Laaja-alaiset liiketalouden opinnot hyödyttävät toimitusjohtajan työssä

Suvi Hassinen
BBA, International Business, 2015
Hassisen Veljekset Oy (HAVEL), CEO 

suvi hassinen netti

Päävastuualueeni ovat markkinointi ja kehittäminen. Huolehdin kokonaisvaltaisesti että niin markkinoinnissa, tuotannossa kuin muillakin osa-alueilla asiat ovat reilassa ja kaikilla on edellytykset tehdä työtään. Minun vastuullani on seurata että kehitystoimet etenevät, ja toimitusjohtajana tehtäväni on totta kai olla yrityksen eteenpäin viejä ja motivaattori.

Opinnoistani sain hyvän teoreettisen pohjan työlleni, mikä antoi hyvän lähtökohdan työurani ja ammattitaitoni rakentamiselle. Koulu lisäsi taitoa ajatella asioita ja niiden vaikutuksia monelta näkökannalta, kuten taloudellisesti, strategisesti sekä markkinoinnin näkökulmasta. Englannin kielellä opiskelu antoi myös erittäin vankan pohjan kielen käyttämiseen sekä meiltä monelta suomalaiselta puuttuvaa rohkeutta puhua vierasta kieltä. Myös opintojen aikana tehdyt useat projektit ovat opettaneet tiimityöskentelyä, mikä on kaikessa kanssakäymisessä ja johtamisessa tärkeää.

Vaihto-opiskelu Saksassa oli hieno kokemus, sillä siinä pääsi tutustumaan toisen maan opiskelutapaan sekä kulttuuriin muutenkin. Suosittelenkin ehdottomasti lähtemään vaihto-opiskeluun tai harjoitteluun ulkomaille.

Markkinoinnin ja strategisen puolen opinnot ovat itselle tulleet eniten käyttöön työelämässäni. Opintomme käsittelivät aika laaja-alaisesti liiketalouden eri puolia, mistä on hyötyä pienyrityksen toimitusjohtajana, jonka on hallittava yritystoiminnan osa-alueita kokonaisuudessaan.

Toivon, että pääsen syventämään niin koulunpenkillä kuin työelämässä opittuja asioita. Pyrin jatkuvasti kouluttautumaan lisää kurssimuotoisesti sekä mahdollisesti myös ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen myötä. Lisäkoulutus antaa mielestäni hyvää tukea käytännön kautta tulevalle ammatilliselle kasvulle.

Toivon, että tekemiseni vaikuttavat positiivisesti ihmisiin ympärilläni ja oma elämänasenteeni ja suhtautumiseni asioihin innostaisi muita. Tämä pätee niin lähimmäisten innostamiseen ja kannustamiseen siviilielämässä, kuin työntekijöidemme motivaation ja työhyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitoon.

Lue lisää International Business -koulutuksesta.