Opintotarjonta

Opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja

Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulutusaloilta. Opintoja on päivisin, iltaisin ja joustavasti opiskeltavissa verkko-opintoina. Suurin osa opinnoista järjestetään tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

Valitse laajempia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. Laajempiin opintokokonaisuuksiin on koottu opintojaksoja, jotka täydentävät toisiaan. Ne soveltuvat hyvin aikuisopiskelijalle ammattitaidon ja osaamisen täydentämiseen.

Monimuoto- ja verkko-opinnot soveltuvat hyvin aikuisopiskelijoille. Verkko-opintoihin voit osallistua valitsemanasi ajankohtana ja mistä päin maailmaa tahansa.

V = verkko-opinnot, M = monimuoto-opinnot, L =lähiopetus

Jos sinua kiinnostavalla opintojaksolle ilmoittautuminen on jo päättynyt, voit tiedustella vapaita opiskelijapaikkoja sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta ja ilmoittautuminen ovat Meerkadossa. Meerkado on portaali, jossa ilmoittaudutaan ja maksetaan opinnot ilmoittautumisen yhteydessä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkinnästä Karelia-ammattikorkeakoulu Avoin AMK (Joensuu).

Suosittelemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta! Huom. aihe/alakohtainen hakurajoitus ei ole käytössä.


KEVÄT 2020


Tarvitsetko työelämän lupakorttia?

Hygienia- ja anniskelupassin voi suorittaa vaihtoehtoisesti 1) osallistumalla lähiopetukseen ja tenttiin tai 2) itsenäisesti opiskellen ja osallistumalla tenttiin.

Huom. opintojen toteutuminen varmistuu myöhemmin koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan vuoksi.

Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1,5 op M
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö 1 op M


KESÄ 2020

Kesälläkin voi opiskella! 

Sovita opinnot auringonoton lomaan ja sadepäivien iloksi.
Tänä kesänä avoimessa ammattikorkeakoulussa on entistä laajempi kesäopintotarjonta! Opinnot ovat pääsääntöisesti verkko-opintoja.

Opiskelun tueksi

Löydä uusia työkaluja ja vaihtoehtoja henkilökohtaisen urasuunnittelun tueksi.  
Tunnista ja vahvista omia vahvuuksiasi oppijana. Tutustu erilaisiin opiskelutapohin ja tiedonhankintaan.

Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään 1 op V
Opiskelutaidot 1 op V
Tiedonhankinnan perusteet 1 op V

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan kehittämisen lähtökohtia

Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen on tätä päivää! Saat uusia näkökulmia matkailuun, asiakkaiden huomioimiseen sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Opinnot sopivat eri alojen yrittäjille, työntekijöille ja yhteisöille sekä kaikille kehittämisestä kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V
Pala palvelumuotoilua 2 op V
Terästä tapahtumatuotantoa 2 op V

Venäläinen matkailija Suomessa 

Perehdy venäläisen matkailijan arvoihin, tarpeisiin ja ostokäyttäytymiseen sekä niiden erityispiirteisiin. 

Russian Consumer Behaviour 3 op V

Yrittäjyysvaihtoehtona osuustoiminta

Perehdy osuustoiminnan historiaan, periaatteisiin ja mahdollisuuksiin yritysmuotona.

Osuustoiminta 5 op V

Kiertotalous

Mitä kiertotalous tarkoittaa ja miten se voi auttaa ratkaisemaan kulutuksen ongelmia?
Luo näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi. 
Opintojakso on maksuton.

Kiertotalous.nyt 3 op V

Biotalousasiantuntijan osaamissalkku 

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala. Nyt tarvitaan biotalouden osaajia! 
Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on laaja opintojaksojen kokonaisuus, joka sisältää monipuolisesti opintojaksoja usean korkeakoulun tarjonnasta verkko-opintoina. Osaamissalkku on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja osaamisalasta riippumatta. Suoritetuista opintokokonaisuuksista on mahdollista hakea digitaalinen Open Badge -osaamismerkki.

