ja antoisaa. Varsinkin loppua kohden jokainen sai tuotua omaa osaamistaan paremmin esille, ja moniammatillisuuden tekemisen hyödyt näkyivät onnistuneessa lopputuloksessa.

Ryhmä antoi varmuutta toimia pienten vauvojen kanssa, oppia lapsen motorisesta kehityksestä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Kokonaisuudessaan ryhmän läpivieminen oli positiivinen kokemus, ja loppupalautteen perusteella myös ryhmään osallistujat saivat kaipaamaansa tukea uuteen arkeen sekä mahdollisuuden verkostoitua samassa tilanteessa olevien äitien kanssa.

 

Emma, Markkinoinnin tradenomiopiskelija

Voimalan elämää terkkariopiskelijan näkökulmasta

Moikka kaikki!

Mie oon Essi, toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija. Suoritin Voimalassa mielenterveys- ja päihdehoitotyön harkkani, jonka kesto oli viisi viikkoa. Aluksi odotukseni Voimalaa kohtaan olivat suoraan sanottuna matalalla, koska olin niin pettynyt siitä, etten päässyt haluamaani harjoittelupaikkaan Jobiili-kamppailun jälkeen. Voimala oli siis viimeinen vaihtoehto, johon jouduin tyytymään. Nyt kuitenkin harkan loppupuolella tuntuu, että Voimala oli sittenkin ihan hyvä valinta, vaikkei niin sanotusti kentälle päässytkään hommiin.

Meillä on ollut aivan loistava tiimi, ja yhteistyö kaikkien tiimin jäsenten kanssa on ollut mutkatonta. Ei olisi voinut siis parempia työkavereita näille viikoille toivoakkaan! Alkuun tuntui hassulta idealta se, ettei meillä ole ketään varsinaista ohjaajaa, niin kuin normaalisti harkoissa aina on. Kaikki kuitenkin ottivat vastuun tekemisistään loistavasti ja olivat ikään kuin toistensa ohjaajia, joten hommat ovat hoituneet mallikkaasti ja sopivan rennoin ottein, mistä olen tykännyt erityisesti.

Miten tämä sitten valmisti minua terveydenhoitajan työhön? No, ainakin vuorovaikutussuhteita on saanut kehittää hyvinkin paljon, sillä on ollut ryhmänohjauksia sekä yksilöasiakkaita. Ryhmänohjaus tilanteet kun eivät olleet entuudestaan kovinkaan tuttuja, oli minulla aluksi hieman esiintymisjännitystä. Nyt kuitenkin varmuutta on tullut huimasti lisää, eikä esiintyminen enää jännitä läheskään niin paljoa kuin viisi viikkoa sitten. Parhain muisto näistä harjoitteluviikoista on ehdottomasti ”terveystarkastukset”, joissa pääsi ihan oikeasti oman alan hommiin. Pidin myös paljon yksilöasiakkaiden kanssa touhuamisesta, harmi vaan ettei heitä ehtinyt tapaamaan kun vain muutaman kerran.

Voimala harjoittelupaikkana on ollut positiivinen yllätys, ja moniammatillisessa tiimissä työskenteleminen on ollut palkitsevaa ja opettavaista myös itselle. Kaiken kaikkiaan minulla oli oikein mukavaa harjoittelussani, vaikka se poikkesikin huomattavasti normaalista harkkaympäristöstä. Suosittelen Voimalaa kaikille ennakkoluuloista huolimatta, mukavaa täällä on!

 

Kivaa kevättä kaikille 😊
Terkuin
Essi

Tapahtuman järjestäminen Voimalassa (fysioterapeuttiopiskelijan näkökulmasta)

Hei. Olen fysioterapiaopiskelija Joonas ja suoritan 3. harjoitteluani täällä Voimalassa.

Voimala poikkeaa monesta muista harjoittelupaikoista, sillä täällä otat itse vastuun omasta tekemisestä. Voimalassa tekeminen koostuu erilaisista projekteista, järjestetään esimerkiksi erilaisia tapahtumia yhteistyökumppanien kanssa. Tapahtumat ovat ympäri Joensuuta ja kohderyhmät vaihtelevat vauvoista vaareihin. Usein tapahtumaa järjestettäessä Voimalan opiskelijat saavat vapaat kädet, että mitä tehdään, kunhan pysytään sovitun teeman sisällä. Esimerkkinä opiskelija voi saada tehtäväksi järjestää ikäihmisille terveyteen liittyvän tuokion. Tuokioon usein halutaan useita aktiviteetteja, joten on hyvä hyödyntää moniammatillisuutta. Esimerkkinä tällaisessa tuokiossa fysioterapeuttiopiskelijat voivat pitää jumppaa ja puristusvoimamittausta, kun sairaanhoitajaopiskelijat voivat mitata verenpainetta, verensokeria ja keskustella mielenterveydestä ja terveydenhoitajaopiskelijat voivat ohjata ihmisiä ruokavalioista ja unen tärkeydestä.

