lahjoitus talotekniikka kuva netti

 

Yrjö Myllerin säätiöltä 30 000 euroa Karelia-ammattikorkeakoululle

Yrjö Myllerin säätiö lahjoitti Karelia-ammattikorkeakoululle 30 000 euroa. Lahjoitus kohdistettiin talotekniikan koulutukseen.

Yrjö Myllerin säätiö perustetiin vuonna 2003 LVI-Myllerin juhliessa 50. toimintavuottaan. Säätiön tarkoituksena on lahjakkaiden LVI-alan opiskelijoiden ja alalla työskentelevien tukeminen sekä LVI-alan koulutuksen ja kehityksen tukeminen.

- Säätiön toiminta on aiemmin ollut varsin pienimuotoista, mutta nyt ajattelimme, että suuremmalla kertalahjoituksella olisi suurempi merkitys koulutuksen kehittämisessä. Lahjoitimme myös Riverian talotekniikalle saman summan. Molempien lahjoituksien osalta toiveenamme on, että ne suunnattaisiin johonkin erityiseen, joka on normaalisti jäänyt rahanpuutteen vuoksi tekemättä, kertoo Katri Salonen Yrjö Myllerin säätiöstä.

Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelija suorittaa talotekniikan insinöörin tutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä. Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti.

- Tämän hetkisiä trendejä talotekniikassa ovat energiatehokkuus ja vähähiilisyys. Tämä voidaan saavuttaa vain kehittyneen taloautomaation avulla. Nyt saatuja lahjoitusvaroja on tarkoitus käyttää taloautomaation oppimisympäristön investointeihin, oman henkilöstön täydennyskoulutukseen sekä yrityksille suunnattujen täydennyskoulutusmoduulien kehittämiseen. Olemme erittäin kiitollisia Yrjö Myllerin säätiölle heidän osoittamastaan tuesta, iloitsee rehtori Petri Raivo.

Karelia-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja käynnistyi keväällä 2018, ja jatkui vuoden 2019 loppuun saakka. Nyt saatu lahjoitus vastaanotettiin joulukuussa 2019. Varainhankintakampanjan aikana saadut lahjoitukset käytetään ammattikorkeakoululaissa tarkoitettujen tehtävien huolehtimiseen.