exam logo black small 230x128EXAM Yleisen tentin laatiminen

Yleisessä tentissä kuka tahansa opiskelija voi suorittaa tentti, kun se on julkistettu.

1. Luo tentti kuten EXAM Tentin laatiminen -sivulla on kerrottu.
2. Valitse tenttityypiksi nimenomaan Yleinen tentti.
3. Lisää haluamasi kysymykset.
4. Julkaise tentti.