Voimala on siis oiva paikka opetella moniammatillisuutta ja työskentelyä projekteissa. Täällä siis sinun pitää ottaa vastuuta tekemisestäsi, mutta sen avulla pystyt toteuttamaan ihmisille monenlaista erilaista aktiviteettia juuri sinun osaamisesi mukaan.

Joonas, fysioterpeuttiopiskelija

Projektityö tutuksi

Moi! Olen toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija, ja suoritin Voimalassa viiden viikon mittaisen Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun. Tullessani harjoitteluun, en vielä tiennyt mitä odottaa, mutta ensimmäisen viikon kuluessa Voimalan toiminta tuli pikkuhiljaa tutuksi.

Erityisesti Voimalassa olen alusta asti pitänyt siitä, että työtä tehdään moniammatillisissa opiskelijapareissa- tai ryhmissä. Olen oppinut valtavasti uutta asiakastapaamisissa, sekä erilaisissa ryhmissä. Uskon että voin hyödyntää saamiani vinkkejä omassa työssäni myöhemmin.

Projektityöstä minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta, enkä tarkalleen tiennyt, mitä sillä tarkoitetaan. Projekteja meidän tiimillämme oli mm. Muistin virrassa-ryhmä, sekä tiistaituokio keskussairaalan L-talon osastolle. Lisäksi olemme toteuttaneet useita yksittäisiä tuokioita ryhmissä, joissa olemme käyneet vierailemassa. Ryhmien lisäksi tiimillämme on useita yksilöasiakkaita, joilla on erilaisia tarpeita ja tavoitteita toiminnalle.

Voimalassa työskennellessä olen oppinut kantamaan vastuuta projekteista, sillä teemme lähes kaiken itse alusta asti. Se on ollut kivaa, sillä meillä on ollut melko vapaat kädet sisältöjen suunnittelussa. Olemme saaneet käyttää mielikuvitusta, ja ideoida yhdessä tiimin jäsenten kanssa. Vastuullisuutta on tuonut mm. tavaroiden varaus, hankinta ja aikataulujen järjestely. Olemme viettäneet paljon aikaa oman kampuksen ulkopuolella, ja olen tutustunut moneen ennalta tuntemattomaan paikkaan täällä Joensuussa. On ollut mukavaa, kun työtunteihin voi vaikuttaa itse, eikä harjoittelupaikassa vaadita läsnäoloa klo 8-16. Työ on osin myös itsenäistä, mutta se riippuu paljon tiimistä ja siitä, millaisia projekteja tiimillä on käynnissä. Päivien pituus vaihtelee sen mukaan, millainen viikko tiimillä on. Toisinaan työpäivä saattoi kestää neljä tuntia, ja joskus jopa kymmenen tuntia.

Fysioterapeuttiopiskelijan neljäs harjoittelu Voimalassa

Morjesta!

Olen kuudennen lukukauden fysioterapeuttiopiskelija ja tein Voimalassa neljännen harjoitteluni (8 viikkoa). Toimin enimmäkseen tiimi 2:ssa, jonka kohderyhmänä ovat työikäiset (mipä) ja ikääntyneet. Tiimissäni toimi vaihteleva määrä sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ja fysioterapeuttiopiskelijoita, sekä liiketalouden opiskelija. Odotukseni harjoittelua kohtaan olivat aika neutraalit, en oikein tiennyt mitä odottaa. Olin toki kuullut luokkalaisteni kokemuksia projekteista, mutta halusin itse päästä näkemään mitä toiminta pitää sisällään. Projekti- ja tiimityöskentelystä minulla ei ollut juuri kokemusta.

Harjoitteluni sujui hyvin, ja sain olla mukana monen eri projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Ennakko-odotukseni kääntyivät ainakin neutraalista positiivisen puolelle, ja olen melko tyytyväinen työskentelyyni Voimalassa. Toki esimerkiksi varsinaista fysioterapeutin vastaanottotyötä ei Voimalassa päässyt toteuttamaan, mutta senkin edestä monia muita hyödyllisiä työtaitoja pääsin harjoittamaan. Harjoittelun aikana opin eniten tiimityöskentelytaitoja, ryhmänohjausta, sekä ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitoa ja kuntoutusta. Myös aikatauluttaminen ja oman työajan suunnittelu ja vastuu oli otettava hyvin haltuun tässä kahdeksan viikon aikana.

