Siirtohaku


Syksyn siirtohaku Karelia-ammattikorkeakouluun on 1. - 15.11.2018. Opinnot jatkuvat tammikuusta 2019 lähtien.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen TAI korkeakoulun sisällä niin, että tutkintonimike vaihtuu. Siirtohaku tapahtuu Opintopolussa.

Siirto-opiskelijaksi Karelia-ammattikorkeakouluun voi hakea opiskelija, jolla on opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa ja joka on ollut läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukuvuoden.

Ensimmäisen vuoden opiskelijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä opintorekisteriin merkittyjä, tavoitetutkintoon soveltuvia suorituksia seuraavasti: AMK-tutkinto / vähintään 45 opintopistettä, YAMK-tutkinto / vähintään 20 opintopistettä. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 2/5.

Muun kuin ensimmäisen vuoden opiskelijan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan päätoimisesti ja opintojen suoritusaikaa tulee olla jäljellä niin, että valmistuminen normiaikana on mahdollista. Suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 2/5.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen toisesta koulutuksesta siirtoa hakevalla opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettu kyseisen koulutuksen valintakoetulos tai hänen tulee suorittaa kyseiseen koulutukseen vaadittava valintakoe.

Opiskelijan, joka hakee suomenkielisestä koulutuksesta englanninkieliseen koulutukseen, on osoitettava kielitaitonsa erillisellä englannin kielikokeella. Opiskelijan, joka hakee siirtoa englanninkielisestä koulutuksesta suomenkieliseen, on osoitettava suomen kielitaito erillisellä suomen kielen kokeella. Suomen kielen taito testataan opiskelijalta, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi.

Otettuaan uuden opiskelupaikan vastaan siirtohaun jälkeen, aikaisempi opiskeluoikeus päättyy. Opintojen suoritusaika ei pitene. Uuden tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka opiskelija on jo käyttänyt aloittamansa tutkinnon suorittamiseen.

Yhden korkeakoulupaikan säännös ei koske siirtohakuja.

Hakemus täytetään Opintopolussa. Hakulomake ohjaa hakua ja hakukohteen mukaan pyytää tarvittavat liitteet. Liitteitä voi lisätä hakulomakkeelle 22.11. saakka. Liitteet ovat

  • opintosuoritusote
  • opiskelutodistus, jossa näkyvät käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet
  • vapaamuotoinen siirron perustelu.

Jos liitteet toimitetaan sähköpostitse, käytössä on Karelian suojattu palvelu, ohje.

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 30.11.2018 mennessä. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 31.12.2018 mennessä.

Lisätiedot

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Karelia-amk
Hakijapalvelut
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

050 4088 429, 050 3611 871