Ikäosaamisen opiskelu antoi vauhtia urakehitykselle

Sini Ikonen, sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK)
Ikäosaamisen YAMK-opiskelija

ikaos opiskelija sini ikonen

 

Aloitin Karelia-ammattikorkeakoulun ensimmäisessä Ikäosaamisen ryhmässä. Opiskelu on pääsääntöisesti omalla ajalla tapahtuvaa etäopiskelua, ja lähipäiviä vietetään kampuksella noin kahdesti kuukaudessa. Muun muassa tästä syystä opiskelu onnistuu myös töiden ohessa. Opinnot valmistavat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, jota hyödyntäen voi jatkossa toimia muun muassa asiantuntijatehtävissä, esimiehenä sekä sosiaali- ja terveysalan opettajana. Opiskelun mielekkyys muodostuu lähipäivien moniammatillisesta keskustelevuudesta, mielenkiintoisista luennoitsijoista sekä asiantuntevista opettajista.

Ikäosaamisen opiskelu antaa mahdollisuudet ymmärtää laajasti ikäosaamisen kenttää niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet ikäihmisten palvelujen kehittämiseen osallisuutta korostaen. Kehittämistoiminta konkretisoituu opinnäytetyössä. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää omaa alaa luomalla uudenlaisia toimintamalleja. Omalla kohdallani opiskelukaverini kanssa tehty opinnäytetyö antoi mahdollisuuden kehittämiseen yhdessä ikäihmisten kanssa. Heiltä tuli mielenkiintoisia ja hyödyllisiä kehittämisideoita, joita hyödyntämällä luomamme toimintamalli teknologiatyöpajatoiminnan järjestämiseksi vastaa käyttäjien tarvetta. 

Olen hyötynyt omaa työtäni ajatellen kaikesta saamastani tiedosta, jota opinnot ovat tarjonneet. Opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet ja tietoa kuntoutusosaamisesta, osallistavista kehittämistaidoista, palvelurakenteen muutoksesta sekä valtakunnallisista että maailmanlaajuisista tavoitteista ikäosaamisen suhteen.

Itse työllistyin jo opiskeluaikanani Siun soten AVOT-hankkeeseen (arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukemalla). Hanke on hallituksen kärkihanke, jossa kehitetään Siun soten alueella ikäihmisten kotihoitoa, sekä kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa. Ikäosaamisen opinnot ovat selvästi saaneet mainetta työkentällä.

Suosittelen Ikäosaamisen opintoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneet oman ikäosaamistietoutensa kehittämisestä sekä uusien ovien ja mahdollisuuksien avaamisesta omaa urakehitystään ajatellen.

 

Tutustu Ikäosaamisen koulutukseen >