Pääsin työharjoitteluun Suomen YK-edustustoon New Yorkiin!

Roosa Purmonen, tradenomiopiskelija

tradenomi roosa purmonen

 

Lähdin opiskelemaan tradenomiksi Kareliaan, kun ensisijaiseen hakukohteeseeni yliopiston kauppatieteelliseen jäi sisäänpääsy hieman hilkulle. Olin kuitenkin kuullut pelkkää hyvää Karelian tradenomiopinnoista ystäviltäni, jotka jo alaa opiskelivat. Olin ennen opintojen alkua ehtinyt jo asua ulkomailla, ja siksi halusin jäädä asumaan Joensuuhun, missä perhe ja ystävät olivat lähellä.

Miellän tradenomiopinnot itselleni melko vaivattomiksi, sillä opinnot ovat hyvin mielenkiintoisia, jolloin niihin myös jaksaa keskittyä. Olen pärjännyt opinnoissani erittäin hyvin. Itsenäisen työskentelyn määrä on lisääntynyt mitä pidemmälle opinnoissa on päästy, mutta se on mielestäni etu, sillä se tuo joustavuutta arkeen. Teen tälläkin hetkellä opintojen ohessa kahta eri työtä, ja pääsen lähes aina osallistumaan työpaikan aamupalavereihin!

Opinnoissa mieluisinta on ollut niiden yllättävä vapaavalintaisuus. En erikoistu myyntiin ja markkinointiin tai taloushallintoon, vaan saan koostaa eri opintojaksoista itselleni mieluisan ja kiinnostavan kokonaisuuden. Olen tehnyt paljon esimiesopintoja verkko-opetuksena, sekoittanut mukaan hieman myyntiä ja markkinointia, ja aion osallistua myös muutamalle taloushallinnon opintojaksolle, jotka minua erityisesti kiinnostavat. Oman opintopalettinsa koostaminen on nimenomaan hieno juttu!

Hienoa on myös se, kuinka työelämälähtöistä opiskelu on. Jo opintojaksojen aikana opettajat saattavat huomauttaa, että tämä tieto tulee olemaan teille hyödyksi työpaikalla tai työnhaussa. Lisäksi varsinkin liiketalouden opinnoissa kohtaamme opintojen aikana paljon oikeita yrittäjiä, ja usein meitä usutetaan hanakasti asettamaan jalkaa oven väliin jo nyt.

Kareliassa korostetaan käytännönläheisyyttä todella paljon, minkä uskon olevan hyödyksi tulevaisuudessa työelämässä. Myös projekti- ja ryhmätyöskentelytaidot ovat hioutuneet jo opiskeluaikoina sellaiseen kuntoon, että tiimityöskentelyä tuskin tulevaisuudessa kavahtaa – päinvastoin.

Tulin hiljattain valituksi viiden kuukauden kestoiselle työharjoittelujaksolle Suomen YK-edustustoon New Yorkiin. Odotan harjoittelua suurella innolla, sillä työnkuva tulee olemaan hyvin erilainen verrattuna aiempaan työkokemukseeni. Tulen toimimaan assistenttiharjoittelijana, ja työtehtäviini kuuluu ainakin alustavasti tilanvarausten tekeminen, tapahtumien järjestäminen ja pöytäkirjaluonnokset. Karelian henkilökunnalta saatu tuki on ollut erityisen hienoa, ja etenkin englannin kielen opettajani ja kansainvälisyyskoordinaattorini Heidi Vartiainen on elänyt täysillä mukana koko prosessin ajan. Heidistä oli suuri apu jo mitä hakuun tuli, mutta myös hänen intonsa paikan saannin jälkeen on ollut mahtavaa. Onnitteluita on myös tippunut sähköpostiin todella paljon – tuntuu, että koko ammattikorkeakoulu on ylpeä saavutuksestani!

Tulevaisuudessa tavoitteenani on syventää liiketalouden osaamistani käymällä joko kauppatieteiden maisterivaiheen opinnot yliopistossa tai johtamisen ja liiketoimintaosaamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto täällä Kareliassa. Koulutustani vastaavat, kansainväliset työtehtävät olisivat minulle mieluisimpia. Toivottavasti olen tulevaisuudessa sellaisissa töissä, joissa viihdyn!

 

Tutustu liiketalouden koulutukseen >