Johtaminen ja työhyvinvointi

 

Työyhteisöille suunnattujen koulutustemme avulla edistät työyhteisön työhyvinvointia ja lisäät työn tuottavuutta. Osa sopii esimerkiksi TYKY-päivän ohjelmaksi. Ota yhteyttä - räätälöimme työyhteisöllesi sopivan koulutuskokonaisuuden-

Tutustu koulutusesimerkkeihin ja pyydä tarjous.

Työyhteisövalmennus arjen haasteisiin ja toiminnan tehostamiseen

Miten jakaa ja johtaa hiljaista tietoa? Valmennuksessa käsitellään osallistujien esiin nostamia asioita vertaismentoroinnin ja ratkaisukeskeisen valmentamisen keinoin. Menetelmät soveltuvat mm. kehittämisprojekteihin, organisaatiomuutoksiin, strategian suunnitteluun ja jalkauttamiseen sekä organisaation haasteellisten tilanteiden ratkaisuun.

Kenelle? Johtoryhmille, esimiehille, projektitiimeille ja erilaisille henkilöstöryhmille tarkoitettu valmennus oman työn ja ammatillisten käytänteiden kehittämiseksi.

Toteutustapa: valmennus 4h/kk, 6 kk:n ajan

Uudistuvat esimies ja johtamistaidot

Millaisia arjen haasteita kohtaat esimiestyössäsi ja miten ne voitaisiin ratkaista yhdessä? Miten hiljainen tieto saadaan koko työyhteisön voimavaraksi?

Valmennuksessa tuetaan esimiehiä heidän esimies/asiantuntijaroolissaan, jonka myötä johtamistaidot paranevat ja he rohkenevat uudistaa johtamiskäytänteitään - työhyvinvointi lisääntyy ja työn organisointi paranee.

Esimiehenä saat valmiuksia hallita paremmin esimiestyön ja johtamisen arjen haasteita ja saat työkaluja työyhteisön ja oman toiminnan tehostamiseen.

Toteutus: Valitse organisaatiosi kehittämiseen sopivat teemat 1 - 7 teemaa. esim. >> itsensä johtaminen >> esimiehen roolit ja velvollisuudet >> muutosjohtaminen >> haastavat tilanteet esimiestyössä >> valmentava johtaminen >> osaamisen johtaminen >> moninaisuuden johtaminen >> ennakoiva johtamistyöskentely >> strateginen työhyvinvoinnin johtaminen >> digijohtaminen

Keskeisenä ytimenä dialogi valmennuksen ja käytännön tekemisen välillä. Valmennus toteutetaan vertaismentoroinnin ja ratkaisukeskeisen valmentamisen otteella. Valmennus kestää n. 2 - 12 kk, riippuen valmennusteemojen määrästä.

Moninaisuuden johtaminen esimiestyössä

Esimiehille suunnattu räätälöity valmennusohjelma, joka kehittää valmiuksia moninaisuuden johtamisessa.Työskentelymuoto on kaikkien osallisuuteen, toiminnallisuuteen, kokemusten jakamiseen ja dialogiseen työskentelyyn pohjautuva. Valmennuksen tarkemmat teemat sovitaan esimiesryhmän kanssa yhdessä. Teemat kiinnittyvät työhyvinvoinnin ja moninaisuusosaamisen kysymyksiin.
Valmennuksen kesto 2 pv

Otetaan puheeksi - haastavat tilanteet esimiestyössä

Valmennus vahvistaa esimiehen valmiuksia tunnistaa puuttumista edellyttäviä ristiriitatilanteita ja häiriöitä työyhteisöissä sekä ottaa vaikeita asioita puheeksi. Valmennuksessa harjoitellaan puheeksi ottamista ja ristiriitatilanteiden käsittelyä simulaatio-oppimisympäristössä, erilaisten case -harjoitusten avulla. Valmennus on osallistavaa ja vuorovaikutteista, johon sisältyy lisäksi teoreettista osuutta.
Valmennuksen kesto 2 - 3 pv

Konfliktit työyhteisössä – päämääränä työnilo ja toimiva työyhteisö

Tavoitteena on, että opit suhteuttamaan toimintaasi paremmin työpaikalla. Saat uudenlaisia tapoja tarkastella konfliktitilanteita työelämässä. Koulutuksen sisältö kytkeytyy konkreettisesti työyhteisöjen toimintaan.

