Opintotarjonta

Opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja

Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulutusaloilta. Opintoja on päivisin, iltaisin ja joustavasti opiskeltavissa verkko-opintoina. Suurin osa opinnoista järjestetään tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

Valitse laajempia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. Laajempiin opintokokonaisuuksiin on koottu opintojaksoja, jotka täydentävät toisiaan. Ne soveltuvat hyvin aikuisopiskelijalle ammattitaidon ja osaamisen täydentämiseen.

Monimuoto- ja verkko-opinnot soveltuvat hyvin aikuisopiskelijoille. Verkko-opintoihin voit osallistua valitsemanasi ajankohtana ja mistä päin maailmaa tahansa.

V = verkko-opinnot, M = monimuoto-opinnot, L =lähiopetus

Jos sinua kiinnostavalla opintojaksolle ilmoittautuminen on jo päättynyt, voit tiedustella vapaita opiskelijapaikkoja sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..


KEVÄT 2020

UUTTA!
Rakennuksen elinkaarilaskenta 8 op

Vähähiilisyys on noussut tärkeäksi teemaksi maapallon pelastamisessa jatkuvalta keskilämpötilan nousulta. Lainsäädäntö edellyttää tulevaisuudessa rakennuksien hiilitaselaskentaa. Ensimmäisellä opintojaksolla perehdytään elinkaarilaskennan perusteisiin ja käyttötarkoituksiin. Toisella opintojaksolla sovelletaan osaamista tekemällä elinkaarilaskelmia esimerkkikohteisiin.

Rakennuksen LCA-laskennan perusteet 4 op V
Rakennuksen elinkaarilaskenta; teoriasta käytännön sovelluksiin 4 op V

UUTTA!
Rakennusterveysasiantuntija-koulutus 15 op

Korjausrakentamisen opinnot ovat pakollisia opintoja, jos haet vastaavaksi työnjohtajaksi korjausrakennuskohteeseen. Sisällöllisesti opinnot ovat osa rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen vaadittua tutkintosisältöä.

LVI-korjausrakentaminen 3 op M
LVI-kuntotutkimukset 4 op M
Kosteusvaurioiden korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka 4 op M
Korjausrakennetekniikka 4 op V

UUTTA!
Rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt

Opi tuntemaan tärkeimmät rakennuksissa käytetyt materiaalit ja ja niiden aihettamat hiilidioksidipäästöt sekä niiden kierrätys ja mahdoliset rajoitukset. Opi myös hiilitaselaskelman pääperiaatteet. 

Hiilipäästöt ja tase 1 op
Materials in Circular Economy 1 op

UUTTA!
Kannattava metsätalous 18 op

Perehdy kannattavan metsätalouden perusteisiin ja kannattavuuden seurantaan!

Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op V
Metsikön kasvatuksen kannattavuus 5 op V
Metsätilan kannattavuus 5 op V
Metsäenergia 5 op V

UUTTA! 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen hoitotyössä 15 op

Osaamiskokonaisuus toteutetaan nyt ensimmäisen kerran kokonaan verkko-opintoina! Se johdattaa sinut seksuaali- ja lisääntymisterveyden perusteisiin sekä seksuaalineuvontatyön periaatteisiin. Voit suorittaa koko kokonaisuuden tai vain ensimmäisen jakson. Opinnot hyväksytään osaksi Seksuaalineuvojan (30 op ) tutkintoa. 

Ensimmäisessä opintojaksossa perehdyt mm. seksuaalioikeuksiin ja ihmisen elämänkulkuun liittyvän seksuaalisuuden kehittymiseen sekä lisääntymisterveyden fysiologiaan. Toisen opintojakson aikana otetaan haltuun seksuaalisneuvonnan mallit ja niiden käyttö. Kolmannessa jaksossa tutustutaan erilaisiin elämäntilanne-, terveys- tai kehityksellisiin muutoksiin, joissa seksuaali- ja lisääntymisterveyden kysymykset nousevat esille. 

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet 5 op V Täynnä!
Seksuaalinen itsetunto ja neuvontatyön valmiudet 5 op V
Seksuaalisuus ja terveysmuutokset 5 op V

UUTTA!
Green Care 10 op

Green Care (GC) on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminnassa käytetään erilaisia eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kapunki- ja laitosympäristössä.

Green Care -perusteiden lisäksi uutena opintona Creen Care II. Opi suunnittelemaan oman ammattialasi luontoperustaista toimintaa, jossa huomioidaan kokemuksellisuus, vastuullisuus, turvallisuustekijät ja luonnon hyvinvointivaikutukset eri kohderyhmille.

