Aihearkisto: Yleinen

Fysioterapeutin monenlaiset työskentely-ympäristöt

Moi!

Olen fysioterapeuttiopiskelija Antti-Eemeli ja tällä hetkellä suoritan neljättä harjoitteluani Voimalassa. Voimalassa olen päässyt työskentelemään monenlaisissa projekteissa ja toteuttamaan yksilö- ja ryhmäterapiaa eri asiakasryhmille.

Voimalaan tullessa tiedostin jo sen, että harjoittelun aikana kliinisten taitojen opettelu ei ole keskiössä. Voimalassa opiskelija pääsee tutustumaan fysioterapeutin moninaisiin työskentely-ympäristöihin. Harjoittelun aikana olen päässyt työskentelemään mm. lasten, nuorten, ikääntyneiden ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Voimalassa käsitys fysioterapian moninaisista työskentely-ympäristöistä avartuu ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua eri asiakasryhmiin. Fysioterapiaopinnoissa TULES-osaamisella on vahva painotus. Tästä johtuen muut fysioterapian osa-alueet saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Riskinä on, että opiskelija ei tiedosta millaisissa muissa työskentely-ympäristöissä fysioterapeutille olisi käyttöä.

Harjoittelun kesto oli kahdeksan viikkoa, joten pääsin osallistumaan monenlaisiin projekteihin. Olin mukana mm. Alisa-yökylässä, Diabetes-leirillä, oma-aika perheissä, koulutapahtumissa ja äideille suunnatussa toiminnassa. Sain paljon kokemusta projektityöskentelystä ja toimimisesta lasten sekä nuorten kanssa.

Voimala on ollut erittäin positiivinen kokemus. Kannattaa tulla tänne ihmettelemään, mitä kaikkea fysioterapeutti voikaan tehdä!

Antti-Eemeli, fysioterapeuttiopiskelija

Moniammatillinen yhteistyö Voimalassa

Olen Karoliina toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja suorittanut mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun Voimalan ympäristössä. Harjoitteluni kesti 5 viikkoa. Halusin Voimalaan harjoitteluun sen takia, että olen pohtinut tulevaisuudessani mahdollisesti hakevani projektityöhön ja muuten en opiskelujeni aikana olisi päässyt tekemään tallaista harjoittelua.

Aiheeni blogipostaukselle on moniammatillinen yhteistyö.

 

 

 

Voimalassa työskennellään eri ammattia opiskelevien opiskelijoiden kanssa. Samaan aikaan kanssani opiskelijoita oli fysioterapia-, sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksen puolelta. Lisäksi Voimalassa mukana toimi vaihto-opiskelijoita.

Moniammatillinen yhteistyö alkoi heti harjoittelun alussa. Projektit ja asiakkaat jakautuivat eri ammattia opiskelevien opiskelijoiden kesken. Ennen Voimalassa harjoittelua, en ollut päässyt näin syvällisesti toteuttamaan moniammatillista yhteistyötä, sillä koko tiimi joutui, alusta lähti puhaltamaan yhteen hileen.

Projektien suunnitteluun sovimme aina yhteisen ajan ja paikan, jossa näkisimme, yleensä paikkana toimi Voimalan tupa. Suunnittelimme ja työstimme projekteja yhdessä, sovimme vetovastuun aikatauluineen ja pohdimme meitä mietityttäviä kysymyksiä. Projektien toteutuksen päätteeksi kävimme niitä yhdessä läpi sekä keskustelimme mahdollisista kehittämiskohteista.

 

 

 

+ Tiimityöskentelyn hyvin puolina on omien tietojen ja taitojen rikastuttaminen, erilaisiin ihmisiin tutustuminen ja yhteisen aikataulun suunnittelemisen harjoittelu. Ryhmässä toimiminen avaa omaa näkemystä käsiteltäviin asioihin. Tiimissä harjoitellaan työskentelyä erilaisten opiskelijoiden kanssa. Tiimissä saat palautetta omaan työskentelyyn ja saat myös itse antaa palautetta. Tiimin kesken voi jakaa myös mietityttäviä asioita. Moniammatillinen yhteistyö tuo vaihtelua pelkästään samaa ainetta opiskelevien opiskelijoiden kesken.