Pohjana henkilökohtaisen osaamissalkun kokoamiselle toimii Näkökulmia biotalouteen -opintojakso, jossa tutustutaan biotalouden osa-alueisiin ja prosesseihin, Suomen biotalousstrategiaan sekä biotalouden mahdollisuuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biotalouteen 2 op V 

Tutustu Biotalousasiantuntijan osaamissalkkuun >>
Lue opiskelijan kokemuksia opinnoista >>

Suomi tai saksa vieraana kielenä

Opi suomen tai saksan kieltä median (lehtien, verkkolehtien, tv- ja radio-ohjelmien) kautta!

Mediasuomi 3 op V
Mediasaksa 3 op V

Tietomallintaminen 

Hyödynnä tietomallien mahdollisuuksia rakennushankkeissa!

Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) 5 op V
Tekla Structures and Common BIM Recuirements 5 op V

Tutkimusmenetelmät ja -etiikka

Perehdy tutkimusetiikan perusteisiin, hyvään tieteelliseen käytäntöön, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiin suorituksiin, etiikkaan tutkimuksen suunnittelussa, tutkimuksen toteuttamisessa ja tulosten jakamisessa sekä sensitiivisten aineistojen anonymisointiin. 

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2: Tutkimusetiikka 1 op V
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät 2 op V
Tilastolliset menetelmät 3 op V

Kannattava metsätalous

Perehdy kannattavan metsätalouden perusteisiin ja kannattavuuden seurantaan!

Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op V Täynnä!
Metsikön kasvatuksen kannattavuus 5 op V Täynnä!

Näkökulmia ikäosaamiseen

"Useimmat työyhteisöt ovat iän suhteen hyvin moninaisia; joukosta löytyy sekä uraansa aloittelevia että jo pidemmän työuran tehneitä työntekijöitä. Moninaisuus tuo työyhteisöön erilaisia kokemuksia, näkemyksiä, toimintatapoja ja erilaista osaamista. Se on työyhteisön voimavara silloin, kun moninaisuus huomioidaan ja sitä osataan tietoisesti hyödyntää. Siinä tarvitaan ikämoninaisuuden johtamista."  - yliopettaja Tuula Kukkonen. 

Opinnot ovat osa YAMK-tutkintoa ja edellyttävät vähintään opistoasteen tutkintoa. 

Ikämoninaisuuden johtaminen 5 opTäynnä!

Menestyvä liiketoiminta ja yrittäjyys

Ajankohtainen tietopaketti, joka tarkastelee yritystoimintaa useista eri näkökulmista toimialasta riippumatta.

Brand Management 3 opTäynnä!
Esimiesviestintä 3 op V Täynnä!
Julkiset hankinnat 5 op V Täynnä!
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi 4 op V Täynnä!
Työoikeus 3 op V Täynnä!
Valmentava johtaminen 5 op V Täynnä!

Työkaluja kehittämistyöhön

Lean Six Sigma -menetelmillä hiotaan prosessit huippukuntoon!
niiden avulla voi toimialasta riippumatta parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, alentaa kustannuksia sekä säästää aikaa. Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntyy ja ennen kaikkea yrityksen tulos paranee. Nyt voit tutustua Lean-menetelmään avoimen amk:n opintojaksolla. 

Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op V Täynnä!

Palvelujen robotisaatio

Millaisia muutoksia digitalisaatio tuo mukanaan työhön ja yhteiskuntaan?
Tutustu myös tekoälyn perusteisiin, digitalisaatioon liittyvään tietosuojaan ja -turvaan sekä eettisiin kysymyksiin, joita tulee huomioida uuden teknologian käyttöönotossa. 

Palvelujen robotisaatio 5 op V Täynnä!

Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 10 op

Sähköiset palvelujärjestelmät ja sähköiset apuvälineet ovat osin jo nyt arkea, ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. Opinnoissa käsitellään sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja, niiden hyödyntämistä ja soveltamista asiakastyössä. Lisäät ymmärrystä asiakaslähtöisyyden ja moniammatillisen yhteistyön merkistyksestä sähköisten palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioimisessa. 

Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op V Täynnä!
Sähköiset palvelut asiakastyössä 5 op V Täynnä!

