Hae musiikin harjoitus- eli pedioppilaaksi

 

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvan musiikkipedagogin (AMK) -tutkintoon sisältyvä pedagogisten opintojen 60 opintopisteen kokonaisuus antaa kelpoisuuden musiikkioppilaitosten soiton- tai laulunopettajan tehtäviin. Pedagogisista opinnoista osa on ns. instrumenttipedagogiikkaa eli ohjattua ”opettamisen opiskelua”. Instrumenttipedagogiikan opintojaksoilla opiskelijat opettavat lukuvuoden ajan harjoitus- eli pedioppilaita tai pediryhmää (esim. soitinryhmä, bändi). Heidän opetustaan seuraa ohjaava opettaja sekä muita pedagogiopiskelijoita pienryhmässä (2-4 opiskelijaa), jotka antavat opetuksesta palautetta. Opiskelijat tarvitsevat vuosittain pedioppilaita ja pediryhmiä tätä toimintaa varten. Lukuvuonna 2018-2019 tarvitaan pedioppilaita pelkästään ryhmäpediopetusta varten.

Ryhmäpediopetus lukuvuonna 2018-2019

Ryhmäpedagogiikan osalta opetusta on 1,5h (2 x 45min) viikossa lukuvuoden ajan. Ohjaava opettaja ja sekä muita pedagogiikan opiskelijoita käy seuraamassa opetusta. Ryhmäpedagogiikan osalta opetusjärjestelyissä voidaan poiketa esim. tuntien pituuden suhteen lukuvuoden opetustuntien kokonaismäärän pysyessä kuitenkin kutakuinkin samana.

Lukuvuonna 2018-2019 opiskelijat opettavat bändisoittoa tai pitävät äänenkäytön ja laulun valmennus -ryhmää. Tätä varten etsitäänkin bändisoitosta kiinnostuneita pedioppilaita, jotta voidaan muodostaa sopivia kokoonpanoja. Muodostettavat bändit pyritään rakentamaan soittajien tasojen mukaisiksi, mutta lähtökohtaisesti bänditoiminta on ns. matalan kynnyksen toimintaa eli aikaisempaa kokemusta bändissä soittamisesta ei tarvitse olla. Tekemällä ja hyvässä ohjauksessa oppii! Myös äänenkäytön ja laulun valmennus -ryhmään etsitään laulamisesta ja äänenkäytön harjoittelusta kiinnostuneita.

Bändejä on 4 kpl ja äänenkäytön- ja laulun valmennus -ryhmiä 2 kpl. Bändeihin mahtuu 3-8 oppilasta, soittimia ovat pääasiassa ns. perusbändisoittimet eli kitara, basso, rummut, kosketinsoittimet ja laulu. Äänenkäytön- ja laulun valmennus -ryhmiin mahtuu 3-10 oppilasta.

Lukuvuonna 2018-2019 tarjolla vain ryhmäopetuspaikkoja. Aikataulut ja opetustilat:

Bändit

Maanantai klo 17.00-18.30, Tikkarinne, E017
Tiistai klo 9.00-10.30, Tikkarinne, E017
Tiistai klo 17.00-18.30, Tikkarinne, E017
Keskiviikko klo 9.00-10.30, Karjalantalo, JIMI

Äänenkäytön- ja laulun valmennus

Tiistai klo 17.00-18.30, Tikkarinne (opetustila ilmoitetaan myöhemmin)
Tiistai klo 18.45-20.15, Tikkarinne (opetustila ilmoitetaan myöhemmin)

Voinko minä olla pedioppilas?

Pedioppilaaksi voi ilmoittautua kuka tahansa iästä tai osaamistasosta riippumatta. Oppilaspaikkoja on kuitenkin rajoitetusti ja paikat täytetään opetustarpeen mukaan. Bändiopetukseen löytyy tarvittavat soittimet, mutta bändiin osallistuvalla pedioppilaalla olisi hyvä olla oma instrumentti, jotta myös kotona voi harjoitella tunnilla opeteltuja asioita.

Opetustilat

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti Tikkarinne-kampuksella (Tikkarinne 9) ja Karjalantalolla (Siltakatu 1) tai äänenkäytön ryhmän osalta hyvinvointi- ja palvelukeskus Vetrean tiloissa (Nepenmäenkatu 2).  Opetusta saatetaan videoida opetuskäyttöön esimerkiksi ohjaavan opettajan etäarviointia varten. Videoita ei julkaista ja ne hävitetään opetuskäytön jälkeen.

Mitä opetus maksaa?

Pediopetus on maksullista toimintaa. Hinnasto:

Bänditoiminta ja muu ryhmäopetukseen osallistuminen 50 € / lukuvuosi / ryhmä

(esim. lauluryhmä + bändi = 100 €)

Pedioppilaan ja musiikkipedagogiopiskelijan vastuut ja velvoitteet

Pedioppilaaksi ilmoittautuva sitoutuu säännölliseen opetukseen eli sovituista opetusaikatauluista on pidettävä kiinni. Myös musiikkipedagogiopiskelijat sitoutuvat tarjoamaan sovitun opetuksen. Mikäli pedioppilas jättää tulematta tunneille ilmoittamatta kaksi (2) kertaa lukukaudessa, on Karelia-ammattikorkeakoululla oikeus vaihtaa pedioppilasta. Jo maksettua lukuvuosimaksua ei hyvitetä tässä tapauksessa.

Kaikki saapuneet hakemukset käsitellään ja pedioppilaspaikasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Pedioppilaspaikkoja on rajallinen määrä, mutta mahdollisimman monelle halukkaalle pyritään löytämään sopiva ryhmä.

Hakuaika, ilmoittautuminen ja opetuksen käynnistyminen

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2018 - 2019 pedioppilaaksi tehdään tällä lomakkeella.

Pediopetuksen lukuvuosi käynnistyy tiistaina 21.8. klo 17.00-18.00 infotilaisuudella Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksella E-talon pikkuauditoriossa E237. Infotilaisuudessa kerrotaan tarkemmat aikataulut ja kerrataan käytänteet. Tervetuloa!

Lisätietoja

Jenny Robson – yleiset pedioppilasasiat, laulu- ja äänenkäytön ryhmät

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

+ 358 (0) 50 5636573