Tiimityöskentelyn hankaluuksia on päällekkäin menevät aikataulut, välillä vallitseva kiire ja eri vaiheessa olevat harjoittelu viikot.  Myös tiimin jäsen poissaolo (sairastuminen yms.) hankaloittaa esim. parina työskentelyn päivän tapaamisia ja projekteja.

 

 

 

 

Oma näkemykseni moniammatillisesta yhteistyöstä

Viisi viikkoa harjoittelussa kului todella nopeasti. Pääsin tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja uusia ystävyys suhteita pääsi myös muodostumaan. Opin harjoittelussa paljon ja opin paljon uusia taitoja tulevaisuutta varten. Moniammatillisesta yhteistyöstä harjoittelun aikana tulee varmasti olemaan hyötyä tulevassa ammatissani. Myös kansainvälisten näkemysten vaihtaminen vaihto-opiskelijoiden kanssa oli rikastuttava kokemus. Oman aikataulun suunnittelu yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pääsi harjaantumaan viikkojen aikana. Jokaisella henkilöllä on oma tapansa tehdä töitä ja tässä harjoittelussa pääsin näkemään monia erilaisia tyylejä. Tuimme toinen toisiamme harjoittelun aikana ja vierellä oli aina joku, johon pystyi tukeutumaan. Harjoitteluni Voimalassa sopi hyvin tämän lukukauden päätteeksi.

 

Karoliina, terveydenhoitajaopiskelija

Vaihto-opiskelijoiden ohjaus Voimalassa

 Olen Tapio, terveydenhoitajaopiskelija ja suoritan Voimala –harjoittelussa mielenterveys- ja päihdeharjoittelu jaksoa. Blogipostauksen aiheena minulla on vaihto-opiskelijoiden ohjaus Voimalassa, sillä vastuullani oli harjoittelun aikana vaihto-oppilas Ranskasta ja myös harjoittelun aikana toimin muidenkin vaihto-opiskelijoiden kanssa, sekä ohjeistin ja ohjasin heitä.

Alussa ohjeistin vastuullani olevaa vaihto-opiskelijaa sähköpostin kautta, minne tulla ja milloin. Hänen saapuessaan Voimalaan esitin hänelle tiimin ja kävin läpi, mitä Voimalassa tehdään ja mikä Voimalan tarkoitus ylipäätään on. Minusta oli mukavaa toimia vastuuhenkilönä, sillä pystyn kuvittelemaan, millaista olisi olla vieraassa maassa vieraana koulun harjoittelussa. Luultavasti ainakin alussa kaikki on sekavaa, joten on hyvä, että sinulle on nimetty varsinainen vastuuhenkilö selvittämään asioita. Halusin myös kehittää englanninkielen puhetaitoani, joka on päässyt vuosien saatossa ruostumaan.

Havainnoillistava kuva Voimala-työskentelystä, paljon kahvia ja papereita.

Saimme vaihto-opiskelijat hyvin mukaan toimintaamme Voimalassa. Oppimisen kannalta vaihto-opiskelijat eivät välttämättä saaneet täysin kaikkea irti, sillä esimerkiksi tapahtumaa tai terveystarkastuksia pitäessä, puhuttiin suurin osa ajasta suomea. Parhaani mukaan koitin kuitenkin kääntää puheita englanniksi ja kertoa mitä teemme, mitä tapahtuu ja mitä kukakin saattoi sanoa tai kertoa. Suunnitellessa puhumme myös tiimin kanssa englantia, jotta vaihto-opiskelijat saataisiin siihen mukaan paremmin. Annoin myös mahdollisuuden vaihto-opiskelijoita tehdä mittauksia terveystarkastuksissa ja asiakkaita asia ei vaikuttanut haittaavan. Toki kysyin heiltä luvan, saako vaihto-opiskelija tehdä tämän.

Yksi tiimistämme oli myöhemmin tänä vuonna lähdössä harjoitteluun Ranskaan, joten hän ja vaihto-opiskelija tulivat erityisen hyvin juttuun. He sopivatkin tapaavansa Ranskassa myöhemmin, joka on minusta oikein hienoa asia. Tällä tavoin lisäämme eri maiden opiskelijoiden kanssakäymistä ja rajojen yli ulottuvaa tiedon ja taidon molemminpuolista karttumista.

