Avaimia jatkuvan oppimisen haasteisiin

Korkeakouluyhteistyössä järjestetty jatkuvan oppimisen seminaari veti Savonia AMK:n kampussydämen täyteen kuulijoita tiistaina 11.2. Opetusneuvos Sanna Hirsivaara ja Elcoline Groupin hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen tarjosivat sekä valtakunnallista että yrittäjänäkökulmaa koulutuksen kehittämiseen.

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu järjestivät yhdessä seminaarin jatkuvan oppimisen kehittämisestä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyössä. Päivän tavoitteena oli päästä pohtimaan aitoja, konkreettisia keinoja koulutuksen ja työelämäyhteistyön kehittämiseksi jatkuvan oppimisen näkökulmasta.

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara opetus- ja kulttuuriministeriöstä nosti esiin huolen koulutuksen epätasaisesta jakautumisesta valtakunnallisesti. Hän näki jatkuvan oppimisen parissa tehtävän työn olevan avainasemassa koulutuksen saatavuuden turvaamiseksi. 

Jere Räisänen puolestaan peräänkuulutti erityisesti yliopistoilta enemmän ymmärrystä yrittäjyyttä kohtaan ja sekä opetuksen että tutkimuksen parempaa räätälöintiä työelämän tarpeita vastaavaksi.  

Seminaariin osallistui kaikkiaan noin 150 henkilöä. Iltapäivän työpajoissa ideoitiin uudenlaisia jatkuvan oppimisen tuotteita ja keinoja yhteistyön toteuttamiseksi ympäristö-, sote- ja ICT-teemojen ympärillä. Työskentelyn tuloksena syntyi lukuisia mielenkiintoisia aihioita jatkokehittämistä varten. Itä-Suomen yliopiston, Savonia Amk:n ja Karelia AMK:n yhteistyöryhmä valitsee ideoista ne, joita tullaan työstämään eteenpäin.

Aamupäivän alustusten esitykset

Seminaarin avaus - Rehtori Mervi Vidgren ja koulutusvastuujohtaja Salla Seppänen, Savonia AMK

Valtakunnallinen näkymä jatkuvaan oppimiseen - Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö

Yritysnäkökulma jatkuvaan oppimiseen - Hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen, Elcoline Group

Korkeakoulujen näkökulma - Mervi Lätti, Karelia; Esa Viklund, Savonia; Sari Rissanen, UEF