Green Care perusteet 5 op V  Täynnä! 
Green Care II - Luontoperustaisten palveluiden ohjausosaaminen 5 op V

UUTTA!
Kiertotalous

Mitä kiertotalous tarkoittaa ja miten se voi auttaa ratkaisemaan kulutuksen ongelmia?
Luo näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi. 
Opintojakso on maksuton.

Kiertotalous.nyt 3 op

UUTTA!
Rekrytoinnin uudet tuulet

Tällä opintojaksolla saat perustiedot ja valmiudet rekrytointiprosessiin. Opinnot antavat mahdollisuuden yritysten henkilöstölle osaamisen kasvattamiseen esimiestaidoissa ja rekrytointiprosessin läpiviennissä.

Rekrytoinnin uudet tuulet 5 op V Täynnä!


Biotalousasiantuntijan osaamissalkku 27 op

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala. Nyt tarvitaan biotalouden osaajia! 
Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on laaja opintojaksojen kokonaisuus, joka sisältää monipuolisesti opintojaksoja usean korkeakoulun tarjonnasta verkko-opintoina. Osaamissalkku on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja osaamisalasta riippumatta. Suoritetuista opintokokonaisuuksista on mahdollista hakea digitaalinen Open Badge -osaamismerkki.

Pohjana henkilökohtaisen osaamissalkun kokoamiselle toimii Näkökulmia biotalouteen -opintojakso, jossa tutustutaan biotalouden osa-alueisiin ja prosesseihin, Suomen biotalousstrategiaan sekä biotalouden mahdollisuuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biotalouteen 2 op 
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op V
Metsäenergia 5 op V
Kestävä johtajuus 5 opTäynnä!
Green Care perusteet 5 op V  Täynnä!
Green Care II - Luontoperustaisten palveluiden ohjausosaaminen 5 op V
Hiilipäästöt ja tase 1 op V
Materials in Circular Economy 1 cr V

Tutustu Biotalousasiantuntijan osaamissalkkuun >>

Lue opiskelijan kokemuksia opinnoista >>

Ketterä kehittäminen 15 op

Ketterän kehittämisen työkaluja, kokeilemista ja innovointia
Kaikkien alojen edustajat ovat tervetulleita mukaan, sillä monialaisessa kehittäjäryhmissä eri alojen jäsenet jakavat omaa osaamistaan ja oppivat toisiltaan. 

Lean-ajattelu 5 op V
Palvelumuotoilu 5 op V
Kokeileva kehittäminen 5 op V

Työkaluja kehittämistyöhön

Lean Six Sigma -menetelmillä hiotaan prosessit huippukuntoon!
niiden avulla voi toimialasta riippumatta parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, alentaa kustannuksia sekä säästää aikaa. Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntyy ja ennen kaikkea yrityksen tulos paranee. Nyt voit tutustua Lean-menetelmään avoimen amk:n opintojaksolla. 

Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op V

Palvelujen robotisaatio

Millaisia muutoksia digitalisaatio tuo mukanaan työhön ja yhteiskuntaan?
Tutustu myös tekoälyn perusteisiin, digitalisaatioon liittyvään tietosuojaan ja -turvaan sekä eettisiin kysymyksiin, joita tulee huomioida uuden teknologian käyttöönotossa. 

Palvelujen robotisaatio 5 op V

Huomisen lähiesimies - johtamisen uudet käytänteet 20 op

Ota haltuun lähiesimiestyössä tarvittavat uudet taidot.
Opinnot ovat osia YAMK-tutkinnoista ja edellyttävät vähintään opistoasteen tutkintoa. Opintojaksoihin sisältyy työelämän organisaatioihin liittyviä tehtäviä, joten on suositeltavaa, että opiskelijalla on työelämäkokemusta.

Ikämoninaisuuden johtaminen 5 opTäynnä!
Kestävä johtajuus 5 opTäynnä!
Moninaisuuden johtaminen 5 op V Täynnä!
Rekrytoinnin uudet tuulet 5 opTäynnä!

Henkilöstöjohtaminen 

Kehitä ammattitaitoasi johtamis- ja esimiestyössä.

Johtamisen ja esimiestyön perusteet 3 op
Esimiesviestintä 3 op

Yrittäjyysvaihtoehtona osuustoiminta

Perehdy osuustoiminnan historiaan, periaatteisiin ja mahdollisuuksiin yritysmuotona.

