Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä

VALINTAPERUSTEET

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

1) suoritettua sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta soveltavaa korkeakoulututkintoa tai
2) aiemman opistoasteen tutkintoa sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten ja 
3) työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

VALINTAKRITEERIT (0-10 pistettä)

Edellä olevien valintakriteerien täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä seuraavasti:


Vapaamuotoinen kirjoitelma
(max. 8 p)
1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 4 p)
2. Arvioi ja perustele, miten organisoit opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (max. 2 p)
3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja tiedonhakutaidot)? (max. 2 p)


Työkokemus 
(max. 2 p.)
Alle 1 vuotta työkokemusta - 0 pistettä
1 - 2 vuotta työkokemusta - 1 piste
Yli 2 vuotta työkokemusta - 2 pistettä