Kansainvälisyys on kasvavassa asemassa niin opiskelussa kuin työelämässäkin. (Lähde: https://morguefile.com/photos/morguefile/4/pop)

Vaihto-opiskelijoiden kanssa työskentelystä jäi minulle positiivinen asenne. Kannattaa muistaa heidän kanssaan työskentelyssä, että moni asia voi olla uutta heille, sekä suomen kielen jatkuva kuuleminen saattaa turhauttaa heitä, etenkin kun ei aina saata tietää missä mennään ja mitä muut puhuvat. He kuitenkin vaikuttivat yleisesti olevat oikein kiinnostuneita työskentelystä Voimalassa, sekä myös Suomesta ja Suomen kulttuurista. Koenkin, että sekä vaihto-opiskelija, jonka vastuuhenkilö olin, kuten muutkin vaihto-opiskelijat, oppivat ja saivat harjoittelusta kokemuksen, jonka he muistavat pitkän aikaa.

 

Tapio, terveydenhoitajaopiskelija

Ilo irti Voimalasta!

Heippatirallaa!

Olen fysioterapeuttiopiskelija Tiia-Maria ja minulla oli neljäs työharjoittelu Voimalassa. Työharjoitteluni kesti noin 10 viikkoa, joten osallistuin useaan projektiin alkumetreistä lähtien. Voimalaan harjoitteluun meno oli minulle päivän selvää alusta asti, koska halusin nähdä myös projektipuolen työelämää. Lähdin harjoitteluun avoimin ja positiivisin mielin. Tiesin, että harjoittelusta saa itselleen juuri sellaisen kuin oma asenna Voimalaa kohtaan on. Itse odotin innolla mitä kaikkea uutta voin oppia tätä kautta. Oppeja tuli todella monelta osa-alueelta: moniammatillisuudesta, johtamisesta, organisoinnista, tiedon ja taidon jakamisesta ja vaihto-opiskelijoiden kanssa eri koulutusten ja maiden kulttuurien eroista.

Minulla oli harjoittelun aikana kaksi pidempi aikaista vastuuprojektia, kolme yksilöasiakasta ja lukuisia muita projekteja. Kaikissa projekteissa sain työskennellä sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajaopiskelijan kanssa. Opin uusia taitoja ja tietoja ja sain myös jakaa omaa oppiani muiden kanssa. Vastuullani oli yhdessä sairaanhoitaja opiskelijan kanssa Hyvä sydän –ryhmä sekä Muistin virkistäjät. Molempien ryhmien läpi vienti oli hyvin antoisaa ja suunnittelussa ja ohjauksessa tulivat niin työkaverit kuin asiakkaatkin tutuksi. Molempien ryhmien kautta opin paljon lisää kyseisten sairauksien hoidosta ja etenemisestä.

Mielenkiintoisimpana projektina pidin Terveysmessuja Pyhäselän vankilaan. Niiden suunnittelu ja toteutus oli mielenkiintoista, koska en ollut aiemmin käynyt vankilassa tai ollut muutenkaan kontaktissa vankien kanssa. Lähdimme tiimin kanssa avoimin mielin kohti tätä seikkailua. Päivä oli erittäin hauska ja saimme niin vangeilta kuin vankilan työntekijöiltä paljon kiitosta. Oli mukavaa, kun kaikki nauttivat päivästä.

 

Aluksi tiimimme oli hyvin pieni ja tämän takia myös kiirettä piti ensimmäiset kuukaudet. Loppupuolella tiimimme koko kasvoi, mutta töitä riitti kuitenkin hyvin kaikille. Tiimimme organisoi hyvin työtehtävät eri henkilöiden kesken ja pyrki jakamaan niitä tasaisesti kaikille. Pidimme myös ”tsekkaus”palavereita keskenämme, jos meillä oli epävarmuutta, miten projektien etenemisestä.

Harjoittelussa sain hyvää oppia työorganisaation pyörittämisestä, projektien käynnistämisestä, suunnittelusta ja toteutuksesta. Kontakteja tuli paljon ja moneen suuntaan, tahoon ja ikäluokkaan, joten itselläni ainakin kehittyi asiakkaiden kohtaamistaito reilusti. Nyt olen askelta lähempänä työelämää ja myös askelta valmiimpana sinne. Oppia kertyi monenlaista ja vaikka kaikki ei olekaan sitä fysioterapiaa itsestään, tiedän voivani käyttää tietoa useissa tulevaisuuden asiakastilanteissa.

