sairaanhoitaja kuva2

 

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 
Tutkintonimike: Sairaanhoitaja
 (AMK) 

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opintopistettä | 3,5 lukuvuotta
Opiskelupaikat: 30
Opetusmuoto: Monimuotototeutus. Opinnot järjestetään monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 5 - 10  päivää kuukaudessa. Suuri osa opinnoista on itsenäistä opiskelua, ryhmässä opiskelua sekä ohjattua etäopiskelua. Opinnot on mahdollista suorittaa osittain työn ohella, mutta pitkät harjoittelujaksot vaativat välillä kokopäiväistä opiskelua.

Koulutuspaikka: Tikkarinne-kampus 

Hakuaika: 20.3. - 3.4.2019

Valintaperusteet ja pääsykokeet, kevät 2019

Opetussuunnitelma

Väestön ikääntyminen näkyy suoraan hoivapalveluiden tarpeen kasvuna. Hoivatyö on yhä kokonaisvaltaisempaa, ja asiakkaiden fyysisten tarpeiden ohella on huomioitava myös psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet. Merkittävä osa hoivatyöstä on ennaltaehkäisevää “terveiden hoitamista”.

Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset. Voit työskennellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, julkisen ja yksityisen työnantajan palveluksessa, kansainvälisissä tehtävissä sekä suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai yrittäjänä. Sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajan ohella sinusta voi tulla esimerkiksi projektityöntekijä, terveyssuunnittelija, lääke-edustaja, tutkimushoitaja, asiakasneuvoja tai palveluohjaaja.

Sairaanhoitajaopinnoissa opit monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja. Opit myös organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä hallitsemaan erilaisia hoitotilanteita. Opinnoissa korostuvat hyvä työmoraali sekä eettiset ja ammatilliset päätöksentekotaidot.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tietokonettasi.

Lue opiskelijoiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2

Voimala - palveluja ikäihmisille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tekemänä

Simula - oppimis- ja palveluympäristö turvalliseen, luottamukselliseen ja yhteisölliseen harjoitteluun