Opiskeluaikoina luodut verkostot edelleen hyödyksi työelämässä

 

Jarkko Peiponen

Puutekniikan insinööri (AMK), 2010
Tradenomi (BBA), International Business 2013

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Hankinta-asiamies

alumni jarkko peiponen

 

Työskentelen tällä hetkellä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:lla hankinta-asiamiehenä. Työtehtäväni liittyvät Joensuun seudun yritysten kehittämiseen. Tavoitteena on lisätä Pohjois-Karjalan yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin paikallisesti, valtakunnallisella tasolla sekä lähivaltioissa, eli Ruotsissa, Norjassa ja Barentsin alueella. Lisäksi hankkeeni tavoitteena on lisätä tietoisuutta innovaatioista julkiseen rakentamiseen liittyen. Työssäni tarvitsen esimerkiksi markkinoinnin osaamista, projektijohtamisen työkaluja sekä neuvottelutaitoja, joihin kaikkiin sain erittäin hyvän pohjatiedon Karelian International Business -koulutuksen opinnoista. Lisäksi puutekniikan koulutustani pääsen hyödyntämään päivittäin paitsi yrittäjyysopintojen osalta, myös puurakentamisiin kytkeytyvissä hankkeissa. 

Tekemäni valinnat harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden suhteen ovat vaikuttaneet luultavasti eniten nykyiseen työuraani. Olen saanut työskennellä mielenkiintoisten ja ajankohtaisten aiheiden parissa, ja pääsyt työurallani hyödyntämään opiskeluaikana saatuja oppeja käytäntöön. Lisäksi jo opiskeluaikana luodut verkostot ovat päivittäin aktiivisessa käytössä!

Lempimuistojani opiskeluajoilta ovat erityisesti kaikki ryhmätyöt, joita varsinkin International Business -koulutuksen aikana tehtiin paljon, ja vieläpä monikulttuurisessa ympäristössä. Myös ulkomaille sijoittuneet opintojaksot, sekä opiskelijavaihto ja työharjoittelujakso Itävallassa ovat jääneet mieleen yhtenä parhaimmista muistoista opiskeluajoilta. Tällaisia hetkiä on todella hankala myöhemmin elämässään hankkia!

Johtamiseen ja projektihallintaan sekä myyntiin ja markkinointiin liittyvistä opintojaksoista on ollut minulle erityisesti hyötyä työelämässä. Lähes kaikissa opinnoissa tärkeänä elementtinä olivat tiimityöt ja niinpä jo opiskeluaikana erilaiset ryhmässä toimimisen roolit tulivat todella tutuiksi. BBA-tutkintoon liittyneen työharjoittelun kautta pääsin tutustumaan kansainväliseen projektityöskentelyyn ja samasta teemasta kirjoitin myöhemmin myös opinnäytetyöni. Harjoittelun kautta auenneet verkostot ja osaaminen ovat tälläkin hetkellä hyvin tärkeitä työelämässä.

Toivon, että saan työskennellä mielenkiintoisten ja ajankohtaisten aiheiden parissa myös tulevaisuudessa. Varmasti jossakin vaiheessa myös syvennän osaamistani YAMK-tutkinnolla!

Vinkkini tuleville opiskelijoille on ehdottomasti se, että kannattaa ottaa kaikki hyöty irti kaikista niistä kansainvälistymisen mahdollisuuksista, joita Karelia tarjoaa. Kannattaa myös muistaa, että nykyiset opiskelijatoverit tulevat aikanaan myös olemaan työelämässä johtotehtävissä, joten laajat verkostot myös muiden koulutusohjelmien ja oppilaitosten opiskelijoihin kannattaa muodostaa jo opiskeluaikana esimerkiksi järjestötoiminnan kautta!