TalentHub Joensuu

Kesto 1.1.2018 - 31.12.2019

Joensuun seudun vahvojen kärkitoimialojen yritykset (mm. metsäbiotalous, ICT, fotoniikka, metalli- ja muovituoteteollisuus) tavoittelevat entistä voimakkaammin kasvua ja kansainvälistymistä. Kasvu-urasta huolimatta ItäSuomen alueella on valtakunnan keskiarvoa vähemmän kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Pk-yrityksissä ei aina ole riittävää osaamista ja resursseja kansainvälistymisen vaatimiin tehtäviin. On tullut esille selkeä tarve koordinoida ja edistää alueen yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteen saattamista. Varsinkin pk-yrityksissä on vaikeuksia löytää oikeanlaista osaamista kansainvälistymistehtäviin.

TalentHub Joensuu hakee ratkaisuja tunnistettuun haasteeseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa systemaattinen ja aktiivisesti toimiva maakunnallinen kansainvälisten osaajien, yritysten ja muiden tuki- ja palveluorganisaatioiden yhteistyörakenne. Hankkeen yrityslähtöisillä toimenpiteillä edistetään pk- yritysten kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä kansainvälisten osaajien osaamisen nopeaa kiinnittymistä kansainvälistyviin pk-yrityksiin. Kansainvälisten osaajien yrittäjyyspolku tunnistetaan ja pilotoidaan hankkeessa. Yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteiskehittämistä edistetään toteuttamalla uudenlaisia kokeiluja, joissa toteutetaan yhteinen työ-/harjoittelu-/kehittämisjakso yrityksessä.

TalentHub Joensuu