Tiia-Maria, fysioterapeuttiopiskelija

Monipuolinen harjoittelu Voimalassa

Hei!

Olen Lotta kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Suoritan Voimalassa viiden viikon perhehoitotyön harjoittelua, minkä jälkeen minulla on opinnoistani jäljellä vain syventävä harjoittelu. Harjoittelupaikkaa varatessani minulla oli todella vähän tietoa Voimalan toiminnasta. Tämän takia odotin harjoitteluni alkamista mielenkiinnolla.

Voimala paljastui monipuoliseksi harjoittelupaikaksi, jossa saa ainutlaatuista työkokemusta, jollaista ei muista harjoittelupaikoista saa. Harjoitteluni aikana kaikki toteuttamamme projektit olivat keskenään täysin erilaisia. Ainut niitä yhdistävä asia oli, että ne olivat jollakin tavalla suunnattu lapsille, nuorille tai lapsiperheille. Järjestämiämme tapahtumia olivat muun muassa Nuorisoverstaalla päihdetapahtuman, Lähiötalon kanssa yhteistyössä tehty Äiti on ykkönen –tapahtuman sekä Karhunpesässä vapputapahtuma. Lisäksi tuimme perheitä vanhempien jaksamista Oma aika –toiminnan kautta. Oma aika toiminnassa menemme perheiden kotiin ohjaamaan lapsia, minkä aikana vanhemmat voivat rentoutua ja ottaa itselleen nimen mukaisesti omaa aikaa.

Koin kaikki tapahtumat mielenkiintoisiksi ja opettavaisiksi. Sain muun muassa kokemusta pienten lasten kanssa toimimisesta sekä vanhempien hyvinvoinnin tukemisesta, mistä uskon tulevaisuudessa olevan paljon hyötyä työelämässä. Voimalassa opiskelija saa itse päättää omat työaikansa ja kantaa vastuun jokaisen projektin toteuttamisesta ilman, että kukaan opettaja valvoo työskentelyn jokaista hetkeä. Lisäksi Voimalassa pääsee tutustumaan moniammatillisessa työyhteisössä toimimiseen, sillä toiminnassa on mukana opiskelijoita useilta eri aloilta sekä vaihto-opiskelijoita eri maista. Harjoittelun aikana opiskelijat pääsevät kokemaan monenlaisia asioita ja tutustumaan useisiin eri yhteistyökumppaneihin. Suosittelen Voimalaa kaikille, jotka pitävät itsenäisestä ja monipuolisesta työskentelystä!

 

Lotta, sairaanhoitajaopiskelija

Ohjausosaamisen kehittäminen Voimalassa

Hei,

Olen Maarit, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Voimala-harjoittelun lisäksi minulla on enää tehtävänä syksyllä alkava syventävä harjoittelu. Voimala-harjoitteluni kesti 6-7 viikkoa ja näin ollen minä sain tehdä töitä kahden erinomaisen tiimin kanssa. Molemmat tiimit koostuivat huipputekijöistä, joiden kanssa yhteistyö sujui mainiosti ja työn tekeminen oli hauskaa.  Harjoitteluun kuului erilaisten projektien suunnitteleminen ja toteuttaminen eri toimijoiden kanssa. Projekteja olivat mm. ALISA-yökylä, Oma aika –perhe, Voimaan äitiyteen-ryhmä, Karhunpesä ja Nuorisoverstas.

Voimalassa tehtävä harjoittelu on hyvin erilaista verrattuna kliiniseen harjoitteluun. Voimalan harjoittelussa ohjausosaamisen kehittäminen nousi ensiarvoisesti esiin. Sitä sai onneksi harjoitella riittävästi. Se oli ehdottomasti yksi parhaista tämän harjoittelun anneista. Ohjaamista sai toteuttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien ryhmien kanssa, niin lasten ja kuin aikuistenkin. Yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa oli myös mielenkiintoista. Vaihto-opiskelijat olivat aktiivisesti osana tiimiä ja tekivät projekteja yhdessä aina suunnittelusta toteutukseen saakka. Tapahtumissa näkyi aina selkeästi heidän oma ”käden jälkensä”.

