Maakunnan koulutustoimijoiden ensimmäinen yhteinen kansainvälinen kesäkoulu päätökseen

 

Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Finland University ja Riveria ovat ensimmäisen kerran toteuttaneet yhteisen kansainvälisen kesäkoulun kiinalaisille maisterivaiheen metsäopiskelijoille. Xianin maakunnassa sijaitsevan, Northwest Agriculture & Forestry -yliopiston, 24 opiskelijan ryhmä on opiskellut Joensuussa kesäkuun alusta alkaen ja perehtynyt laajasti biotalouden ja kestävän luonnonvarojen johtamisen teemoihin.

- Opiskelu on sisältänyt luokkatyöskentelyä, metsäjaksoja ja harjoitustöitä sekä vierailuja ja opintomatkoja. Opiskelijat ovat olleet innostuneita ja motivoituneita. Vaikka laajan kesäkoulun suunnittelu ja monipuolisen, usean toimijan ja kansainvälisen opiskelijaryhmän koordinointi lyhyellä valmisteluajalla on ollut iso työ, on lopputulos tyytyväisten opiskelijoiden ja kumppaneiden muodossa erittäin palkitseva, kertoo koulutuspäällikkö Ulla Asikainen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Kolmen kuukauden pituinen kesäkoulu, intensiivinen opiskelu kesällä Suomessa, Joensuu sekä alueen kaunis luonto sekä kesäöiden valoisuus ovat olleet opiskelijoille ainutlaatuisia kokemuksia. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisä kesäkoulun opetusmenetelmiin.

-  Aktiiviset keskustelut luokassa ovat kannustaneet minua tuomaan esille omia ajatuksiani, mikä on ollut uusi oppimismenetelmä minulle. Nämä keskustelut ovat olleet merkittäviä oppimisprosessille. Haluan viedä aktiivisen keskustelumenetelmän mukanani Kiinaan, koska siinä voi oppia toisilta sekä kerryttää omia tietoja, kertoo kesäkoulun opiskelija Yu Lei.

Opiskelijoille myös suomalaiseen metsätalousketjuun tutustumisen on ollut mieleenpainuva kokemus.

- Kestävästä metsätaloudesta ja metsien monikäytöstä oppiminen koko tuotantoketjun osalta on asia, joka auttaa meitä kehittämään kiinalaisten metsien käyttöä tulevaisuudessa. Kiinassa metsillä on pääasiassa ympäristöllisiä tavoitteita, joten kestävästä metsätaloudesta ja metsien monikäytöstä oppiminen voi olla hyödyllistä tulevaisuudessa, jatkaa Yu Lei.

Myös NWAFUn opettajat ovat seuranneet aktiivisesti kesäkoulun opintoja ja olleet tyytyväisiä järjestelyihin.

-  Olen hämmästynyt opettajien ja järjestäjien sitoutuneisuudesta. Biotalouteen ja maaseudun kehittämiseen liittyvät teemat ovat laajentaneet opiskelijoiden ajatuksia metsään liittyvien asioiden lisäksi. Toivon hyvin alkaneen yhteistyön laajentuvan lähitulevaisuudessa, kertoo professori Guangzhe Liu.

Itä-Suomen yliopiston emeritusprofessori Paavo Pelkosen aloitteesta käynnistyneen kesäkoulun koordinoinnista ja hallinnosta ovat vastanneet koulutuspäällikkö Ulla Asikainen ja kansainvälisten asioiden päällikkö Liisa Timonen Karelia-ammattikorkeakoulusta. Monipuolinen opettajajoukko koostui Itä-Suomen yliopiston, Karelian ja Riverian sekä työelämän asiantuntijoista

-  Pian päättyvä kansainvälinen kesäkoulu on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten alueen koulutustoimijat voivat yhdessä tuottaa ja toteuttaa monipuolisen kokonaisuuden ja samalla tärkeä askel kansainvälisen yhteistyön ja koulutusviennin yhteiseen alueelliseen kehittämiseen. Juuri tämän tyyppisiä ponnisteluja tarvitsemme alueellemme entistä enemmän, kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Liisa Timonen Kareliasta.