Moniammatillinen kuntoutustyö

Lisää kuntoutustyön asiakkuus-, ja palvelujärjestelmä- ja menetelmäosaamistasi.

Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 opTäynnä!
Kuntoutuksen menetelmät 5 opTäynnä!
Ikäihmisen aktiivinen arki 5 opTäynnä!
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5 op V Täynnä!

Sosiaali- ja terveysalan opintoja

Nopeasti muuttuva sosiaali- ja terveysala vaatii jatkuvaa kouluttautumista. 

Hoitotyö
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 opTäynnä!
Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö 5 op V
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 opTäynnä!
Sairaanhoitajan vastaanottotyö 5 op Täynnä!
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet 5 opTäynnä!

Sosiaaliala
Empowering Children in Child Welfare in Finland 5 op V Täynnä!
Lähisuhdeväkivalta 2 op V Täynnä!
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen 5 op V Täynnä!
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5 op V Täynnä!

Fysioterapia
Fysioterapiayrittäjyys 3 op V Täynnä!
Lantiopohjan toimintahäiriöt tutuksi 5 op V Täynnä!
Leadership and Development in Social Services and Health Care 5 op V
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia 5 op V Täynnä!

Kirjoitusviestintä 

Kehitä kirjoittamisen perustaitojasi ja opi tuottamaan laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä!

Kehity kirjoittajana - Kohti korkeakoulutasoista raportointia 2 opTäynnä!

Luovaa kirjoittamista

Opi kirjoittamaan luovasti erilaisia tekstejä: artikkeleita, henkilökuvauksia, kolumneja, novelleja, satuja, tarinoita.

Minä kirjoitan 5 op V Täynnä!

Visuaalista viestintää verkko-opintoina 

Opi valokuvaamaan ja käsittelemään kuvia erilaisiin tarkoituksiin.

Valokuvaus ja kuvankäsittely I, 3 op V Täynnä!
Valokuvaus ja kuvankäsittely II, 3 op VTäynnä!


Sosiaalisen median välineet

Huomionsa saavat niin Facebook, Twitter, LinkedIn kuin kuvanjakelu- ja tiedostonjakelupalvelut. Palveluista käydään läpi niiden yleisimmät toiminnot ja käyttötavat kuin myös syvällisempää tietoa. Kuinka Facebookissa voi tehdä hakuja toisten tykkäyksistä, kuinka Twitteriä voi käyttää yritysmarkkinoinnissa, miten toimia LinkedInissä työnhakijana tai rekrytoijana. 

Sosiaalisen median välineet 3 op V Täynnä!

Kieliopinnot

Jos epäilet, etteivät ruotsin kielen taitosi ole vielä hallussa, niin nyt ne väännetään rautalangasta!
Kertaa englannin kielen peruskielioppia itsenäisesti verkko-opintoina!

Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3 op V Täynnä!
English Refresher 3 opTäynnä!

Tunnista ja tuotteista!

Osaatko kertoa muille, mitä osaat ja missä olet hyvä? 
Tule tutustumaan itseesi ja mahdollisuuksiisi! Kuka olet ja mihin kaikkeen pystyt? Mitä sinulla on tarjottavana maailmalle ja mitä maailma voi tarjota sinulle? Jotta voit markkinoida omaa osaamistasi, sinun on ensi tunnistettava taitosi, tietosi ja erityispiirteesi. Opit pukemaan nämä sanoiksi, kuviksi tai tarinoiksi sekä havaitsemaan menestystekijäsi tulevaisuudessa. Opinnot toteutetaan nonsop verkko-opintoina, opiskelu itsenäisesti omaan tahtiin.

Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op V Täynnä!

"Tehtävät oli oikeasti suunniteltu meitä itseämme varten, saimme miettiä missä olemme nyt ja minne haluamme päästä. Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja laittoivat pohtimaan omaa osaamista ja kehittymistä."

Lue lisää >>

 


 SYKSY 2020

Ennakkotietoa syksyn opinnoista

Ilmoittautuminen syksyn opintoihin alkaa kesäkuussa. Syyslukukauden opinnot ovat maksuttomia.
Muutokset mahdollisia.

