Hoitotyötä suurella sydämellä

Marjut Kolehmainen, sairaanhoitajaopiskelija, monimuotototeutus

sairaanhoit monimuoto opiskelija marjut kolehmainen

 

Olen Marjut, 34-vuotias sairaanhoitajaopiskelija. Aloitin opinnot keväällä 2015 monimuotoryhmässä, vaihtaen alaa täysin taksinkuljettajasta hoitotyöhön, ja minun on määrä valmistua maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Uuden oppiminen kiehtoo minua. Ihmisen on mentävä eteenpäin ja unelmia on oltava, jotta voi olla tavoitteita. Niinhän sitä sanotaan, että vierivä kivi ei sammaloidu. Työskentelin ihmisten parissa entisessä työssäni, mutta kutsumus sosiaali- ja terveysalalle kasvoi elämänkokemukseni myötä. Karelia-ammattikorkeakoulun valitsin yhteishaussa sen tasokkaan opetuksen, ammattitaitoisten opettajien ja uusittujen nykyaikaisten opetustilojen vuoksi. Valintaan vaikutti myös Karelian hyvä sijainti lähellä asuinpaikkakuntaani.

Sairaanhoitajaopinnot monimuotoryhmässä vaativat tiukkaa itsekuria ja suunnitelmallisuutta. Ajankäytön optimointi ja aikatauluttaminen ovat avainasemassa opintojen aikana, koska kampuksella vietettäviä lähipäiviä on kuukaudessa säännöllisesti 4-8 päivää, sekä lukukausittain vielä käytännön harjoittelut. Alussa opinnot ovat hyvin teoriapainotteisia ja niihin sisältyy muun muassa luentoja, lääkehoidon teoriaa ja laskuja, sekä myös esimerkiksi kieliopintoja. Lähiopiskelupäiviin kuuluu ensimmäisestä lukukaudesta alkaen myös käytännön laboratoriotunteja, joihin tulee valmistautua lukemalla asiat teoriassa ennakkoon. ”Labratunneista” saa myös paljon enemmän irti, kun aiheeseen on perehtynyt ennakkoon.

Harjoittelemme myös paljon perustarpeiden huomioimista, kuten syöttämistä ja pesemistä ensimmäisten laboratoriotuntien aikana. Toimenpiteistä katetrointia, nenä-mahaletkun asettamista, lääkehoidon pistotekniikoita sekä kanylointia, verinäytteiden ottamista ja EKG:n perusteita harjoitellaan lukukausittaisten käytännön harjoitteluteemojen mukaisesti.

Lähipäivien välissä olevilla etäopiskelujaksoilla tehdään tehtäviä itsenäisesti ja osallistutaan AC-luennoille verkossa. Ensimmäisten lukukausien aikana tehdään paljon ryhmätehtäviä, ja näin jälkeenpäin ajatellen ne vaativat kaikista eniten, sillä monimuoto-opiskelijat voivat olla ripoteltuna ympäri maakuntaa, elleivät jopa ympäri maata. Itselleen paras tapa oppia on kuitenkin löydettävä itse, mutta tukea siihen ja opintojen etenemiseen saa opinto- ohjaajalta sekä omalta tutoropettajalta.

Mieluisimpia asioita opiskelujen aikana ovat olleet käytännön harjoittelupaikkojen moninaisuus ja kaiken uuden opitun teorian soveltaminen käytännössä. ”Ahaa”-elämysten havaitseminen analysoidessa omaa harjaantumistaan käytännön hoitotyöhön on myös ollut mieluisaa. Olen saanut jakaa käytännön harjoitteluissa koulussa oppimaani teoriatietoa kenttätyöhön, jolloin koen, että olen pystynyt vaikuttamaan jo opiskeluaikanani hoidon laadukkuuteen. Koko opintojen ajan teoriatiedon ja opittujen kliinisten taitojen soveltaminen käytäntöön on kulkenut rinta rinnan. Ammatillinen ja eettinen kehitykseni sairaanhoitajaksi on vahvistunut. Koen pystyneeni hyödyntämään opintojen aikana annetun opetuksen niin, että olen valmis ja nöyrä oppimaan uutta siirtyessäni harjoittamaan sairaanhoitajan ammattia.

Opintojen alkaessa minulla oli haaveena suuntautua akuuttihoitotyön puolelle. Tulevaisuus näyttää toteutuuko unelma, sen eteen on oltava valmis ponnistelemaan ja oppimaan uutta. On oltava ihminen ihmiselle – kohdattava kukin kunnioittavasti, empaattisesti ja tasa-arvoisesti sekä suurella sydämellä.

 

Tutustu sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutukseen >