Opintotarjonta

Opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja

Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulutusaloilta. Opintoja on päivisin, iltaisin ja joustavasti opiskeltavissa verkko-opintoina. Suurin osa opinnoista järjestetään tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

Valitse laajempia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. Laajempiin opintokokonaisuuksiin on koottu opintojaksoja, jotka täydentävät toisiaan. Ne soveltuvat hyvin aikuisopiskelijalle ammattitaidon ja osaamisen täydentämiseen.

Monimuoto- ja verkko-opinnot soveltuvat hyvin aikuisopiskelijoille. Verkko-opintoihin voit osallistua valitsemanasi ajankohtana ja mistä päin maailmaa tahansa.

V = verkko-opinnot, M = monimuoto-opinnot, L =lähiopetus


KEVÄT 2019 

Kevään opintotarjonta julkaistaan kokonaisuudessaan sivullamme joulukuun aikana. 

UUTTA!
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen hoitotyössä 15 op

Osaamiskokonaisuus johdattaa sinut seksuaali- ja lisääntymisterveyden perusteisiin sekä seksuaalineuvontatyön periaatteisiin. Voit suorittaa koko kokonaisuuden tai vain ensimmäisen jakson. Opinnot hyväksytään osaksi Seksuaalineuvojan (30 op) tutkintoa.

Ensimmäisessä opintojaksossa perehdyt verkko-opinnoissa itsenäisesti mm. seksuaalioikeuksiin ja ihmisen elämänkulkuun liittyvän seksuaalisuuden kehittymiseen sekä lisääntymisterveyden fysiologiaan.

Toisen opintojakson aikana otetaan haltuun seksuaalineuvonnan mallit ja niiden käyttö. Kolmannessa jaksossa tutustutaan erilaisiin elämäntilanne-, terveys- tai kehityksellisiin muutoksiin, joissa seksuaali- ja lisääntymisterveyden kysymykset nousevat esille. Nämä opintojaksot toteutetaan monimuoto-opintoina.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet 5 op V
Seksuaalinen itsetunto ja neuvontatyön valmiudet 5 op M
Seksuaalisuus ja terveysmuutokset 5 op M


UUTTA!
Innostu ikääntymisestä!

Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen 15 op

Uusi, usean opintojakson kokonaisuus sinulle, joka olet kiinnostunut kehittämään asiakaslähtöisiä sote-palveluja. Samalla avautuu mahdollisuus kehittää innovatiivisesti uudenlaisia työelämän ajattelu- ja toimintatapoja. Opinnot soveltuvat erityisesti vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja ne toteutetaan verkko-opintoina.

Osaamiskokonaisuuden järjestävät Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia), Itä-Suomen yliopisto (UEF). 

Lue lisää ja ilmoittaudu >>


UUTTA!
Ketterä kehittäminen sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalalla

Ketterän kehittämisen työkaluja, kokeilemista ja innovointia.
Ajankohtaisilla opintojaksoilla kehittämisen kohteena ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan ja varhaiskasvatuksen ilmiöt. Kaikkien alojen edustajat ovat tervetulleita mukaan, sillä monialaisissa kehittäjäryhmissä eri alojen jäsenet jakavat omaa osaamistaan ja oppivat toisiltaan.

Lean-ajattelu 5 op V
Palvelumuotoilu 5 op V


Kokeile YAMK-opintoja!

Kehitä ammattitaitoasi esimies- ja johtamistyössä. Tarkastele esimiestyötä ikämoninaisuuden näkökulmasta.

Opinnot ovat osa YAMK-tutkintoa ja edellyttävät vähintään opistoasteen tutkintoa. Opintojaksoon sisältyy työelämän organisaatioihin liittyviä tehtäviä, joten on suositeltavaa, että opiskelijalla on työelämäkokemusta. 

Kestävä johtajuus 5 op V
Moninaisuuden johtaminen 5 op V
Ikämoninaisuuden johtaminen 5 op V
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät 5 op M


Green Care perusteet

Green Care (GC) on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminnassa käytetään erilaisia eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kapunki- ja laitosympäristössä.

"Opinnot ovat vahvasti tukeneet ja auttaneet tunnistamaan luonnon hyvinvointivaikutuksia ja moninaisuutta useasta eri näkökulmasta."

Green Care perusteet 5 op V  


Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sähköiset palvelujärjestelmät ja sähköiset apuvälineet ovat osin jo nyt arkea, ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. Opinnoissa käsitellään sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja, niiden hyödyntämistä ja soveltamista asiakastyössä. Lisäät ymmärrystä asiakaslähtöisyyden ja moniammatillisen yhteistyön merkityksestä sähköisten palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioimisessa.

Asikaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op V


Insinööriopintoihin valmentava matematiikka

Tähtäätkö insinööri (AMK) -tutkintoon johtavaan koulutukseen? Valmentaudu ja kertaa matematiikkaa ennen pääsykokeita!

