eAmmattilaiset

 

DigiSote-hankkeen aikana kehitetään eAmmattilaisen osaamisen kehittymispolku ja siihen liittyvät valmennuskokonaisuudet ja -materiaalit. Hankkeessa toteutetut nopeat digitaalisten palvelujen kokeilut toimivat eAmmattilaisten osaamisen kehittämisen alustana.

Valmennuksia toteutetaan sekä julkisen sektorin että yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Lisätietoja Siun soten eAmmattilaisten valmennuksesta ja esimiesten digijohtamisen valmennuksesta ja Digikiihdyttämöstä, joka on suunnattu yrityksille ja järjestöille.

eAmmattilaisuuteen liittyvien osaamistarpeiden määritystyötä tehdään yhdessä Pohjois-Savon DigiSote hankkeen kanssa.

eAmmattilaisten valmennukseen osallistuneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset pohtivat kevään 2018 valmennuskerralla eAmmattilaisen roolia ja tehtäviä. Kurkista valmennuksessa tehdyltä videolta Ajatuksia eAmmattilaisuudesta, mitkä seikat nousivat keskusteluissa esiin.