lastensuojelu

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksessa syvennät lastensuojelutyön asiantuntijuuttasi ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutus soveltuu etenkin sosiaalialalla ja lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutukset on uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voi suorittaa työn ohella.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus mahdollistaa oman ammatillisen kehittymisen korkeakoulututkinnon suorittaneille ja jo työelämässä toimiville.

Koulutus on tarkoitettu sosionomi AMK tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, opettaja, lastentarhanopettaja) tai aiemman opistoasteen tutkinnon (esim. sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja) suorittaneille. Ammatillinen perustutkinto (esim. lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta.

Työkokemus lapsi- ja perhepalveluista katsotaan eduksi. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta. Lisäksi hakijalla on tärkeää olla kiinnostusta lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen lastensuojelun näkökulmasta.

Tavoitteet

 • Ymmärrät lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena.
 • Hallitset lastensuojelun asiakasprosessin ja pystyt työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammattillisissa tehtävissä.
 • Osaat soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja -menetelmiä.
 • Reflektoit kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen.

Sisältö

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa - eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa 3 op
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä 5 op
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä 2 op
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa 5 op
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt 5 op
 • Lastensuojelutyön avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt 5 op
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä 5 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena 5.9.201 9 - 15.5.2020.
Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä, itsenäistä työskentelyä ja verkko-opiskelua. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä yhdeksän ammattikorkeakoulun kanssa.

Lähiopiskelupäivät

Syksy 2019
5.9. - 6.9.2019
10.10. - 11.10.2019
7.11. - 8.11.2019
4.12.2019

Kevät 2020
23.1. - 24.1.2020
12.3. - 13.3.2020
24.4.2020
15.5.2020

Hakeminen

Hakuaika 8.4. - 5.5.2019

Hakulomake >>

Hakulomakeen liitteenä tulee toimittaa vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa pohdit seuraavia asioita:

 1. Miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max 3 p)
 2. Miten voit työssäsi hyödyntää lastensuojelutön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max 3 p)
 3. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamist ja kerro, miten työntantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max 2p)

Valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse 20.5.2019 mennessä. Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. 

Hinta

1500 euroa/osallistuja (ALV 0 %)
Koulutuksen voi maksaa kolmessa erässä.

Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta.
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen (5.6.2019) tehdystä peruutuksesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Sari Johansson
050 435 4382
sari.johansson(at)karelia.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.