Karelia-ammattikorkeakoulu tukee korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia koulutuspoluille ja työelämään

 

Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyy marraskuussa 2019 maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Tämä kuusi kuukautta kestävä koulutus painottuu korkeakoulussa tai asiantuntijatehtävissä tarvittavaan edistyneemmän suomen kielen opiskeluun. Koulutuksen aikana opiskelija saa myös valmiuksia suomalaisessa korkeakoulussa opiskeluun, kuten esimerkiksi digitaalista osaamista sekä opiskelutaitoja. Koulutus tarjoaa myös vahvan ura- ja opinto-ohjauksen.

Joensuun alueella on paljon korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, jotka eivät ole yrityksistä huolimatta löytäneet koulutustasoansa vastaavia töitä. Esteenä on usein työelämässä tarvittavan suomen kielen puutteellisuus ja myös se, että aiempi, ulkomailla hankittu koulutus ei vastaa suomalaisen työelämän vaatimuksia tai suomalaiset työnantajat eivät tunnista ulkomailla hankittua osaamista. Usein korkeasti koulutettu maahanmuuttaja joutuu täydentämään osaamistaan suomalaisessa korkeakoulussa tai jopa vaihtamaan alaa, kertoo projektipäällikkö Hannele Niskanen.

Karelia-ammattikorkeakoulu on järjestänyt vastaavaa koulutusta jo kaksi kertaa aiemmin. Ensimmäisen, keväällä 2018 järjestetyn koulutuksen opiskelijoista jopa 80 % sai opiskelupaikan korkeakoulussa tai oman alansa työpaikan. Myös suuri osa kesällä 2019 päättyneen koulutuksen opiskelijoista on saanut opiskelupaikan korkeakoulusta.

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutuksen voi hakea 19.9.2019 asti. Koulutus alkaa marraskuun 2019 alussa ja kestää huhtikuun 2020 loppuun saakka. Lisätietoja koulutuksesta ja hakulomake löytyvät Karelia-ammattikorkeakoulun nettisivuilta.

Valmentavan koulutuksen lisäksi maahanmuuttajien on mahdollista suorittaa lyhyitä, työelämän tarpeiden mukaisia, yksilöllisesti suunniteltuja koulutuksia liiketalouden, tekniikan ja ICT aloilta. Tällaiseen koulutukseen haluavalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka mukaan opiskelija voi täydentää osaamistaan. Koulutuksen voi aloittaa sopimuksen mukaan.