Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus sosionomeille (AMK) 60 op

 

Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan sosionomi AMK -tutkintoa on mahdollista täydentää varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen tähtäävillä opinnoilla. Täydentävä koulutus on tarkoitettu sosionomi AMK -tutkinnon suorittaneille, joiden nykyinen tutkinto ei sisällä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Opinnot suoritetaan avoimen AMK:n opintoina.

Lue lisää.