Fysiotikan välineistöt ja menetelmät

Fyysisen suorituskyvyn, aktiivisuuden ja kuormittumisen arviointimenetelmät

Fitware – polkupyöräergometritesti
 • maksimaalisen hapenkulutuksen arviointi
 • kirjallinen palaute ja harjoitusohje
 • seuranta
Firstbeat – hyvinvointianalyysi
 • sykevariaatiomittaus työssä, vapaa-aikana sekä unen aikana
 • kuormittavimmat aikajaksot, levon/palautumisen määrä
Sensewear Armband
 • fyysisen aktiivisuuden mittaus (jopa kahden viikon ajalta)
 • tarkka energiakulutusmittaus
 • työ- ja vapaa-ajan kuormitus, unen määrä/laatu
Inbody – kehonkoostumuksen arviointi
 • lihas-ja rasvakudoksen määrä
 • sisäelinten ympärillä oleva rasvakudos
 • lihastasapaino
Fitmate Med
 • hengityskaasuanalyysi maksimaalisen hapenottokyvyn (VO2max) ja tarkan lepoaineenvaihdunnan testaamiseen
Kävely- ja juoksutestit
 • UKK- instituutin 2km:n kävelytesti
 • 6 minuutin kävelytesti
 • Cooperin juoksutesti
UKK-instituutin lihaskunto-ja liikehallintatestistöt

Liikkumis-ja toimintakyvyn arviointimenetelmät

Metitur – tasapainomittaus
 • silmät auki ja kiinni, tandemseisonta, viitearvot suomalaisesta väestöstä
 • yhden jalan seisonta silmät auki ja kiinni, symmetriaerot, asentotunto
GaitRite – kävelyanalyysijärjestelmä
 • 6 m:n mittainen kävelymatto painoanturateknologialla
 • kävelyn ja liikkumisen parametrit, vertailu normaalin ja patologisen liikkumismallin välillä, raajojen puolierot
 • jalan painojakauma
 • siirrettävä laitteisto
 • välitön analyysi testin jälkeen
Kevennetyn kävelyn laitteisto
 • kävelymatto, lähtönopeus 0,1km/h, nopeudensäätö 0,1km/h välityksellä max. 18km/h asti
 • kallistuskulman säätö -3 …+25 %
 • myös taaksepäin ajomahdollisuus 2,5km/h asti
 • erilaiset testiprotokollat
 • säädettävät sivukaiteet + yläraajojen tuki
 • kävelyvaljaat + sähköinen nostosysteemi
PowerPlate – värinäharjoittelulaite
 • lääkintätekninen laite MDD
 • laaja käyttöalue, iso harjoitusalusta sekä laaja taajuusalue
Hur – isometrinen voimamittausvälineistö
 • polven ojennus-/koukistus
 • alaraajojen loitonnus/lähennus
 • selän rotaatiovoima (Frapp-laite)
Newtest – isometrinen voimamittauslaitteisto
 • selkä/vatsa
 • niskan flexio/extensiovoima
Mega – langaton EMG-laitteisto
 • lihasaktiivisuuden mittaus, maksimi/minimi
 • väsymisilmiö, puolierot
 • käytettävissä muiden mittausten kanssa
Optitrack 3D – liikeanalyysilaitteisto
 • valmiit asetteluprotokollat
 • 4–6 IP-kameraa jalustoilla
 • siirrettävissä muihin käyttöympäristöihin

 >> Palaa Fysiotikan pääsivulle