Opiskelun tueksi
Opiskelutaidot
Tiedonhankinnan perusteet
Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään

Tekniikka
Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset
Korjausrakennetekniikka
LVI-korjausrakentaminen
Hiilipäästöt ja tase
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet
Rakennuksen elinkaarilaskenta: teoriasta käytännön sovelluksiin

Biotalous ja energia
Näkökulmia biotalouteen
Kiertotalous.nyt
Laatu- ja ympäristöjohtaminen
Energia- ja ympäristöpolitiikka
Uusiutuvat energialähteet

Metsätalous
Metsikön kasvatuksen kannattavuus
Metsätilan kannattavuus
Metsäenergia
Johdanto Suomen metsätalouteen

Matkailu
Kurkista kestävään matkailuun
Pala palvelumuotoilua
Terästä tapahtumatuotantoa

Liiketalous
Brand Management
Esimiesviestintä
Julkiset hankinnat
Markkinoilla menestykseen
Osuustoiminta
Tuotteista ja tunnista osaamisesi
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet
Polku yrittäjyyteen -viikko
Yrittäjän taloushallinto
Orientation to Innovation
Lean Six Sigma Yellow Belt

YAMK-opintoja
Moninaisuuden johtaminen
Kestävä johtajuus
Ikämoninaisuuden johtaminen
Rekrytoinnin uudet tuulet

Tietojenkäsittely
Ohjelmointiopintoja

Kieliopintoja
Kehity kirjoittajana - kohti korkeakoulutasoista raportointia
English Refresher
Svensk klinik - Rautalankaruotsia
Espanjan perusteet
Espanjan jatko
Ranskan perusteet
Saksan perusteet
Saksan perusteet (verkko)
Mediasaksa
Goethe TestPRO työelämän saksan verkkokielitesti
Venäjän perusteet
Mediavenäjä
Tiedonhankintaa venäjäksi
Tekstinkäsittelyä venäjäksi
Mediasuomi

Sosiaali- ja terveysalan opintoja
Palvelujen robotisaatio
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut
Lean-ajattelu
Kokeileva kehittäminen

Hoitotyö
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
Sairaanhoitajan vastaanottotyö

Sosiaaliala
Lähisuhdeväkivalta
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen

Fysioterapia ja kuntoutus
Fysioterapiayrittäjyys
Green Care perusteet
Green Care II
Ikäihmisen aktiivinen arki
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta
Kuntoutuksen menetelmät
Lantionpohjan toimintahäiriöt tutuksi
Leadership and Development
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia

Työelämäkortit
Hygieniapassi
Anniskelupassi

Matkailu
Kurkista kestävään matkailuun
Pala palvelumuotoilua
Tapahtumatuotanto

Viestintä
Valokuvaus ja kuvankäsittely 1
Valokuvaus ja kuvankäsittely 2
Sosiaalisen median välineet


HOPS-opiskelu

Jos et löydä opintotarjonnasta sopivia opintoja, voit opiskella sinulle räätälöidyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä mikäli ryhmiin mahtuu.

HOPS-opinnot soveltuvat sinulle erityisesti silloin, kun haluat täydentää ammatillista osaamistasi tai aloittaa opistoasteen päivittämisen AMK-tutkinnoksi. Esimerkiksi sairaanhoitajan opistoasteen tutkinnon voi päivittää AMK-tutkinnoksi - katso esite.

Mikäli kiinnostuit HOPS-opiskelusta, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja tiedustele mahdollisuuttasi opiskella HOPS-opiskelijana. 

Avoimen amk:n opiskelijoiden tarinoita

Pauli - Meissä kaikissa asuu luontotieteilijä
Irina - Periaatteena jatkuva kehitys
Joona - Jääkiekkoilija tradenomiopinnoissa
Piia - Polkuopinnoilla haaveesta tuli totta
Päivi - Polkuopiskelu on loistava väylä
Anna - Luontomatkailun poluille polkuopintojen kautta
Nelli - Ikäosaamisen YAMK-polkuopinnoissa yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa
Tero Johtamisen opinnoilla malleja arjen esimiestyöhön!