Karelia-ammattikorkeakoulu palkitsi opiskelijoita ja työntekijöitä

 

Karelia-ammattikorkeakoulu on palkinnut vuoden työntekijän, työparin, työtiimin, opiskelijan sekä opiskelijaryhmän. Palkituille työntekijöille luovutettiin kunniakirjat ja lahjakortit tänään lukuvuoden 2019 – 2020 avajaistapahtumassa Tikkarinne-kampuksella.

Vuoden opiskelijana palkittiin talotekniikkaa toista vuotta opiskeleva Kalle Penttilä. Perusteluissa todetaan, että Kalle Penttilä on se henkilö, joka piristää kaikkien päivää ja saa luokalle hymyn huuleen. Hän panostaa opiskeluun ja auttaa myös opiskelukavereita.

Vuoden opiskelijaryhmänä palkittiin kv-tuutoreiden ryhmä. Tämä on innostunut, toisiaan tukeva ja keskusteleva ryhmä, jonka jäsenillä on erilaista osaamista ja hyviä ideoita. Ryhmän toiminta on ollut suunnitelmallista ja yhteistyö on sujunut hienosti. Kv-tuutoreiden avulla vaihto-opiskelijat ovat saaneet hienoja kokemuksia ajastaan Kareliassa ja Joensuussa.

Työntekijä-palkinnon sai lehtori Ulla Kärnä. Perusteluissa todetaan, että Ulla Kärnä on markkinoinnin rautainen ammattilainen, joka vastaa kymmenien opinnäytetöiden ohjauksesta. Ulla tekee pyyteetöntä työtä opiskelijoiden parissa ja on aidosti kiinnostunut Joensuun seudun yritysten menestyksestä ja pyrkii opintojaksoillaan tekemään mahdollisimman paljon opiskelijayhteistyötä paikallisten pienyrittäjien kanssa.

Työtiiminä palkittiin Karelia-ammattikorkeakoulun Lean-tiimi. Tiimiin kuuluvat lehtori Heli Makkonen, lehtori Jarno Mertanen, palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkonen, palveluliiketoiminnan koordinaattori Anne Prepula, lehtori Jyri Roihuvuo sekä lehtori Jari Uimonen. Lean-tiimin ansiosta

Karelia-ammattikorkeakouluun on syntynyt erittäin vahvaa Lean-osaamista. Leanin merkitys on kasvanut tiimin ansiosta suureksi perusopetuksessa, Karelian toiminnan kehittämisessä, TKI-toiminnassa ja ennen kaikkea palveluliiketoiminnassa.

Työpari –palkinnon saivat projektipäällikkö Mikko Matveinen ja tuntiopettaja Timo Pakarinen.