Opiskelumotivaatioksi riittää halu kehittyä ihmisenä

 

Katri Palpatzis

Kuntohoitaja, 1992
Fysioterapeutti (AMK), 2006
Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, 2010
Ammatillinen opettajankoulutus, 2013 
Ikäosaaminen (YAMK), 2017

Karelia-ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö

alumni katri palpatzis

 

Työskentelen Karelia-ammattikorkeakoululla Green Care - Green Karelia hankkeessa, jonka päätoteuttajana toimii ProAgria Pohjois-Karjala. Työnimikkeeni on projektipäällikkö, ja toimin samalla projektiasiantuntijana. Työtehtäväni ovat hyvin moninaisia, mikä pitää asiat mielenkiintoisina. Tyypillisen työpäiväni aikana saatan suunnitella ja järjestellä hankkeen käytännön työpajoja, luoda julkaisuja ja tehdä markkinointiviestintää sekä verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa. Teen myös paljon opiskelijayhteistyötä esimerkiksi opinnäytetöiden, kehittämistehtävien ja työharjoitteluiden tiimoilta. Lisäksi työhöni kuuluu hallinnollisia tehtäviä.

Yksi työni parhaista puolista on ehdottomasti sen ihmisläheisyys. Tapaan ja saan työskennellä hyvin erilaisten ihmisten kanssa, ja saan kohdata Green Care –yrittäjiä ja heidän asiakkaitaan työssäni jatkuvasti. Opiskelijoiden kanssa työskentely on erityisen antoisaa, sillä nuoret inspiroivat hyvillä ideoillaan ja erilaisilla näkökulmillaan.

Koska työtehtävät hankkeessa ovat niin moninaiset, vaaditaan työssä myös monenlaista osaamista. Opinnoista on luonnollisesti ollut valtavasti hyötyä, mutta olen nykyisessä työssäni päässyt soveltamaan myös läpi elämän opittuja asioita. Olen työskennellyt mieheni yrityksessä vientisihteerinä, joten esimerkiksi tarjouspyyntöjen tekeminen sujuu sen kokemuksen pohjalta. Työni vaatii minulta myös muun muassa asiakkuusosaamista, innovaatio-osaamista, tietoteknisiä taitoja, sekä tiimi- ja yhteistyötaitoja.

Ikäosaamisen opiskelussa parasta oli moniammatillisessa ympäristössä työskenteleminen. Toisilta oppiminen konkretisoitui monien ryhmätöiden aikana. Yksi opintojen kohokohdista oli järjestämäni viiden vuorokauden opintomatka Kreikkaan. Kiitos kanssaopiskelijat, jotka innostuitte ideastani niin, että lähdimme yli kaksikymmenhenkisellä opiskelijajoukolla matkaan yhdessä yliopettaja Lissu Suhosen kanssa.

Ikäosaamisen koulutuksesta on ollut valtavasti hyötyä hanketyössä. Koko opintojen ajan tuntui, ettei yhtäkään käsiteltyä asiaa tai tehtävää tehty turhaan, sillä ne kaikki linkittyivät jollain tapaa opinnäytetyön tekemiseen. Se vauhditti opinnäytetyöprosessia, kun tietyt työskentelytavat olivat jo tuttuja. Nautin myös henkilöstöresurssien johtamisen opintojaksosta sekä näkökulmia johtamiseen -luennoista. En näe itseäni johtajatyyppinä, mutta itsensä johtamiseen jokaisen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Tulevaisuuden haaveenani on työskennellä kansainvälisessä ympäristössä yhdessä kansainvälisten ammattilaisten kanssa. Mieheni on kreikkalainen ja hänen yrityksessään olen päässyt jo tutustumaan kansainväliseen toimintaan.

Terveiseni opiskelua harkitseville ja tuleville opiskelijoille on, että opiskelu kannattaa! Opiskelemaan ei tarvitse aina lähteä paremman tai isompipalkkaisen pestin toivossa, vaan halu kehittyä ihmisenä ja tahto kehittää itseään omassa työssään ja työtavoissaan riittää. Opiskelu auttaa myös pysymään virkeänä ja valppaana koko ajan uudistuvissa järjestelmissä ja kehittyvässä maailmassa. Ikäosaamisen opiskelu antoi minulle paljon uusia ideoita, kehitti minua sekä oppijana että työntekijänä, ja monisti näkökulmiani monellakin tapaa. Omasta hyvinvoinnistaan tulee kuitenkin pitää huolta. Tein itse kolmea työtä opiskellessani ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoon, ja jälkikäteen ajateltuna se oli hyvin uuvuttavaa. YAMK-opiskelu onnistuu kuitenkin mainiosti työn ohessa, kunhan muistaa myös levätä!

 

Tutustu Ikäosaamisen koulutukseen >