Moniammatillisuus oli erittäin tärkeä osa tätä harjoittelua. Omaan tiimiini kuului sairaanhoitajaopiskelijoiden lisäksi aina myös fysioterapeuttiopiskelijoita. Projektien suunnittelussa ja toteutuksessa selkeästi aina näkyi kahden eri alan näkökulma. Sosionomiopiskelijoita olisin myös Voimalaan kaivannut, koska Voimalan on ehdottomasti parhaita harjoittelupaikkoja moniammatillisuuden toteuttamiseen.

Maarit, sairaanhoitajaopiskelija

Projektityöskentelyä sekä asiakaskohtaamisia

Hei

Olen Maria, toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija. Voimalassa suoritan toista harjoitteluani, joka on viiden viikon mittainen. Harjoitteluni sijoittuu alkukesään, jolloin suuremmat projektit ovat jo loppuneet. Harjoitteluni koostui sekä yksilöasiakkaista että lapsiperheistä, ja asiakkaat olivat vauvasta vaariin.

Harjoitteluni ajankohta oli normaalista poikkeava, joten opiskelijoitakin Voimalassa oli kaikkiaan ainoastaan 2-5. Tiimimme koostui fysioterapeuttiopiskelijoista, sairaanhoitajaopiskelijasta sekä terveydenhoitajaopiskelijasta, joten saimme kuitenkin moniammatillisen tiimin kasaan. Pääsin suunnittelemaan ja osallistumaan esimerkiksi lasten leireille (ALISA ja Pelastakaa Lapset ry).

Voimalassa pääsi harjoittelemaan projektityöskentelytaitoja sekä asiakaskohtaamisia. Päivän aikatauluihin pystyi itse vaikuttamaan joustavasti ja kaikki harjoittelupäivät sijoittuivat 8-18 välille.

Maria, fysioterapeuttiopiskelija

Responsibility and independent working

Hello !

I’m Prune, I come from France and I’m here in Karelia UAS for my practical training for two months and a half. I am a nursing student in second year and I was in Voimala for 3 weeks.

It was really interesting for me to see the differences between Finland and France about the education with children, the different kinds of methods who are using there, and the prevention. Here the students had  lots of responsibilities about the events, they organize all by themselves. In France, it’s only professional like nurses or physiotherapist who are doing this kind of events. I was very happy to take part of the organization and the participation of those events.

For example, I participated on activities in kinder garden with mothers with their children, I was with two students of my team on a family to babysit two little girls, I was on Valtimo’s school to ask questions to children about a meeting place project in Valtimo etc.

It was a very good experience for me to look why it’s so important for us, students, to take responsibilities and to be independent. I learnt more about the team working and the cooperation.

I would like to thank the whole team for the warm welcome I received!

 

Prune, nurse student

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohtaaminen Voimalassa

Olen Oona ja olen toisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija. Toteutan Voimalassa 2. harjoitteluani. Tulin Voimalan harjoitteluun hieman skeptisin mielin, jäätyäni ilman muita harjoitteluvaihtoehtoja. Olen kuitenkin ollut erittäin tyytyväinen ja aikani voimalassa on sujunut nopeasti ja työryhmämme on ollut aivan mahtava. Olen edistynyt täällä ollessani huomattavasti asiakkaiden kanssa kommunikoinnissa ja saanut kommunikoinnin tuntumaan luonnollisemmalta.

Harjoitteluni aikana vastuuprojektini koostuivat lähinnä mielenterveys- ja päihdeasiakkaille suunnatusta toiminnasta ja sen järjestämisestä. Tämä asiakasryhmä on jäänyt minulle hieman vieraaksi koulutukseni aikana, mutta nyt olen päässyt tutustumaan siihen. Asiakasryhmässä itsessään on paljon eroavaisuuksia, verrattuna toimintaani aiempien asiakkaideni kanssa.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa toimiessa huomasin, että keskustellessa valttia ovat rauhallisuus ja luottamuksellisen suhteen luonti asiakkaan kanssa.  Monet asiakkaista olivat sulkeutuneita ja puhuivat vain, kun heitä puhutteli. Vastaukset olivat myös hyvin vähäsanaisia suurimmalla osalla. Monista asiakkaista huomasi, että he eivät oikein luota uusiin ihmisiin, eivätkä siksi halua juurikaan kertoa asioistaan.

