Näkökulmia johtamiseen 2016–2017

 

Näkökulmia johtamiseen -luentosarja on Karelia-ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan aikuisopiston ja PohjoisKarjalan kesäyliopiston järjestämä luentosarja johtajuudesta, joka sopii kaikille työelämän kehittämisestä kiinnostuneille kuten johtajille, esimiehille, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä HR-henkilöstölle.

Esite