EXAM Henkilökohtaisen tentin laatiminen

Opettaja voi tehdä määrätylle/määrätyille opiskelijalle/opiskelijoille henkilökohtaisen tentin, johon muut opiskelijat eivät voi ilmoittautua. Henkilökohtaisen tentin tekeminen edellyttää, että opiskelija on kerran käynyt Exam-järjestelmässä kirjautumassa.
Luo uusi tentti -> valitse Henkilökohtainen tentti
Henkilökohtaisen tentin laatiminen tapahtuu samalla periaatteella kuin muidenkin Exam-tenttien luominen.


EXAM henkilokohtainen tentti1Henkilökohtaiseen tenttiin liitetään kuitenkin aina opiskelija ja/tai opiskelijat (joiden tulee olla kerran käynyt EXAMissa kirjautumassa) seuraavasti:
Julkaise-välilehdellä Osallistujat -kohtaan kirjoita opiskelijan nimi ja valitse ko. opiskelija annetuista vaihtoehdoista. Klikkaa sen jälkeen Lisää.


EXAM henkilokohtainen tentti2


Huom. Henkilökohtainen tentti on kertaluonteinen eli suorituskertoja on yksi (1).
Järjestelmä tiedottaa opiskelijaa hänelle luodusta tentistä ja opiskelijan tulee vain varata tila.
Kun tentti on tehty, järjestelmä tiedottaa tehdystä suorituksesta.