Voimalassa ollessani sain hyviä kokemuksia näiden asiakkaiden kanssa toimimisesta. Sain myös luotua asiakassuhteita, jotka olivat merkityksellisiä ja tavoitteellisia asiakkaalle. Aluksi kommunikointi oli hieman jäykkää ja en oikein osannut toimia näiden asiakkaiden kanssa, mutta heidän kanssa työskentely on palkitsevaa. Pikkuhiljaa keskustelutaitonikin kehittyivät ja kommunikointi helpottui ja muuttui luonnollisemmaksi.

Fysioterapeuttiopiskelija Oona

Terveisiä diabetesleiriltä!

Hei! Olen toisen vuoden fysioterapiaopiskelija ja suoritan 5vk harjoittelu jaksoa Voimalassa. Suoritan harjoittelun tiimi 1:ssä eli pääsen työskentelemään etenkin lasten ja nuorten parissa. Voimalassa on paljon erilaisia projekteja ja päätinkin päästää teidät nyt kurkistamaan hieman tarkemmin yhden projektin sisään. Lähdimme tekemään yhteistyötä Joensuun seudun diabetes ry:n kanssa, järjestäen nuorille 1tyypin diabeetikoille vertaistuellisen leirin. Suunnittelimme yhdessä diabetesliiton vertaistukiohjaajan kanssa leirin aikataulut ja toiminnat ennen leirin alkamista, jonka jälkeen viikonloppumme yhdessä Kolilla alkoi.

Ensimmäisenä päivänä ajoimme Kolille yhteisellä bussilla lasten kanssa, jossa majoituimme vanhan koulun majatalolla. Aloitimme asettumisen jälkeen meidän ohjaamillamme tutustumisleikeillä, minkä jälkeen söimme. Ruokailua ennen saimmekin huomata heti, miten arki diabeteksen kanssa toimii. Ennen ruokailua mittailtiin sokerit, jonka jälkeen laskeskeltiin hiilihydraatit ruuasta ja annosteltiin insuliinit, joko insuliinipumpulla tai insuliinikynällä. Leirillä neljän Voimala-opiskelijan lisäksi oli diabetesliiton koulutettu vertaistukiohjaaja, jonka vastuu oli tarkkailla lasten sokereita, laskea heidän kanssaan hiilihydraatit ruualle ja hoitaa muut hoidolliset ja vertaistuelliset toimenpiteet. Me ohjasimme lapsille pelejä ja leikkejä vapaa ajalla ja autoimme leirin yleisissä järjestelyissä.

Toisena päivänä aloitimme päivän leiriolympialaisilla, jonka jälkeen lähdimme Loma-Kolia kohti, jossa meitä odotti ohjattua toimintaa lumikenkäillen rinteitä ylös ja pulkkamäkeä laskien alas. Tavallisen leireilyn ohella oli muistettava myös diabetes, joten katsoimme sokereita ja nautiskelimme välipaloja toimintojen lomassa. Illaksi palasimme majatalolle, jossa lapset puhuivat diabeteksestaan ja jakoivat tietoa meille ohjaajillekin. Illalla paistelimme vielä katoksessa yhdessä vaahtokarkkeja leirin lopun kunniaksi. Kun me menimme nukkumaan, jatkoi vertaistukiohjaaja sokereitten tarkistelua yöhön. Päivän liikunnalla ja karkin syönnillä oli vaikutuksensa sokereihin ja illalla niitä seurailtiinkin tarkkaan.

 

 

 

 

 

 

Viimeisenä päivänä pakkailimme ja pelasimme vielä yhteisesti muutamat pelit. Lapset olivat harmissaan kotiin lähdöstä, joten voinen todeta, että leiri oli onnistunut kokonaisuus. Leirillä ohjaajana pääsi hyvin sisälle pitkäaikaissairaan lapsen arkeen ja etenkin diabeteksen hoitoon. Leiri opetti hyvin lapsen kohtaamista ja etenkin sairauden näkökulmasta. Lapset opettivat meitä diabeteksesta ja mahdollisuus nähdä näin läheltä useamman päivän ajan diabeetikkolapsen arkea oli ainutlaatuinen eikä mahdollista monessakaan muussa harjoittelupaikassa. Yhteistyö diabetesyhdistyksen kanssa oli positiivinen kokemus ja saimme paljon oppia heiltä diabetekseen liittyen. Me taas toimme osaamisemme ryhmänohjauksesta leirille.

Taru, fysioterapeuttiopiskelija