Siun Sote

Siun sotessa eAmmattilaisten valmennukseen on osallistunut noin 90 sosiaali- ja terveysasalan ammattilaista. Valmennuksia on ollut kerran kuukaudessa. Aiheina ovat olleet: prosessien kehittäminen, PahaDigi, etähoito ja -palvelut, tekoäly ja robotiikka sekä tiedolla johtaminen. PahaDigi tapahtuma oli kaikille avoin. Siinä keskityttiin digitalisaation mukanaan tuomiin uhkiin ja niiden ratkaisuihin sekä digitalisaatioon liittyviin eettisiin kysymyksiin.

eAmmattilaisten valmennuksen yhtenä osana on ollut Omaolo-palvelujen käyttöönottoon valmistautuminen. Oirearvioiden ympärille kootut moniammatilliset tiimit ovat kuvanneet esimerkiksi hengitystieoireiden vuoksi yhteyttä ottavan asiakkaan palveluprosessia terveysasemalla ja hahmotelleet, mitä muutoksia sähköisen oirearvion käyttöönotto vaatii. eAmmattilaisten valmennukset jatkuvat syksyllä muutaman tapaamisen verran.

Esimiesten digivalmennus

Digitalisaatiosta puhutaan paljon, mutta sen vieminen käytäntöön on haastavaa. Digivalmennuksen aikana esimiehet pääsevät pohtimaan, mitä digitalisaatio on omassa yksikössä ja organisaation tasolla. Tarkastelussa on myös miten digitalisaatio muuttaa asiakkaiden saamia palveluja ja työntekijöiden työtä sekä miten esimies mahdollistaa digitaalisten palvelujen käyttöönottoa ja siihen liittyvän osaamisen kehittymistä.

Esimiesten digivalmennus muodostuu kolmen iltapäivän mittaisesta kokonaisuudesta ja aiheet kokoavasta verkkotentistä.