Osuustoiminta 5 op V

Menestyvä liiketoiminta 29 op

Menestyvä liiketoiminta -kokonaisuus on ajankohtainen tietopaketti, joka tarkastelee yritystoimintaa useista eri näkökulmista toimialasta riippumatta. 

Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op V
Markkinoinnilla menestykseen 5 op V
Yrittäjän taloushallinto 3 op V
Talousmatematiikka 5 op M
Palvelujen markkinointi 3 op M
Management Tools and Techniques 5 op M
Brand Management 3 op V

Kauppa ja yrittäjyys 15 op

Hanki laaja kuva kaupan alasta ja yrittäjyydestä!
Voit opiskella verkko-opintoina K-kauppiasliitto ry:n sisältöjen mukaiset Kauppa- ja yrittäjyysopinnot. Näistä opinnoista on hyötyä vastuullisissa kaupan töissä ja jos suunnittelet kauppiaan uraa. 

Suoritettuasi koko opintokokonaisuuden hyväksytysti saat erillisen todistuksen K&Y -opinnoista ja lisäksi 200 euroan stipendin K-kauppiasliitolta. 

Kaupan toimintaympäristöt ja kilpailukeinot 5 op V
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op V
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op V

Visuaalista viestintää verkko-opintoina 15 op

Opi valokuvaamaan ja käsittelemään kuvia erilaisiin tarkoituksiin.
Suunnittele ja toteuta itse erilaisia painettavia ja digitaalisia julkaisuja. 
Opi visualisoimaan tekstuaalista ja numeraalista informaatiota. 

Valokuvaus ja kuvankäsittely I, 3 op V
Valokuvaus ja kuvankäsittely II, 3 op V
Julkaisun taitto, Adobe InDesign 3 op
Tiedon visualisointi 3 op V
Brand Management 3 op V

Sosiaalisen median välineet

Huomionsa saavat niin Facebook, Twitter, LinkedIn kuin kuvanjakelu- ja tiedostonjakelupalvelut. Palveluista käydään läpi niiden yleisimmät toiminnot ja käyttötavat kuin myös syvällisempää tietoa. Kuinka Facebookissa voi tehdä hakuja toisten tykkäyksistä, kuinka Twitteriä voi käyttää yritysmarkkinoinnissa, miten toimia LinkedInissä työnhakijana tai rekrytoijana. 

Sosiaalisen median välineet 3 op V


Tunnista ja tuotteista!

Osaatko kertoa muille, mitä osaat ja missä olet hyvä? 
Tule tutustumaan itseesi ja mahdollisuuksiisi! Kuka olet ja mihin kaikkeen pystyt? Mitä sinulla on tarjottavana maailmalle ja mitä maailma voi tarjota sinulle? Jotta voit markkinoida omaa osaamistasi, sinun on ensi tunnistettava taitosi, tietosi ja erityispiirteesi. Opit pukemaan nämä sanoiksi, kuviksi tai tarinoiksi sekä havaitsemaan menestystekijäsi tulevaisuudessa. Opinnot toteutetaan nonsop verkko-opintoina, opiskelu itsenäisesti omaan tahtiin.

Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op V

"Tehtävät oli oikeasti suunniteltu meitä itseämme varten, saimme miettiä missä olemme nyt ja minne haluamme päästä. Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja laittoivat pohtimaan omaa osaamista ja kehittymistä."

Lue lisää >>

Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 10 op

Sähköiset palvelujärjestelmät ja sähköiset apuvälineet ovat osin jo nyt arkea, ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. Opinnoissa. käsitellään sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja, niiden hyödyntämistä ja soveltamista asiakastyössä. Lisäät ymmärrystä asiakaslähtöisyyden ja moniammatillisen yhteistyön merkistyksestä sähköisten palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioimisessa. 

Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op V
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5 op V

Moniammatillinen kuntoutustyö 20 op

Lisää kuntoutustyön asiakkuus-, palvelujärjestelmä- ja menetelmäosaamistasi. 

Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op V
Kuntoutuksen menetelmät 5 op V
Ikäihmisen aktiivinen arki 5 op V
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5 op V

Sosiaali- ja terveysalan opintoja 27 op

Nopeasti muuttuva sosiaali- ja terveysala vaatii jatkuvaa kouluttautumista.
Tässä lisää mielenkiintoisia verkko-opintoja sote-alan ammattilaisille ja kaikille alasta kiinnostuneille.

