Dyna­mo — tek­niik­ka ja lii­ke­ta­lous

Dyna­mo – tek­nii­kan ja lii­ke­ta­lou­den pal­ve­lut

Dyna­mo on pal­ve­lu- ja tut­ki­musym­pä­ris­tö, jos­sa tar­joam­me tek­nii­kan ja lii­ke­ta­lou­den asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta yri­tys­ten tuo­te­ke­hi­tyk­sen ja lii­ke­toi­min­nan edis­tä­mi­sek­si. Moder­nit lait­teet ja asian­tun­te­va hen­ki­lö­kun­ta ovat käy­tös­sä­si.
Dyna­mo sijait­see Wärt­si­lä-kam­puk­sel­la (Kar­ja­lan­ka­tu 3).

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me

Yhteys­tie­dot

Jyr­ki Kank­ku­nen
Kou­lu­tus­pääl­lik­kö
jyrki.kankkunen[at]karelia.fi
puh. 050 595 3792

palvelut[at]karelia.fi


 » Tutus­tu pal­ve­lu­ha­ke­mis­toom­me ja ota yhteyt­tä