Tulevaisuustyöpajat

DigiSote järjesti loppuvuonna 2016 kolme tulevaisuustyöpajaa yhteistyössä eri hankkeiden kanssa. Tulevaisuustyöpajojen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa sote-alan digitaalisista tulevaisuuksista ja hankkia kokeiluaihioita ja -teemoja tuleviin digikokeiluihin. Tulevaisuustyöpajat olivat myös erinomainen tilaisuus törmäyttää eri ammattialojen toimijoita, sillä parhaillaan saman pöydän ääressä soten tulevaisuutta olivat pohtimassa julkisen ja yksityisen sektorin  sote-alan ammattilaisia, yrittäjiä, teknologian edustajia sekä etenkin asiakkaita.

Ensimmäinen työpaja toteutetiin yhdessä Smart Countryside ja ETKO -hankkeiden kanssa 8.11.2016. Työpajan teemana oli uusien kokeiluaihioiden luominen ja suunnitelma niiden toteuttamiseksi. Työpajaosion toteutti Ajatushautomo Demos Helsingistä kokeiluasiantuntija Mikko Annala.

 

Tulevaisuustyöpajoihin halusimme tuoda hankkeen luonteen vuoksi myös uutta kokeilua. Halusimme kokeilla kuinka työpajan voisi järjestää kahdessa paikassa samanaikaisesti niin, että molemmat paikat ovat etänä yhteydessä toisiinsa. Halusimme kokeilla lisäksi online työpajaa niin, että työpajan vetäjä Mikko toimi toisessa paikassa, tässä tapauksessa Joensuussa, ja alustajana toiminut Pirkko Kouri toisessa paikassa, Kiteellä. Etäyhteys muodostettiin siis niin, että Kiteeltä tuotettiin pajan alustus ja Joensuusta ohjaus.

Työpajassa ryhmät muodostivat kaikkiaan 8 eri kokeilusuunnitelmaa. Aiheina olivat mm. terveyden tilan digitaalinen arviointi ennen leikkaukseen saapumista, sairastumisen ennaltaehkäisy ja turvallisuuden tunteen lisääminen älylaitteiden avulla sekä toimintakyvyn ylläpitäminen digitaalisilla fysioterapiapalveluilla. Lisää kokeilusuunnitelmista voit lukea täältä.

Toisen tulevaisuustyöpajan hanke järjesti Joensuun Tiedepuistolla 22.11.2016. Paikka valikoitui hyvän sijainnin perusteella, koska pajaan haluttiin tällä kertaa edustajia niin sote- kuin ICT-alalta. Osallistujajoukko olikin todella monialainen ja hankkeen suunnittelema ja toteuttama paja poikkesi ensimmäisestä tilaisuudesta. Toisen pajan tavoitteena oli muodostaa kuva tulevaisuuden osaamistarpeista ja millaisia tekoja osaamiseen vaaditaan. Käytimme menetelmänä tulevaisuudenmuistelua ja hyppäsimme ”muisteluissa” vuoteen 2040.

Kolmannen tulevaisuustyöpajan järjestimme jälleen yhteistyönä. Tällä kertaa kumppaninamme oli Pohjois-Savon DigiSote, jonka kanssa yhteistyömme hankkeen edetessä tulee olemaan tiivistä. Toteutuksena käytimme samaa tulevaisuudenmuistelua kuin edellisessä työpajassa ja samaa etäpaja tekniikkaa kuin ensimmäisessä työpajassa. Paikkoina olivat tällä kertaa Pohjois-Savossa Iisalmi ja Pohjois-Karjalassa Lieksa.

Tulevaisuustyöpajojen tuloksena saimme ryhmien muodostamia skenaariota, joissa on pohdittu millaisia tulevaisuuden sote-palvelut voisivat olla:

”Väestö pärjää kotona, robotiikka ja digitalisaatio palvelevat ennalta ehkäisevässä roolissa sekä ovat tehokkaasti käytössä sairauksien hoidossa, asumispalveluissa sekä kuntoutuksessa. Väestö seuraa hyvinvointiaan ja terveyttään itsenäisesti ja yksilöllisesti digitekniikan avulla.  Tämän kaiken varmistaa käyttövarma ja luotettava digi-infrastruktuuri.”

”Teknologian kehitys tuo terveyden ja hyvinvoinnin seurannan ihmisen arkielämään mukaan. Oman elämän Big Data valjastetaan jokaisen ihmisen käyttöön. Henkilökohtaiset terveystiedot siirtyvät suoraan tietokantaan, joka on terveyspalveluiden ja henkilöiden omassa käytössä. Tekoäly käyttää tietokannassa olevaa dataa analysoimaan yksityishenkilöiden ja kansakunnan terveystilaa.”

Skenaarioista analysoimamme teemat, jotka toistuivat ryhmien tulevaisuusmuisteluissa.

  • Tiedonhallinta
  • Biohakkerointi
  • Etäpalvelut
  • Robotiikka – suorittavan työn automatisointi
  • Moniammatillisuus
  • Digiarkkitehtuuri
  • Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan vastuu
  • Inhimillinen kohtaaminen

Pohjois-Savon DigiSote- hankkeen kanssa yhteistyössä tuotettu artikkeli tulevaisuustyöpajoista on luettavissa täältä.