Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat antoivat hyvää palautetta

 

Karelia-ammattikorkeakoulu kerää vuosittain lukuvuosipalautetta kaikilta opiskelijoiltaan tammi-maaliskuussa. Nyt saadun palautteen perusteella Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opintoihinsa. Kokonaistyytyväisyys oli 81 % jo kolmatta vuotta peräkkäin, mikä tarkoittaa sitä, että tulos säilyi kahden edellisen vuoden tapaan Karelia-ammattikorkeakoulun historian korkeimmalla tasolla. Erityisen tyytyväisiä koulutukseen olivat ensimmäisen vuoden opiskelijat (kokonaistyytyväisyys 88 %), mutta erot eri vuosikurssien ja koulutusten välillä olivat pieniä. Tuloksen merkittävyyttä lisää se, että kyselyn vastausprosentti on koko ajan vuodesta 1999 alkaen toteutetussa kyselyssä ollut erittäin hyvä. Tänä vuonna kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden määrä nousi vielä jonkin verran ja vastausprosentti parani edellisiin vuosiin verrattuna.

Opiskelijoiden tyytyväisyyskysely kohdentui opetussuunnitelman, koulutuksen toteutuksen, oppimisen ohjauksen ja arvioinnin sekä osaamisen kehittymisen toimivuuteen. Vastaajista 78 % oli tyytyväisiä opetussuunnitelmaan. Koulutuksen toteutukseen oltiin kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä (84 %). Lähes kaikki (96 %) vastaajat olivat sitä mieltä, että yhteistyö opiskelijoiden ja opettajien kanssa toimii hyvin. Oppimisen ohjaukseen ja arviointiin liittyvä tyytyväisyys säilyi viime vuosien tapaan korkealla tasolla (79 %). Osaamisen kehittymiseen liittyvä kokonaispalaute säilyi erittäin hyvällä tasolla (81%).

•Viime vuosina olemme pyrkineet vahvistamaan Karelia-ammattikorkeakoulussa toisesta välittämisen, asioiden puheeksi ottamisen ja yhteisöllisen kehittämisen ilmapiiriä. Olemme myös rakentaneet opintojen etenemisen seurantaa tukevia tietojärjestelmiä. Tämä systemaattinen toiminta kantaa nyt hedelmiä, suuret kiitokset koko henkilöstölle ja opiskelijakunnalle, kertoo vararehtori Pekka Auvinen.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien tyytyväisyys opintoihin oli edellisen vuoden tapaan kokonaisuutena erittäin hyvää (90 %).

Saatua palautetta käsitellään opiskelijaryhmien kanssa maalis-huhtikuun aikana ja palautteen pohjalta päätetään kehittämiskohteista ja toimenpiteistä. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta POKAn kanssa. Karelia-ammattikorkeakoululla on strateginen kumppanuus POKAn kanssa.