Julkaisut

Juuso Ojasalo, Heli Jääskeläinen & Päivi Sihvo. DigiSote-hanke tähtää kohti eAmmattilaisuutta. Vasu 5/2016.  http://www.karelia.fi/vasu/2016/12/13/digisote/

Annikki Jauhiainen & Päivi Sihvo, eAmmattilaiset tulevaisuuden työelämässä – osaamsien ja palveluiden kehittäminen hankeyhteistyöllä, Julkaisussa: AMK- ja ammattillisen koulutuksen tutkimuspäivät 8.-9.11.2016

Päivi Sihvo, Annikki Jauhiainen & Susanne Hämäläinen, Ikädigi edistää hyvinvointia, Julkaisussa: IKÄ NYT! Ikäosaamisen verkkojulkaisu 1/2017

Annikki Jauhiainen, Päivi Sihvo, Heli Jääskeläinen, Juuso Ojasalo & Susanne Hämäläinen, Skenaariotyöskentelyllä tietoa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista ja osaamistarpeista. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 2017, 9 (2-3), 137-147 Artikkeli_Jauhiainen_ym_2017

Päivi Sihvo, Juuso Ojasalo & Heli Jääskeläinen. DigiSote osaamista uudistamassa. Karelia lehti 1/2017, s. 18-19. https://issuu.com/karelia-amk/docs/karelia-fi-1-2017

Anu Niemi, Sari Salminen, Mari Matveinen, Tuula Kukkonen, Anneli Muona, Päivi Sihvo, Tuomas Lappalainen. Kumppanuutta monella rintamalla. UAS 2/2017. https://uasjournal.fi/aluekehitys/kumppanuutta-monella-rintamalla/

Tero Hyttinen & Juuso Ojasalo. Virtuaalitodellisuudella elämyksellisiä kokeiluja muistisairaille. Julkaisussa: IKÄ NYT! Ikäosaamisen verkkojulkaisu 2/2017

Päivi Sihvo, Annikki Jauhiainen, Susanne Hämäläinen, Aija Hietanen, Jaana Nykänen & Jaana Hämäläinen: The eProfessionals as Promoters of Digitalisation in Social and Health Care. Julkaisussa H. Li, R. Suomi, Á. Pálsdóttir, R. Trill, H. Ahmadinia (Eds.) Proceedings of the Seventh International Conference on Well-Being in the Information Society: Fighting Inequalities (WIS 2018)

eHealth2018-abstracteHealth2018 – XXIII Kansallinen telelääketieteen ja eHealth seminaari – The 23 ISfTeH International Conference on Telemedicine and eHealth  15.-17.3.2018 esittelimme kokeilukulttuuria yhteistyössä Pohjois-Karjalan DigiSote -hankkeen kanssa  eHealth2018-abstract  ja Kokeilukulttuuri-posteri 

Jesse Huurrekorpi, Joonas Pirinen ja Päivi Sihvo: Etäkuntoutusta kehitetään Karelian hyvinvointihankkeissa. Teoksessa Suhonen L., (2018). Näkökulmia kuntoutusajatteluun: Juhlajulkaisu. Karelia-ammattikorkeakoulu. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146681/B54.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Timo Rui, Päivi Sihvo, Vesa Huttunen, Tero Hyttinen, Riikka Simonen. ”Terveys ja hyvinvointi” – Pajathon III. Vasu 2/2018. https://www.karelia.fi/vasu/2018/04/12/pajathon3/

Sihvo, P. & Nykänen, J. (toim.) 2018. Nopeat kokeilut sote-alan digitalisaatiota edistämässä. Joensuu: Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:55. http://www.karelia.fi/images/julkaisut/Digisote_loppujulkaisu.pdf

Hankkeessa tehtyjä opinnäytetöitä:

Kumpula Maiju. 2018. Asiakaslähtöisten digitaalisten työmenetelmien kehittäminen Joensuun kantakaupungin aikuissosiaalityössä. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Karelia-ammattikorkeakoulu.  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143257/Maiju_Kumpula.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pölönen, Anna & Pehkonen, Katja. 2018. Valmistautuminen hengitystieinfektion sähköisen oirearvion käyttöönottoon hyvinvointiaseman vastaanotolla. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Karelia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142846/Pehkonen_Katja_Polonen_Anna_2018_3_22.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linervo, Niina & Konttinen, Jonna. 2018. Etävastaanoton kehittäminen Pohjois-Karjalan Vaarakunnissa. Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143889/Konttinen_Jonna_Linervo_Niina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pirinen, Joonas & Huurrekorpi, Jesse. 2018. Voimaa alaraajoihin – E-opas ikääntyville alaraajojen lihasvoimaharjoitteluun. Opinnäytetyö. Fysioterapeuttikoulutus. Karelia-ammattikorkeakoulu. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142350/Huurrekorpi_Jesse_Pirinen_Joonas_2018_03_22.pdf?sequence=1&isAllowed=y