Itä-Suomen korkeakoulukirjastot samaan Alma-kirjastojärjestelmään

 

Kirjastojen ja niiden asiakkaiden tärkein työkalu, kirjastojärjestelmä, vaihtuu vuonna 2020 sekä Itä-Suomen yliopistossa että Karelia- ja Savonia ammattikorkeakouluissa. Uuden Alma-kirjastojärjestelmän kautta asiakkaat pystyvät lainaamaan teoksia, käyttämään digitaalisia aineistoja ja hallinnoimaan omia tietojaan myös etäkäyttöisesti.

Alma korvaa jo 20 vuotta käytössä olleen Voyager-kirjastojärjestelmän. Itä-Suomen yliopistossa otetaan käyttöön lisäksi Alman asiakaskäyttöliittymä Primo VE. Ammattikorkeakoulut jatkavat jo käytössä olevan FINNA-käyttöliittymän käyttöä.

Alman myötä korkeakoulukirjastot siirtyvät nykyaikaiseen tietojärjestelmään ja sen palvelumalliin. Eniten muutoksia järjestelmän vaihdos aiheuttaakin kirjastojen sisäisissä toiminnoissa ja työtavoissa. Käyttäjille uusi järjestelmä tuo uusia mahdollisuuksia erityisesti digitaalisten aineistojen käytössä. Alma avaa myös uusia yhteistyömahdollisuuksia Itä-Suomen alueen korkeakoulukirjastoille.

Suomen korkeakoulukirjastot ovat olleet mukana Lumikko-hankintakonsortiossa, joka kilpailutti kirjastojärjestelmät syksyllä 2018. Lumikko-projektin käyttöönotto on jaettu kahteen osaan, jossa Itä-Suomen yliopisto on mukana ensimmäisessä käyttöönottoaallossa yhdessä Turun ja Tampereen yliopistojen ja Åbo Akademin sekä Karelian, Satakunnan, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.  Ensimmäisen aallon kirjastot ottivat Alman käyttöönsä vuoden vaihteessa. Toisessa aallossa ovat mukana Helsingin, Lapin ja Oulun yliopistot, Taideyliopisto, LUT-yliopisto, Savonian, Jyväskylän, Kajaanin ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Eduskunnan kirjasto. Toinen aalto ottaa Alman käyttöön kesällä 2020.

Kaiken kaikkiaan Alma on kansainvälisesti käytössä yli tuhannessa eri kirjastossa. Kirjastot ja niiden asiakkaat saavat käyttöönsä nykyaikaisen työkalun, joka mahdollistaa rajapintojensa kautta palveluiden kehittämisen ja tiedonkulun eri järjestelmien välillä.

Lisätietoja

Johtava informaatikko Mira Juppi, mira.juppi (a) savonia.fi, p. 044 785 5080

Kirjaston johtaja Jarmo Saarti, jarmo.saarti (a) uef.fi , p. 050 363 7904

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiainen, kari.tiainen (a) karelia.fi, p. 050 434 3689