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1, 1 op V
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2, 1 op V
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3, 1 op V

Tämä on hyvä vaihtoehto valmentautua insinööriopintoihin, jos opiskelu opettajan johdolla sopii sinulle paremmin.

Perusmatematiikka 3 op L


Tunnista ja tuotteista!

Osaatko kertoa muille, mitä osaat ja missä olet hyvä?
Opinnot toteutetaan nonsop verkko-opintoina, opiskelu itsenäisesti omaan tahtiin.

Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op

"Tehtävät oli oikeasti suunniteltu meitä itseämme varten, saimme miettiä missä olemme nyt ja minne haluamme päästä. Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja laittoivat pohtimaan omaa osaamista ja kehittymistä."

Lue lisää >>


Sosiaalisen median välineet

Huomionsa saavat niin Facebook, Twitter, LindedIn kuin kuvanjakelu- ja tiedostonjakelupalvelut. Palveluista käydään läpi niiden yleisimmät toiminnot ja käyttötavat kuin myös syvällisempä tietoa. Kuinka Facebookissa voi tehdä hakuja toisten tykkäyksistä, kuinka Twitteriä voi käyttää yritysmarkkinoinnissa, miten toimia LinkedInissä työnhakijana tai rekrytoijana. 

Sosiaalisen median välineet 3 op V


Visuaalista viestintää verkko-opintoina

Opi ottamaan ja käsittelemään laadukkaita valokuvia erilaisiin tarkoituksiin. Suunnittele ja toteutua itse oma julkaisu, esite tai käyntikortti taitto-ohjelmalla. 

Valokuvaus ja kuvankäsittely 1, 3 op V
Valokuvaus ja kuvankäsittely 2, 3 op V
Julkaisun taitto - Adobe InDesign 3 op V


Biotalousasiantuntijan osaamissalkku

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala. Nyt tarvitaan biotalouden osaajia! 
Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on laaja opintojaksojen kokonaisuus, joka sisältää monipuolisesti opintojaksoja usean korkeakoulun tarjonnasta verkko-opintoina. Osaamissalkku on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja osaamisalasta riippumatta. 

Pohjana henkilökohtaisen osaamissalkun kokoamiselle toimii Näkökulmia biotalouteen -opintojakso, jossa tutustutaan biotalouden osa-alueisiin ja prosesseihin, Suomen biotalousstrategiaan sekä biotalouden mahdollisuuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Näkökulmia biotalouteen 2 op V
Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op V
Metsäenergia 5 op V
Ruokaketjujen ravinnekierrot 5 op V
Green Care perusteet 5 op V

Tutustu Biotalousasiantuntijan osaamissalkkuun >>

Biologi ja geneetikko Heikki Vuorikoski aloitti biotalouden osaamissalkun opinnot viime syksynä.
Lue opiskelijan kokemuksia opinnoista >>


Työkaluja kehittämistyöhön

Lean Six Sigma -menetelmillä hiotaan prosessit huippukuntoon!
Niiden avulla voi toimialasta riippumatta parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, alentaa kustannuksia sekä säästää aikaa. Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntyy ja ennen kaikkea yrityksen tulos paranee. Nyt voit tutustua Lean-menetelmään avoimen amk:n opintojaksolla. 

Lean Six Sigma Yellow Belt 2 op V 

Millaisia muutoksia digitalisaatio tuo mukanaan työhön ja yhteiskuntaan?
Tutustu myös tekoälyn perusteisiin, digitalisaatioon liittyvään tietosuojaan ja -turvaan sekä eettisin kysymyksiin, joita tulee huomioida uuden teknologian käyttöönotossa.

Palvelujen robotisaatio 5 op V 

Tekla Structres -ohjelmistolla luot tarkan, luotettavan ja yksityiskohtaisen mallin, jota tarvitaan onnistuneeseen rakantamisen titeomallinnukseen ja toteutukseen.

Tekla Structures ja tietomallintaminen 3 op


HR-osaaja 10 op

Kehity esimiehenä ja vahvista henkilöstöjohtamisen osaamistasi. 

Johtamisen ja esimiestyön perusteet 3 op
Valmentava johtaminen 5 op M
Esimiesviestintä 2 op V
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen 5 op (kesällä 2019)


Menestyvä liiketoiminta

Ajankohtainen tietopaketti, joka tarkastelee yritystoimintaa eri näkökulmista toimialasta riippumatta. 

Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet 5 op V
Management Tools 5 op M
Yrittäjän taloushallinto 3 op V
Palvelujen markkinointi 5 op
Markkinoinnilla menestykseen 5 op
Talousmatematiikka 5 op
Julkiset hankinnat 5 op V


Käytännön taloushallinto 15 op

Vahvista osaamistasi käytännön taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä!

Henkilöstö ja palkkahallinto 5 op M/V 
Verotus 5 op M/V
FAS kirjanpito ja tilinpäätös 5 op M


Asiakaslähtöinen markkinointi 15 op

Tunnista kuluttajakäyttäytyminen ja ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät ja löydä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämismahdollisuudet. Ymmärrä henkilökohtaisen myyntityön merkitys markkinoinnissa ja hallitse asiakastyytyväisyyteen pohjautuvan johtamisen periaatteet. 