Projekteista itselleni mieleisimpiä olivat ainakin Fysiotikan kanssa yhteistyössä tehty soittoergonomiaohjaus konservatorio-opiskelijoille, tuokio osasto 23L:lla, sekä esteettömyyskartoitus. Yhdellä kerralla pidimme osastolla laulutuokion ryhmälle akustisen kitaran säestyksellä. Tästä saimmekin paljon positiivista palautetta ja kiitosta sekä osastolaisilta itseltään, että osaston työntekijöiltä. Monesti saimme melko vapaat kädet toteuttaa ryhmissä erilaisia ohjelmakokonaisuuksia, toki ottaen huomioon ryhmäläisten toiveet ja Voimalan periaatteet. Esteettömyyskartoituksen teimme kahden muun fysioterapeuttiopiskelijan kanssa Joensuun ev.lut. kirkkoon, joka oli mielenkiintoinen kokemus.

Kokonaisuudessaan onnistunut harjoittelu omalta osaltani. Luulen, että aina löytyy parannettavaa esimerkiksi tiimityöskentely- ja ryhmänohjaustaidoissa. Ja erityisesti näitä taitoja Voimalassa pääsin kyllä ehdottomasti harjoittamaan.

Terveisin,
toivottavasti tuleva fysioterapeutti

Ole oma itsesi ja heittäydy!

Olen toista vuotta terveydenhoitajaksi opiskeleva, jo keski-ikään ehtinyt puhelias täti-ihminen, mutta kaukana kukkahattutädistä. Enemmän koen ”mieli käy rippikoulua” -sanonnan sopivan itseeni. Viihdyn ihmisten parissa ja varmaan siksi löysin itseni Voimalasta suorittamassa mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua hyvällä porukalla.

Halusin ottaa blogiin aiheeksi omana itsenä olemisen ja heittäytymisen taidon. Liian usein näkee ihmisiä, jotka niin sanotusti polttavat persoonansa työssä. Tässä tapauksessa esim. hoitajasta tulee teennäinen ja vaikutelma on kylmä sekä epäaito. Toki on käyttäytymissääntöjä, minkä mukaan tulee erilaisissa tilanteissa toimia, mutta niissäkin voi toimia omana itsenään, vaikka persoonaa joutuisikin hieman rajoittamaan. Mielenterveys- ja päihdehoitotyössä aitous korostuu entisestään. Aidolta vaikuttava hoitaja tuntuu luotettavalta, vilpittömältä ja häneen on helpompi turvautua sekä tutustua.

Voimala-harjoittelussa on lupa olla aito oma itsensä. Se on koko homman pippuri ja suola, humpan juoni.  Voimalassa on tilaa kaikenlaisille ideoille ja ajatuksille, joten pääset antamaan itsestäsi paljon sekä luomaan yhdessä muiden kanssa jotakin hienoa. Erilaisia ryhmiä ohjatessa onkin rikastuttavaa, kun meitä on niin monenlaisia persoonia ja osaajia. Uskalla siis olla rohkeasti oma itsesi.

Välillä on myös virkistävää heittäytyä, käydä vähän epämukavuusalueella. Eikä mitään hätää, sieltä pääsee kyllä pois. Heittäytyminen on mukavampaa tehdä porukassa, niin itselleen ei luo liikaa paineita. Voimalassa on hyvä kokeilla tätä kimppaheittäytymistä. Haluan tähän ottaa esimerkiksi, kuinka menimme akustisen kitaran säestyksellä laulamaan psykiatriselle osastolle. Allekirjoittanut ei ole aikuisiällä laulanut selvinpäin kuin kotona tai autossa lapselleen ja sekin yleensä huutaa ”äiti älä laula”. Mutta niin vain sitä laulamaan ja soittamaan porukassa mentiin ja hyvä ettei keikkaa pukkaa näin jälkeenpäin. Se, kuinka paljon iloa tuotimme tällä heittäytymisellä psykiatrisille potilaille, teki kokemuksesta ikimuistoisen. Harvemmin sitä on kädestä pitäen, vedet silmissä kiitelty, kuinka paljon tuo laulutuokio merkitsi.

 

Kirsi, terveydenhoitajaopiskelija