Opinnot aukaisivat oven uuteen toimenkuvaan

Karelia Tarja Silvennoinen 24

Tarja Silvennoinen
Fysioterapeutti (YAMK), Ikäosaaminen

Palveluesimies
Siunsote Terapiapalvelut

Pitkäaikaisempi opiskelu tai uralla eteneminen eivät varsinaisesti kuuluneet suunnitelmiini ja päädyin opiskelemaan vähän sattuman kautta. Kursseilla sain paljon uutta teoriatietoa, mutta eniten opiskelu antoi minulle rohkeutta ryhtyä uuteen. Opin menemään omalle epämukavuusalueelleni ja tajusin, ettei kaikkea tarvitse osata, mutta asioista voi aina ottaa selvää.

Olen työskentellyt Pohjois-Karjalan keskussairaalassa vuodesta 1987 lähtien. Viimeiset 13 vuotta toimin fysioterapeuttina ja työnkuvaani kuului toimia talon sisäisenä sijaisena. Kiersin ympäri keskussairaalaa tuuraamassa eri työpisteissä. Nyt työskentelen Siun Sotella Tikkamäen Terapiapalveluissa palveluesimiehenä. Henkilökuntaani kuuluvat fysio- ja toimintaterapeutit sekä kuntohoitajat. Olen todella tyytyväinen, että lähdin opiskelemaan. Minulla olisi ollut vielä monia työvuosia jäljellä samaa työtä, mutta opinnot aukaisivat oven aivan uuteen toimenkuvaan ja työn sisältöön. Se on erittäin motivoivaa!

Ota etumatkaa

Parasta opiskelussa olivat keskustelut, joita syntyi paljon monialaisessa ryhmässä. Sain tietoa ja erilaisia näkökulmia siitä, kuinka asiat eri toimialoilla hoidetaan. Oivalsin, että asioita pitää sosiaali- ja terveysalalla aina muistaa ajatella moniammatillisesti. Se on se juttu, jolla kokonaisuus saadaan toimimaan myös tulevaisuudessa.

Opiskellessa en osannut arvostaa taloudenhallinnan kurssia, koska matematiikka ei ole ollut vahvin alueeni. Nyt taloudenhallinta on kuitenkin yksi keskeinen asia työssäni.

Otin töistä vain kaksi kuukautta opintovapaata opinnäytetyön tekemistä varten. Muuten opiskelin koko ajan työn ohessa, mikä oli haastavaa. Itselläni tehtävien jättäminen viimeiseen iltaan ennen palautuspäivää ei toiminut, koska aina oli uusi tehtävä odottamassa. Teimmekin yhtä tunnollisen opiskelukaverini kanssa tehtäviä valmiiksi aina vähän etuajassa, jotteivät työt olisi kasaantuneet viimeiseen iltaan.

Aikatauluta ja suunnittele

Huolellinen aikataulutus ja siitä kiinni pitäminen mahdollistavat sen, että opinnot saa suoritettua suunnitellussa aikataulussa. Ajan löytäminen opiskelulle on haasteellista. Itse ratkaisin asian heräämällä aikaisin opiskelemaan viikonloppuisin, kun muu perhe vielä nukkui. Tein opiskelut aamulla alta pois, jolloin sain olla loppupäivän vapaalla. 

Opiskelin yhtä aikaa työkaverini kanssa ja otimme tavaksi jäädä aina maanantaisin töiden jälkeen opiskelemaan työpaikalle. Päivitimme, missä olemme menossa ja mitä viikon aikana pitää saada tehtyä. Maanantaina mieli on vielä virkeä ja meillä tämä tapa toimi hyvin.

Haluaisin olla esimerkki siitä, että huonolla matikkapäällä ja keskinkertaisella ylioppilastodistuksella pystyy opiskelemaan ja etenemään työuralla, se vaatii vain halua!

Lue lisää Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen koulutuksesta>>