Kuluttajakäyttäytyminen 5 op M
Myyntitaidot 5 op L
Asiakkuudenhallinta 5 op L


Kauppa ja yrittäjyys 15 op

Hanki laaja kuva kaupan alasta ja yrittäjyydestä!
Voit opiskella verkko-opintoina K-kauppiasliitto ry:n sisältöjen mukaiset Kauppa- ja yrittäjyysopinnot. Näistä opinnoista on hyötyä vastuullisissa kaupan töissä, ja jos suunnittelet kauppiaan uraa. 

Suoritettuasi koko opintokokonaisuuden hyväksytysti saat erillisen todistuksen K&Y -opinnoista ja lisäksi 200 euron stipendin K-kauppiasliitolta. 

Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op V
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op V
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op V


Moniammatillinen kuntoutustyö 15 op

Lisää kuntoutustyön asiakkuus,- palvelujärjestelmä- ja menetelmäosaamistasi.

Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op V
Kuntoutuksen menetelmät 5 op V
Green Care perusteet 5 op V


Sosiaali- ja terveysalan opintoja

Nopeasti muuttuva sosiaali- ja terveysala vaatii jatkuvaa kouluttautumista. 
Tässä lisää mielenkiintoisia opintoja sote-alan ammattilaisille ja kaikille alasta kiinnostuneille.

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op V
Lähisuhdeväkivalta 2 op V
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 op V 
Tennareista töppösiin - lähestymistapoja ikääntymiseen 5 op V 


Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta

Tule mukaan EpicChallenge -ohjelmaan ratkomaan marsin asuttamiseen liittyviä ongelmia!
Opit innovatiivisesti ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia monialaisissa tiimeissä.
Tämä opintojakso on kehitetty yhdessä NASA-astronautin Charles Camardan kanssa.
Opinnot ovat maksuttomia! 

EpicChallenge - Orientation to Innovation 5 op L (8.1. - 27.3.2019)
EpicChallenge - Orientation to Innovation 5 op L (19.3. - 8.5.2019)
EpicChallenge - Development Case 10 op L


Kieliopintoja 

Lähiopetuksena toteutettavissa kielikoulutuksissa lähitapaamisia on kaksi kertaa viikossa.
Espanjan jatko 5 op L
Saksan jatko 5 op L
Venäjän jatko 5 op L
Venäjän jatko 5 op L (lähiopetus päivällä)

Opi uusi kieli verkko-opintoina!
Saksan perusteet 5 op V

Tarvitsetko kertausta kieliopintoihin? 
English Refresher 3 op V
Svensk klinik - Rautalankaruotsia 3 op V 

UUTTA! Preppaa ja testaa työelämään tarvittava saksan kielitaitosi!
Goethe TestPRO työelämän saksan verkkokielitesti 1 op V

Kehitä kielitaitoasi itsenäisesti opiskellen
Kehitä kielitaitoasi sanomalehtiä, verkkomediaa ja muita tiedotuskanavia hyödyntäen.
Mediasaksa 3 op V
Mediavenäjä 3 op V
Tekstinkäsittelyä venäjäksi 3 op V

Suomi vieraana kielenä
Mediasuomi 3 op V


Tarvitsetko hygienia- tai anniskelupassia?

Voit osallistua luennoille ja/tai tulla suoraan osaamistestiin.

Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1,5 op  6.2. - 10.3. 
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1,5 op  3.4. - 8.5.

Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsaaädäntö 1 op  12.2 - 10.3.
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsaaädäntö 1 op  10.4. - 8.5.


banneri

Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta ja ilmoittautuminen ovat Meerkadossa. Meerkado on portaali, jossa ilmoittaudutaan ja maksetaan opinnot ilmoittautumisen yhteydessä. Tunnistat avoimen amk:n opinnot merkinnästä Karelia-ammattikorkeakoulu Avoin AMK (Joensuu).

Suosittelemme, että käytät Mozilla Firefox tai Google Chrome -selainta!


HOPS-opiskelu

Jos et löydä opintotarjonnasta sopivia opintoja, voit opiskella sinulle räätälöidyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä mikäli ryhmiin mahtuu.

HOPS-opinnot soveltuvat sinulle erityisesti silloin, kun haluat täydentää ammatillista osaamistasi tai aloittaa opistoasteen päivittämisen AMK-tutkinnoksi. Esimerkiksi sairaanhoitajan opistoasteen tutkinnon voi päivittää AMK-tutkinnoksi - katso esite.

Mikäli kiinnostuit HOPS-opiskelusta, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ja tiedustele mahdollisuuttasi opiskella HOPS-opiskelijana. 

Avoimen amk:n opiskelijoiden tarinoita

Joona Jääkiekkoilija tradenomiopinnoissa

Tero Johtamisen opinnoilla malleja arjen esimiestyöhön!