 • Konfliktin synty ja eläminen
 • Haasteellisen konfliktintilanteen kohtaaminen
 • Huumorin monisäikeiset vuorovaikutusprosessit huumoritutkimuksen pohjalta

Valmennuksen kesto 4 - 6 h

Työnilo – näkymätön näkyväksi keskinäistä huumoria ymmärtämällä

Tavoitteena on, että opit suhteuttamaan toimintaasi paremmin työpaikalla. Saat uudenlaisia tapoja tarkastella voimavarojasi ja työniloa - tekemiseesi iloa. Koulutuksen sisältö huumoritutkimusten pohjalta:

 • miten työntekijänä käytät huumoria työpaikalla
 • miten huumorin käytöllä rakennat ja ylläpidät suhteita työkaveriin
 • miten säätelet huumorilla keskinäisiä välejä ja työyhteisön rajoja
 • mikä merkitys huumorilla on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
 • miten tasapainotat tunteita ja työssäjaksamista huumorilla työpaikalla

Valmennuksen kesto 4 - 6 h

Työhyvinvointia istumatyöntekijöille

Tietoa ja vinkkejä istumatyöntekijöille. Mitä tapahtuu lihaksissamme, miten huomioimme ergonomian työssämme ja miten voimme huolehtia riittävästä liikunnasta työpäivän aikana. Kesto 2–4 h.

Työhyvinvointikorttikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on käynnistää työhyvinvoinnin kehittämisprosesseja ja edistää yhteistyötä työpaikoilla. Koulutus tarjoaa vinkkejä ja välineitä työyhteisön ja oman työhyvinvoinnin edistämiseen. Koulutus on tarkoitettu esimiehille, henkilöstölle, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle sekä kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.
Koulutuksen kesto 8 h

Moninaisuudesta voimaa! - työyhteisövalmennus

Työhyvinvointia ja työn tuottavuutta edistävä valmennus työyhteisöille.Työyhteisön moninaisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen on yhteisöllisyyden perusta. Yhteisöllisyys puolestaan lisää työhyvinvointia ja oppimista ja työn iloa. Työyhteisöille tarkoitetussa valmennuksessa lähdetään tutkimaan yhteisöllisyyden ja työn ilon edellytyksiä ja mahdollisia keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi.Tavoitteena on, että

 • työntekijät osaavat hyödyntää työyhteisönsä moninaisuutta oman työnsä voimavarana
 • vuorovaikutustaidot työyhteisössä jalostuvat ja viestintä työntekijöiden välillä tehostuu
 • työyhteisön yhteinen arvopohja selkiytyy
 • työntekijät virittyvät oman työnsä kehittämiseen.

Valmennuksen kesto 6 h

Työnohjauspalvelu

Työnohjaus on omaan työhön, työskentelyyn ja/tai työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten sekä tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan työntekijöille. Sopii myös ryhmille.

AVEKKI - toimintatapamalli (6-12h)

Koulutus on suunnattu henkilöstölle, joka kohtaa työssään haasteellisesti käyttäytyviä asiakkaita. Tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet AVEKKI-toimintatapamallin mukaiseen toimintaan: ennakointi, hallinta ja jälkiselvittely haasteellisissa asiakastilanteissa.

 

Yhteystiedot

Anne Prepula, palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 3119167


>> Jos et löydä sopivaa koulutusta, räätälöimme koulutuksen sinulle tarpeesi mukaan. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.!

>> Tutustu myös muuhun täydennyskoulutustarjontaamme.

>> Tarvitsetko työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluita? Lue lisää!