Älykäs asiakastietojen kerääminen

Älykäs virtsatieinfektion oirearvio

Oman ajan digiajan hyvinvointipalvelujen (ODA) odotetaan olevan käytössä vuoden 2018 aikana tuoden kansalaisille sähköisiä palveluja mm. hyvinvointitarkastuksen, itsehoitosuunnitelman, personoidun valmennuksen sekä sähköisiä oirearvioita. Virtuaaliyksikön innovaatiopajassa yhdeksi kokeiluaihioiksi muodostui tulevia ODA-oirearvioita ennakoiva kokeilu. Kokeilun lähtökohtana pidimme nimenomaan uuden toimintaprosessin kehittämistä, sillä prosessit tulevat ODA-palvelujen osalta muuttumaan.

Siun soten potilastietojärjestelmänä oleva Mediatri käsittää asiakasportaali Medinetin, joka mahdollistaa asiakkaan oman terveyden seurannan ja terveystietojen päivittämisen. Medinettiin on myös luotu erilaisia lomakkeita, joka mahdollistaa asiakastietojen keräämisen ja oirearvion tekemisen, joten kokeilua varten olevaa tekniikka ei tarvinnut erikseen kartoittaa ja kilpailuttaa.

Kokeilua varten valitsimme perusterveiden naisten virtsatieinfektion oirearvion, koska kyseinen oirearvio on jatkossa mahdollista tehdä myös tulevassa ODA-palvelussa. Kokeilua lähdettiin viemään eteenpäin Siun soten yhteispäivystyksessä, vaikka virtsatieoireita potevat asiakkaat ottavatkin arkipäivän aikana yhteyttä lähimpään terveyskeskukseen. Yhteispäivystys palvelee kuitenkin kaikkia asiakkaita myös ”virka-ajan” ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin.

Virtsatieinfektion oireita potevan asiakkaan palvelupolku on aikaisemmin lähtenyt liikkeelle yleisimmin asiakkaan yhteydenotosta puhelimella hoitavaan tahoon joko terveyskeskukseen tai yhteispäivystykseen. Hoitaja on kartoittanut asiakkaan tilanteen ja muodostanut oirearvion puhelun edetessä. Oirearvio on johtanut jatkohoitoon esim. näytteenottoon tai lääkärille reseptin määräykseen.

Kokeilua varten käytteen otettu Medinet-lomake mahdollistaa puhelun sijaan vaivattomamman tavan palvelupolun käynnistämiseen. Asiakas kirjautuu Medinet-verkkosivuille vanhan tunnistautumisen kautta. Medinetissä asiakas täyttää virtsatietieinfektion oireita arvioivan lomakkeen, joka päätyy hoitajan käsittelyyn. Käsittelyn jälkeen asiakas saa oireiden perusteella hoitoon ohjauksen, joka voi olla suora lääkärin määräämä resepti, lisäselvityksiä vaativa näytteenotto tai epäselvässä tapauksessa hoitaja voi soittaa asiakkaalle ja kysyä tarvittavia lisätietoja.

Uuden toimintamallin myötä kokeilu mahdollistaa asiakkaalle ympärivuorokautisen tavan käynnistää oma palvelupolku – vaikka keskellä yötä. Kokeilu on käynnissä 21.9.2017 saakka kokeilun jatkosta tiedotetaan DigiSoten Facebook-sivuilla.

Älykäs opiskelijaterveydenhuollon esitietojen kerääminen

Opiskelijaterveydenhuollon esitietojen kerääminen, kuten myös virtsatieinfektion oirearvio -kokeilu, toteutetaan samalla tekniikkalla Medinet -verkkosivujen kautta älykkään lomakkeen avulla. Uusien ammattikorkeakouluopiskelijoiden aloittaessa opintojaan jokaiselta opiskelijalta kartoitetaan terveydentilaan liittyvä selvitys. Kyseinen esitietojen kerääminen on aiemmin toteutettu paperisin lomakkein, jotka hoitajat ovat käyneet manuaalisesti läpi ja seuloneet terveystarkastuksien vastaanottoajat. Prosessi on koettu hoitajien toimesta erittäin työlääksi ja lisäksi paperisista lomakkeista olevat tiedot syötetään vielä vastaanoton aikana Mediatri -potilastietojärjestelmään.

Kokeilun älykäs lomake mahdollistaa esitietojen keräämisen suoraan opiskelijan toimesta Medinetiin, josta hoitaja voi erilaisilla herätteillä poimia omilla kriteereillään kiireisimmät vastaanottoajat. Lisäksi opiskelijoiden täydentämät tiedot hoitaja voi siirtää Mediatri -potilastietojärjestelmän puolelle. Kokeilua varten oleva lomake on tarkoitus testata syksyllä 2017 aloittavilla ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Kokeilun etenemisestä tiedotetaan DigiSoten Facebook-sivuilla.