Syvennä osaamistasi erikoistumiskoulutuksilla

 

Erikoistumiskoulutukset ovat työelämässä toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Ne on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille. Karelia-amk:ssa on haussa kaksi erikoistumiskoulutusta:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus

Huomisen matkailukohde - ennakoinnin ja kehittämisen erikoistumiskoulutus, 30 op

Hakuaika on 25.8.2017 saakka!