Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus 30 op


Haluatko kehittää valmiuksiasi työskellennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä?

Sosiaali- ja terveysalan paleluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutuksessa
» otat haltuun päivittäisen muutoksen ja kehittämisen työvälineitä
» käytät digitaalisia ratkaisuja
» ennakoit tulevaisuutta
» osallistat asiakkaita palveluiden kehittämiseen 
» arvioit palveluiden taloudellisuutta, laatua ja vaikuttavuutta 
» verkostoidut monialaisesti yli sektorirajojen

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto ja alan työkokemusta.
Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan lukuvuonna 2018-2019 monimuoto-opintoina moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Oppimistehtävät integroituvat työelämän ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Koulutuksen ajankohta on syyskuu 2018 - syyskuu 2019

Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
27. - 28.9.2018
Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
29. - 30.11.2018
Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op
7. - 8.2.2019
Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op
28. - 29.3.2019
Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5 op
9. - 10.5.2019
Kehittämisosaamisen tehtävä 5 op

Hinta

1800 euroa (alv 0 %)

Mikäli opiskelupaikka perutaan kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkamista, opintoa ei laskuteta. Peruutus em. ajan jälkeen, aloittamatta jättäminen tai eroaminen kesken opintojen ei oikeuta vapautukseen maksusta. Opiskeilja voi anoa maksun osapalautusta terveydellisistä syistä osoittamallaan lääkärintodistuksella. 

Hakuaika

15.3. - 10.6.2018

Hakeminen

Hakulomake

Hakulomakeen liitteenä tulee toimittaa ansioluettelo/CV ja vapaamuotoinen kirjallinen kuvaus, jonka ohjeistus löytyy valintaperusteista. 

Valintaperusteet

Lisätietoja 

Koulutuksen esite

Koulutuksen opetussuunnitelma

Tuula Riikonen
050 338 8142
tuula.riikonen(at)karelia.fi