Vahvista asemaasi työelämässä työvoimakoulutuksella

 

Työvoimakoulutuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatillista osaamista sekä edistää työllistymistä. Se on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille oppivelvollisuutensa suorittaneille aikuisille. Käytännönläheisellä koulutuksella täydennetään aiemmin hankittua ammattitaitoa.

Työ- ja elinkeinohallinto rahoittaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Koulutukseen osallistuvalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan, sekä lisäksi ylläpitokorvausta. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. TE-toimisto valitsee koulutukseen pääsevät opiskelijat.

Haettavat työvoimakoulutukset

Haettavana olevat työvoimakoulutukset TE-palvelujen sivuilla: www.te-palvelut.fi

Älykkäästi töihin - projektiosaajavalmennus

Haluatko kehittää projektitoiminnan osaamistasi ja oletko hakemassa töitä? Haluatko laajentaa osaamistasi tiimityöskentelystä ja yritysyhteistyöstä? Älykkäästi töihin -projektiosaajavalmennus on väyläsi työelämään. Voit tämän valmennuksen kautta suuntautua sinua kiinnostaviin tehtäviin ja samalla päivittää osaamisesi tulevaisuuden projektiosaamisen taidolla ja tiedoilla. Valmennuksessa olevat kouluttautuvat tulevaisuuden projektiosaajiksi, perehtyvät käytännön tiimiperusteisen tekemisen kautta oikeaan yrityshaasteeseen ja rakentavat samalla itselleen ja yrityksen tavoitteita täydentävän tehtävänkuvan.

Lue lisää valmennuksesta

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Vuoden 2010 alusta lähtien on voinut tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Opiskelun tukemisesta sovitaan TE-toimistossa. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitokselta.

Yhteystiedot

Harri Mikkonen
Palveluliiketoiminnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167