Tekniikka ja liiketalous

Tekniikan ja liike­ta­louden palvelu- ja tutki­musym­pä­ris­töissä tarjoamme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita yritysten tuote­ke­hi­tyksen ja liike­toi­minnan edistä­mi­seksi. Modernit laitteet ja asian­tunteva henki­lö­kunta ovat käytössäsi. Palvelu- ja tutki­musym­pä­ris­töstöt sijait­sevat Wärtsilä-kampuk­sella (Karja­lankatu 3).

Yhteys­tiedot

Ulla Asikainen
Koulu­tus­pääl­likkö
ulla.asikainen[at]karelia.fi
puh. 050 523 4355

palvelut[at]karelia.fi

KLIKKAA PALVELUHAKEMISTOON, JOSTA LÖYDÄT KAIKKI KARELIAN ASIANTUNTIAPALVELUT