Anatomia ja fysiologia I, 1 op V
Anatomia ja fysiologia II, 2 op V
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op
 V
Fysioterapiayrittäjyys 5 op V
Lähisuhdeväkivalta 2 op V
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 op V
Sairaanhoitajan vastaanottotyö 5 op V
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5 op V

Tarvitsetko työelämän lupakorttia?

Hygienia- ja anniskelupassin voi suorittaa vaihtoehtoisesti 1) osallistumalla lähiopetukseen ja tenttiin tai 2) itsenäisesti opiskellen ja osallistumalla tenttiin. Jos haluat 

Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1,5 op M
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1,5 op M
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1,5 op M
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1 op M
Työturvallisuuskortti 1 op L

Tutkimusetiikka

Perehdy tutkimusetiikan perusteisiin, hyvään tieteelliseen käytäntöön, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiin suorituksiin, etiikkaan tutkimuksen suunnittelussa, tutkimuksen toteuttamisessa ja tulosten jakamisessa sekä sensitiivisten aineistojen anonymisointiin. 

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen2: Tutkimusetiikka 1 op V
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2 op V

Tuotetteistaminen ja innovaatiotoiminta

Tule mukaan EpicChallenge .ohjelmaan ratkomaan marsin asuttamiseen liittyviä ongelmia!
Opit innovaatiivisesti ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia monialaisissa tiimeissä. 
Nämä opinnot on kehitetty yhdessä NASA-astronautin Charles Camardan kanssa. 

EpicChallenge - Orientation to Innovation 5 op L

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 op

Tähtäätkö insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaan koulutukseen? Valmentaudu ja kertaa matematiikkaa!
Opintoihin on nonstop-ilmoittautuminen eli voit suorittaa opinnot haluamassasi aikataulussa syyslukukauden aikana. 

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1, 1 op V
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2, 1 op V
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3, 1 op V

Kieliopintoja

Lähiopetuksena toteutetavissa kielikoulutuksissa lähitapaamisia on kaksi kertaa viikossa. 
Espanjan perusteet 5 op L
Espanjan jatko 5 op L
Saksan jatko 5 op L
Venäjän jatko 5 op L

Tarvitsetko kertausta kieliopintoihin?
English Refresher 3 op V
Svensk klinik - Rautalankaruotsi 3 op V

Preppaa ja testaa työelämään tarvittava saksan kielitaitosi!
Goethe TestPRO työelämän saksan verkkokielitesti 1 op V

Kehitä kielitaitoasi itsenäisesti opiskellen. Opintoihin on nonstop-ilmoittautuminen eli opiskelija voi suoritaa opinnot haluamassaan aikataulussa kevään 2020 aikana. Viimeinen ilmoittautumispäivä on opintojaksokohtainen. 
Mediasaksa 3 op V
Mediavenäjä 3 op V
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3 op V
Tiedonhankintaa venäjäksi 1 op  V

Suomi vieraana kielenä
Mediasuomi 3 op V


 banneri

Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta ja ilmoittautuminen ovat Meerkadossa. Meerkado on portaali, jossa ilmoittaudutaan ja maksetaan opinnot ilmoittautumisen yhteydessä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkinnästä Karelia-ammattikorkeakoulu Avoin AMK (Joensuu).

Huom. aihe/alakohtainen hakurajoitus ei ole käytössä.

Suosittelemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta!


HOPS-opiskelu

Jos et löydä opintotarjonnasta sopivia opintoja, voit opiskella sinulle räätälöidyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä mikäli ryhmiin mahtuu.

HOPS-opinnot soveltuvat sinulle erityisesti silloin, kun haluat täydentää ammatillista osaamistasi tai aloittaa opistoasteen päivittämisen AMK-tutkinnoksi. Esimerkiksi sairaanhoitajan opistoasteen tutkinnon voi päivittää AMK-tutkinnoksi - katso esite.

Mikäli kiinnostuit HOPS-opiskelusta, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja tiedustele mahdollisuuttasi opiskella HOPS-opiskelijana. 

Avoimen amk:n opiskelijoiden tarinoita

Irina - Periaatteena jatkuva kehitys
Joona - Jääkiekkoilija tradenomiopinnoissa
Piia - Polkuopinnoilla haaveesta tuli totta
Päivi - Polkuopiskelu on loistava väylä
Anna - Luontomatkailun poluille polkuopintojen kautta
Nelli - Ikäosaamisen YAMK-polkuopinnoissa yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa
Tero Johtamisen opinnoilla malleja arjen esimiestyöhön!