Kareliassa on haussa kaksi monimuotototeutuksena opiskeltavaa sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutusta:

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) - erikoistumiskoulutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. 

Palliatiivisen hoidon kansallinen kehittäminen edellyttää moniammatillista eritysosaamista, jota tällä valtakunnallisella erikoistumiskoulutuksella tuotetaan. Samalla varmistetaan potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten osaamisen laatu ja valtakunnallisten laatukriteereiden toteutuminen siten, että B ja C -tason palliatiivista hoitoa toteuttaviin yksiköihin olisi saatavissa palliatiivisen hoidon asiantuntijoita.

Lue lisää koulutuksesta ja hae 20.10.2019 mennessä.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjaukseen erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöstä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämisestä sekä palveluinnovaatioiden rakentamisesta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Lue lisää koulutuksesta ja hae 31.10.2019 mennessä.